Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoEuropejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Dążenie do najwyższych norm bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie bezpiecznego i ekologicznego przemieszczanie się obywateli w całej Europie jest jednym z głównych założeń wspólnej polityki państw Unii Europejskiej. Ustanowienie przez Komisję Europejską 6 maja Europejskim Dniem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma na celu zwrócenie uwagi obywateli państw unijnych na kwestie bezpieczeństwa oraz podniesienie poziomu świadomości uczestników ruchu drogowego.

Miałeś wypadek? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Bezpieczne drogi UE

W ujęciu globalnym drogi w krajach Unii Europejska należą do najbezpieczniejszych na świecie. W porównaniu do Stanów Zjednoczonych, Rosji czy państw afrykańskich dochodzi tu do zdecydowanie mniejszej ilości wypadków. Mimo to statystyki dotyczące wypadków drogowych i ich skutków wciąż są zastraszające: każdego roku w krajach Unii Europejskiej w wyniku zdarzeń drogowych odnotowuje się ponad 25 000 ofiar śmiertelnych, a ponad 135 000 osób doznaje w ich wyniku ciężkich obrażeń ciała.

 

 

2020-05-06-Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wypadki UE

 

Dostrzegając wagę społecznego problemu, jakim jest bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, państwa Unii Europejskiej przyjęły ambitny plan obniżenia liczby wypadków, a co za tym idzie ofiar śmiertelnych i ciężko poszkodowanych. Plan ten, realizowany w ramach unijnej polityki bezpieczeństwa, zakłada zmniejszenie o 50 proc. liczby osób ciężko poszkodowanych i ofiar śmiertelnych wypadków w latach 2020 – 2030.

Jako cel długoterminowy wyznaczono „wizję ZERO” zakładającą zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych na drogach do blisko zera w perspektywie do 2050 roku. Poszczególne kraje członkowskie Unii realizują wspólną strategię na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kilku obszarach, a jej główne założenia koncentrują się w szczególności na kwestii edukacji i szkoleń użytkowników dróg, egzekwowaniu przestrzegania przepisów ruch drogowego, budowie bezpiecznej infrastruktury drogowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz ochronie użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki.

Polska rzeczywistość

Położenie geograficzne i usytuowanie Polski na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych oraz intensywny rozwój gospodarczy w dużym stopniu determinują rosnące natężenie ruchu drogowego na polskich drogach. Dodatkowo zmienne warunki atmosferyczne, szybko zapadający zmrok w okresie jesienno – zimowym, jak również niekorzystny stan dróg lokalnych sprawiają, że szlakom amochodowym nad Wisłą daleko do miana bezpiecznych.

Według europejskich statystyk Polska od lat należy do krajów o najwyższych wskaźnikach wypadków drogowych, jak i liczby osób w nich poszkodowanych. Pod względem liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych Polska jest jednym z krajów o najwyższym wskaźniku śmiertelności: 75 osób w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców, podczas gdy średnia w całej Unii wynosi 49 w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców. Gorsze statystyki niż polskie odnotowują jedynie w Chorwacja, Łotwa, Bułgaria i Rumunia.

Według danych udostępnionych przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w 2019 roku odnotowano w Polsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu 30 288 wypadków drogowych. W ich wyniku śmierć poniosło 2 909 osób, a rannych zostało 35 477 osób, w tym 10 633 ciężko. W porównaniu do lat ubiegłych zmniejszeniu uległa ogólna wypadków i osób rannych, przy jednoczesnym wzroście liczby osób zabitych.

 

2020-05-06-Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wypadki Polska

 

Najczęstsze przyczyny wypadków

Zwraca uwagę fakt, że prawie 60% wypadków śmiertelnych ma miejsce przy dobrej pogodzie i sprzyjających warunkach atmosferycznych, co być może zachęca kierowców do szybszej jazdy. Według danych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to właśnie prędkość pojazdów jest jedną z głównych przyczyn wypadków, do jakich dochodzi na polskich drogach. Przekroczenie dozwolonej prędkości, jak i jej niedostosowanie do panujących warunków jest kluczowym czynnikiem wpływającym na ryzyko zaistnienia wypadku drogowego i skalę jego tragicznych skutków.

Wyniki pomiarów prędkości prowadzone przez polską Policję wykazują, że ograniczenia prędkości respektowane są jedynie przez niewielki odsetek kierowców. Okazuje się, że na drogach krajowych przechodzących przez wsie i małe miejscowości dozwoloną prędkość przekracza aż 70% kierowców, natomiast na drogach ekspresowych i autostradach blisko 50% kierujących nie respektuje kodeksowych limitów prędkości. Wśród ofiar wypadków spowodowanych nadmierną prędkością na pierwszym miejscu wymienia się kierujących pojazdami, którzy stanowią 59% zabitych i 53% ciężko rannych.

Obok przekroczenia lub niedostosowania prędkości, do najczęstszych przyczyn wypadków spowodowanych przez kierujących należą:

  • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu,
  • niezachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy pojazdami,
  • nieprawidłowe wyprzedzanie.

