Komunikat prasowy Votum S.A.Komunikat prasowy Votum S.A.

W związku z komunikatem Prezesa UOKiK w przedmiocie badania umów podmiotów oferujących usługi kredytobiorcom frankowym informujemy, że Votum przedstawiło w stanowisku kierowanym do Urzędu szczegółowe informacje na temat swoich działań w tym obszarze. W toku korespondencji zostaliśmy poinformowani o wątpliwościach, jakie budzi kwestia obustronnej zgody na wytoczenie powództwa oraz wyboru pełnomocnika procesowego.

Jak poinformowaliśmy Prezesa UOKiK, zapisy naszej umowy mają na celu uniknięcie wytaczania powództwa w sytuacjach, w których pełnomocnik zdefiniuje szczególnie wysokie ryzyko procesowe, a tym samym nie chcąc narażać konsumenta na oddalenie powództwa i związane z tym koszty, odstępuje od jego wytoczenia. Co szczególnie ważne, w takich sytuacjach umowa przewidywała możliwość zwrotu wynagrodzenia uiszczonego przez klienta. Wymaga zaznaczenia, że 2 tys. klientów GK Votum jest już reprezentowanych w procesach sądowych, a wskazany zapis w praktyce nie znajdował zastosowania. Pomimo tego, aby uniknąć wątpliwości na tle interpretacji ww. zapisu, Votum wycofało go z kolejnych wzorców i zadeklarowało usunięcie jego skutków w umowach już obowiązujących poprzez ich aneksowanie.

Niezmiennym elementem polityki Votum pozostaje oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa klientów. Votum deklaruje, że wszelkie roszczenia klientów będą formułowane na drodze postępowania sądowego nawet, jeżeli będą obarczone wysokim ryzykiem procesowym, jednakże w takich sytuacjach klient uzyska szeroką informację. Zaznaczmy, że analiza orzecznictwa dokonana przez Votum wskazuje na przeważająca liczbę wyroków korzystnych dla kredytobiorców. W tym zakresie na bieżąco będziemy publikować dane, które pozwolą naszym klientom na w pełni świadome podejmowanie decyzji o wytoczeniu powództwa w zakresie stosowania przez banki klauzul abuzywnych.

Votum poinformowała Prezesa UOKiK o zasadach, na jakich klient jest informowany o wyborze pełnomocnika procesowego i fakcie, że w chwili zawierania umowy ma on zawsze świadomość, jaki pełnomocnik będzie go reprezentował w procesie sądowym. Mając świadomość determinacji i środków sektora bankowego, jakie będą skierowane przeciwko powództwom frankowiczów, w GK Votum powołano wyodrębniony podmiot – Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k., która dzięki efektowi skali i głębokiej specjalizacji tworzy równowagę dla wyspecjalizowanych podmiotów reprezentujących banki.

Biorąc pod uwagę wątpliwości przedstawione przez Prezesa UOKiK, Votum nie stosuje już zapisów, które były przedmiotem wyjaśnień. Jako podmiot chroniący interesy najszerszej rzeszy frankowiczów, mamy zamiar wyznaczać najwyższe standardy rynkowe, dlatego też z pełnym zrozumieniem przyjmujemy działania UOKiK, który postrzegamy jako podmiot efektywnie zabiegający o słuszne interesy frankowiczów. Obserwujemy, że na rynku pojawiło się wiele podmiotów, chcących obsługiwać roszczenia kredytobiorców frankowych, których praktyka działania i treść zapisów umownych będą wykorzystywane przez sektor bankowy do wzbudzania wątpliwości, co do skorzystania z oferty również tych pełnomocników, których usługi cieszą się zasłużoną renomą.

Czytaj również


Bardzo wysoka ocena analityków SII dla VOTUM S.A.

VOTUM S.A. została oceniona przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w raporcie "Spółka pod lupą SII".

Komunikat prasowy Votum S.A.

W związku z komunikatem Prezesa UOKiK w przedmiocie badania umów podmiotów oferujących usługi kredytobiorcom frankowym

Mistrz Giełdy Papierów Wartościowych 2019 – oddaj swój głos na VOTUM S.A.!

Dziennikarze i analitycy Pulsu Biznesu oraz portalu Bankier.pl wytypowali 16 spółek z warszawskiej giełdy, z

Godziny pracy infoliniii

Informujemy, że 12 grudnia 2019 r. INFOLINIA będzie czynna w godz.: 08:00-15:00     Masz