Komunikat prasowy Votum S.A.Komunikat prasowy Votum S.A.

W związku z komunikatem Prezesa UOKiK w przedmiocie badania umów podmiotów oferujących usługi kredytobiorcom frankowym informujemy, że Votum przedstawiło w stanowisku kierowanym do Urzędu szczegółowe informacje na temat swoich działań w tym obszarze. W toku korespondencji zostaliśmy poinformowani o wątpliwościach, jakie budzi kwestia obustronnej zgody na wytoczenie powództwa oraz wyboru pełnomocnika procesowego.

Jak poinformowaliśmy Prezesa UOKiK, zapisy naszej umowy mają na celu uniknięcie wytaczania powództwa w sytuacjach, w których pełnomocnik zdefiniuje szczególnie wysokie ryzyko procesowe, a tym samym nie chcąc narażać konsumenta na oddalenie powództwa i związane z tym koszty, odstępuje od jego wytoczenia. Co szczególnie ważne, w takich sytuacjach umowa przewidywała możliwość zwrotu wynagrodzenia uiszczonego przez klienta. Wymaga zaznaczenia, że 2 tys. klientów GK Votum jest już reprezentowanych w procesach sądowych, a wskazany zapis w praktyce nie znajdował zastosowania. Pomimo tego, aby uniknąć wątpliwości na tle interpretacji ww. zapisu, Votum wycofało go z kolejnych wzorców i zadeklarowało usunięcie jego skutków w umowach już obowiązujących poprzez ich aneksowanie.

Niezmiennym elementem polityki Votum pozostaje oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa klientów. Votum deklaruje, że wszelkie roszczenia klientów będą formułowane na drodze postępowania sądowego nawet, jeżeli będą obarczone wysokim ryzykiem procesowym, jednakże w takich sytuacjach klient uzyska szeroką informację. Zaznaczmy, że analiza orzecznictwa dokonana przez Votum wskazuje na przeważająca liczbę wyroków korzystnych dla kredytobiorców. W tym zakresie na bieżąco będziemy publikować dane, które pozwolą naszym klientom na w pełni świadome podejmowanie decyzji o wytoczeniu powództwa w zakresie stosowania przez banki klauzul abuzywnych.

Votum poinformowała Prezesa UOKiK o zasadach, na jakich klient jest informowany o wyborze pełnomocnika procesowego i fakcie, że w chwili zawierania umowy ma on zawsze świadomość, jaki pełnomocnik będzie go reprezentował w procesie sądowym. Mając świadomość determinacji i środków sektora bankowego, jakie będą skierowane przeciwko powództwom frankowiczów, w GK Votum powołano wyodrębniony podmiot – Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k., która dzięki efektowi skali i głębokiej specjalizacji tworzy równowagę dla wyspecjalizowanych podmiotów reprezentujących banki.

Biorąc pod uwagę wątpliwości przedstawione przez Prezesa UOKiK, Votum nie stosuje już zapisów, które były przedmiotem wyjaśnień. Jako podmiot chroniący interesy najszerszej rzeszy frankowiczów, mamy zamiar wyznaczać najwyższe standardy rynkowe, dlatego też z pełnym zrozumieniem przyjmujemy działania UOKiK, który postrzegamy jako podmiot efektywnie zabiegający o słuszne interesy frankowiczów. Obserwujemy, że na rynku pojawiło się wiele podmiotów, chcących obsługiwać roszczenia kredytobiorców frankowych, których praktyka działania i treść zapisów umownych będą wykorzystywane przez sektor bankowy do wzbudzania wątpliwości, co do skorzystania z oferty również tych pełnomocników, których usługi cieszą się zasłużoną renomą.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Raport półroczny 2020

W dniu 8 września 2020 r. opublikowany został raport Grupy Kapitałowej VOTUM za I półrocze

VOTUM SA Polonia Wrocław Drużynowym Mistrzem Polski

W Krakowie zakończyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach, które odbywały się od 26 sierpnia

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2020 – gratulujemy sukcesu!

W tym roku odbyła się 18. edycja Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej. Pomimo nietypowych okoliczności w

Komunikat prasowy VOTUM SA

W dniu 26 maja 2020 roku Zarząd Votum S.A. postanowił, zgodnie z polityką dywidendy przyjętą