Komunikat prasowy VOTUM SAKomunikat prasowy VOTUM SA

W dniu 26 maja 2020 roku Zarząd Votum S.A. postanowił, zgodnie z polityką dywidendy przyjętą na lata 2019–2021, podjąć uchwałę o rekomendacji przekazania na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy kwoty 8 640 000,00 zł, która stanowi maksymalną część zysku przewidzianą na ten cel polityką dywidendy, tj. 50% zysku skonsolidowanego GK Votum za rok 2019. Pozostałą część z zysku jednostkowego, tj. kwoty 3 278 291,86 zł, Zarząd Spółki zarekomendował przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Sprawdź, jak pomagamy naszym Klientom!

Decyzja Zarządu spółki

Votum S.A. dwukrotnie skorzystała z możliwości przekazania części zysku za dany rok obrotowy na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy. Po raz pierwszy w roku 2018, gdzie na ten cel został przekazany cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017. Wypłata dywidendy z utworzonego wówczas kapitału rezerwowego nastąpiła już w roku 2019. Po raz drugi – w roku 2019, w którym Zarząd Spółki podjął uchwałę o przeznaczeniu na ten cel części zysku za rok 2018 w kwocie 8 277 000 zł. Pozostała kwota z osiągniętego za 2018 rok zysku (ponad 6,7 mln zł) trafiła na kapitał zapasowy. W związku z powyższym na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy dla naszych akcjonariuszy skumulowane będzie blisko 17 mln zł.

Pandemia Covid – 19

Spółka, obserwując obecne skutki, jakie w otoczeniu gospodarczym wywołuje wprowadzony z powodu pandemii Covid-19, stan epidemii, jak również mając na uwadze brak możliwości pełnej oceny dalszego rozwoju zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się tej choroby, wzorem dotychczas realizowanej polityki oraz dążąc do zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych inwestycji, podjęła decyzję o przeznaczeniu części zysku osiągniętego w roku ubiegłym na kapitał rezerwowy, z założeniem realizacji z niego w przyszłych okresach, wypłat dywidendy.

Podjęta przez Spółkę decyzja pozwoli na właściwe zabezpieczenie realizacji planów inwestycyjnych oraz dostatecznego stopnia płynności, dzięki czemu działalność operacyjna, bez względu na warunki zewnętrzne, związane z ryzykiem dalszych ograniczeń życia gospodarczego, będzie mogła być realizowana bez zakłóceń wynikających z ewentualnego braku dostatecznych zasobów środków pieniężnych. Obecnie główne potrzeby inwestycyjne Spółki wiążą się z rozpoczęciem i rozwojem działalności spółki zależnej Votum Energy S.A. w organizacji, działającej w sektorze energii odnawialnej oraz z dalszym rozwojem segmentu dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach. Spółka cele te planuje realizować z wykorzystaniem przede wszystkim nadwyżek finansowych generowanych w GK Votum. Intencją władz Spółki jest wypłata dywidendy w okresach, kiedy rekordowy portfel zgromadzonych roszczeń przełoży się na przepływy pieniężne, a obecne potrzeby inwestycyjne Spółki zostaną zaspokojone.

Ostateczne stanowisko w przedmiocie przeznaczenia zysku należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2020 – gratulujemy sukcesu!

W tym roku odbyła się 18. edycja Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej. Pomimo nietypowych okoliczności w

Komunikat prasowy VOTUM SA

W dniu 26 maja 2020 roku Zarząd Votum S.A. postanowił, zgodnie z polityką dywidendy przyjętą

Wywiad z Prezesem Zarządu VOTUM SA dla SII

Prezes Zarządu VOTUM SA Bartłomiej Krupa był gościem programu Inwestorzy Live emitowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Dążenie do najwyższych norm bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie bezpiecznego i ekologicznego przemieszczanie się obywateli