Komunikat prasowy VOTUM SAKomunikat prasowy VOTUM SA

W dniu 26 maja 2020 roku Zarząd Votum S.A. postanowił, zgodnie z polityką dywidendy przyjętą na lata 2019–2021, podjąć uchwałę o rekomendacji przekazania na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy kwoty 8 640 000,00 zł, która stanowi maksymalną część zysku przewidzianą na ten cel polityką dywidendy, tj. 50% zysku skonsolidowanego GK Votum za rok 2019. Pozostałą część z zysku jednostkowego, tj. kwoty 3 278 291,86 zł, Zarząd Spółki zarekomendował przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Sprawdź, jak pomagamy naszym Klientom!

Decyzja Zarządu spółki

Votum S.A. dwukrotnie skorzystała z możliwości przekazania części zysku za dany rok obrotowy na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy. Po raz pierwszy w roku 2018, gdzie na ten cel został przekazany cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017. Wypłata dywidendy z utworzonego wówczas kapitału rezerwowego nastąpiła już w roku 2019. Po raz drugi – w roku 2019, w którym Zarząd Spółki podjął uchwałę o przeznaczeniu na ten cel części zysku za rok 2018 w kwocie 8 277 000 zł. Pozostała kwota z osiągniętego za 2018 rok zysku (ponad 6,7 mln zł) trafiła na kapitał zapasowy. W związku z powyższym na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy dla naszych akcjonariuszy skumulowane będzie blisko 17 mln zł.

Pandemia Covid – 19

Spółka, obserwując obecne skutki, jakie w otoczeniu gospodarczym wywołuje wprowadzony z powodu pandemii Covid-19, stan epidemii, jak również mając na uwadze brak możliwości pełnej oceny dalszego rozwoju zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się tej choroby, wzorem dotychczas realizowanej polityki oraz dążąc do zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych inwestycji, podjęła decyzję o przeznaczeniu części zysku osiągniętego w roku ubiegłym na kapitał rezerwowy, z założeniem realizacji z niego w przyszłych okresach, wypłat dywidendy.

Podjęta przez Spółkę decyzja pozwoli na właściwe zabezpieczenie realizacji planów inwestycyjnych oraz dostatecznego stopnia płynności, dzięki czemu działalność operacyjna, bez względu na warunki zewnętrzne, związane z ryzykiem dalszych ograniczeń życia gospodarczego, będzie mogła być realizowana bez zakłóceń wynikających z ewentualnego braku dostatecznych zasobów środków pieniężnych. Obecnie główne potrzeby inwestycyjne Spółki wiążą się z rozpoczęciem i rozwojem działalności spółki zależnej Votum Energy S.A. w organizacji, działającej w sektorze energii odnawialnej oraz z dalszym rozwojem segmentu dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach. Spółka cele te planuje realizować z wykorzystaniem przede wszystkim nadwyżek finansowych generowanych w GK Votum. Intencją władz Spółki jest wypłata dywidendy w okresach, kiedy rekordowy portfel zgromadzonych roszczeń przełoży się na przepływy pieniężne, a obecne potrzeby inwestycyjne Spółki zostaną zaspokojone.

Ostateczne stanowisko w przedmiocie przeznaczenia zysku należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Świętujemy 10 lat obecności na GPW!

20.12.2020 r. przypadło 10lecie obecności Votum S.A. na giełdzie papierów wartościowych. Z tej okazji Prezes

Znicz 2020: Bezpieczeństwo na drodze

Dzień Wszystkich Świętych to tradycyjnie czas zwiększonej migracji ludzi oraz wzmożonego ruchu pojazdów na drogach

15 lat Votum SA

14 października to wyjątkowy dzień w historii VOTUM SA, a ten rok jest pod tym

Film Banksterzy

W październiku 2020 roku, podobnie jak w ubiegłym roku temat frankowiczów i kredytów we frankach