Smutne statystyki: śmierć na przejściu dla pieszych

Ponad 40% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią piesi. Niechronieni przez karoserię i nowoczesne systemy bezpieczeństwa uczestnicy ruchu drogowego ulegają wypadkom najczęściej w sytuacji najechania przez pojazd i nieustąpienia pierwszeństwa na przejściu na dla pieszych. Każdego roku najwięcej wypadków z udziałem pieszych ma miejsce miesiącach jesienno-zimowych, od października do grudnia, kiedy to niekorzystne warunki atmosferyczne i zła widoczność stają się dodatkowym czynnikiem zwiększającym ryzyko wypadku.

Według danych KGP w 2019 roku odnotowano 7 005 wypadków z udziałem osób pieszych, w wyniku których śmierć poniosły 793 osoby, a 6 361 pieszych odniosło obrażenia ciała. Wśród ofiar wypadków z udziałem pieszych, najliczniejszą większą grupę stanowią osoby starsze, powyżej 60 roku życia, stanowią one ponad 37% ogółu poszkodowanych pieszych.

Jak pokazują policyjne statystyki do większości wypadków z udziałem pieszych dochodzi z winy kierującego pojazdem, najczęściej pojazdem osobowym. W 2019 roku odnotowano 6 721 typowych zdarzeń kwalifikowanych jako potrącenie pieszego. W ich wyniku zginęło 780 osób, a 6 276 zostało rannych.

Najczęściej do wypadków z udziałem osób pieszych dochodzi w obszarze zabudowanym. Szczególnie zastanawiać powinna ilość wypadków z udziałem pieszych, do jakich dochodzi na wyznaczonych przejściach. Tylko w ubiegłym roku na polskich drogach odnotowano aż 3 466 tego rodzaju zdarzenia, co stanowi to 49,5% wszystkich wypadków z udziałem pieszych. Śmierć na przejściu dla pieszych poniosły w ubiegłym roku w Polsce 234 osoby, a 3 375 poszkodowanych doznało obrażeń w wyniku potrącenia czy najechania przez pojazd w obrębie wyznaczonego przejścia dla pieszych.

 

2020-05-06-pomoc po wypadku

 

#PrawdziwaHistoria

Jednym z poszkodowanych, którym pomogliśmy w ostatnich latach był potrącony pieszy. Obrażenia jakich mężczyzna doznał na skutek wypadku, były bardzo poważne – a skutki rozległych złamań są wciąż przez niego odczuwane pomimo, że od zdarzenia minęło ponad 9 lat. Mężczyzna otrzymał kompleksową pomoc, a dzięki wsparciu naszych ekspertów ubezpieczyciel wypłacił nie tylko odszkodowanie należne poszkodowanemu, ale również blisko 200 000,00 zł tytułem kapitalizacji renty.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Ruch drogowy będący efektem przemieszczania się osób i przewozu ładunków z natury rzeczy generuje ryzyko. Urbanizacja, zagęszczenie ludności na terenach aglomeracji miejskich, konieczność przemieszczania się ludności i transport towarów jako pochodne rozwoju gospodarczego powodują wzrost natężenia ruchu drogowego, a tym samym ryzyko kolizji czy wypadku na drodze.

Z perspektywy bieżących statystyk unijna „Wizja Zero” wydaje się dziś bardzo odległa. Dane liczbowe dotyczące przyczyn wypadków pokazują, że bezpieczeństwo ruchu drogowego zależy w głównej mierze od zachowania użytkowników dróg. Z tego względu najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo wydają się być nadal edukacja, szkolenia i egzekwowanie przepisów. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa, zaawansowane technologie w wyposażeniu pojazdów i infrastruktury drogowej mają za zadanie minimalizować ryzyko ludzkich błędów, nie zdołają jednak zastąpić zdrowego rozsądku, zdolności przewidywania skutków własnego zachowania czy konsekwencji nieprzestrzegania obowiązujących na drodze przepisów.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Już od 15 lat pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach, dlatego tematyka związana z Europejskim Dniem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest nam szczególnie bliska. W tym czasie pomogliśmy ponad 255 tysiącom poszkodowanym, dla których uzyskaliśmy łącznie blisko 2,5 mld zł. Tylko w ubiegłym roku uczestniczyliśmy w ponad 6 tysiącach postępowań procesowych walcząc o dobro naszych Klientów. Codziennie podejmujemy wiele działań, tak aby jak najwięcej osób uzyskało niezbędną im pomoc. Prowadząc sprawy przygotowawcze, uczestnicząc w rozprawach sądowych czy wysyłając tysiące dokumentów przyświeca nam jeden cel #PomocPoszkodowanemu.

Źródła:

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Świętujemy 10 lat obecności na GPW!

20.12.2020 r. przypadło 10lecie obecności Votum S.A. na giełdzie papierów wartościowych. Z tej okazji Prezes

Znicz 2020: Bezpieczeństwo na drodze

Dzień Wszystkich Świętych to tradycyjnie czas zwiększonej migracji ludzi oraz wzmożonego ruchu pojazdów na drogach

15 lat Votum SA

14 października to wyjątkowy dzień w historii VOTUM SA, a ten rok jest pod tym

Film Banksterzy

W październiku 2020 roku, podobnie jak w ubiegłym roku temat frankowiczów i kredytów we frankach