Po co bankom takie rezerwy na ryzyko prawne?Po co bankom takie rezerwy na ryzyko prawne?

Jak pokazują statystyki, ubiegły rok był rekordowy dla Frankowiczów – zarówno pod względem ilości wytoczonych powództw przeciwko bankom, jak i rozstrzygnięć korzystnych dla kredytobiorców. Sędziowie w miażdżącej większości orzekają pozytywnie w sprawach Frankowiczów – aż w 97% przypadków spór sądowy kończył się przegraną banków.

Jakie będą wyroki dla Frankowiczów?

Rok 2023 również zapowiada się spektakularnie. Votum Finance Help spodziewa się rekordowych ilości nowych spraw – Frankowicze coraz śmielej decydują się na dochodzenie swoich roszczeń w sądach.

Impulsem dla niezdecydowanych może być niewątpliwie ostatnia opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-520/21, w której jednoznacznie wskazano, że banki nie mają prawa domagać się od kredytobiorców żadnych dodatkowych świadczeń poza zwrotem udostępnionego kapitału. Jednocześnie, w opinii pojawiła się furtka do dochodzenia dodatkowych roszczeń przez Frankowiczów za to, że bank korzystał z wpłacanych przez nich środków.

Co na to banki? Nie będzie korzystniejszych ugód dla Frankowiczów

Z opublikowanych w ostatnich dniach stanowisk przedstawicieli sektora bankowego wynika, że banki mimo miażdżących statystyk sądowych oraz wniosków płynących z opinii Rzecznika TSUE, nie zmieniają swojego stanowiska w zakresie roszczeń przysługujących Frankowiczom. Nie przewidują polepszenia warunków proponowanych ugód. Jednocześnie, jak wynika z publikowanych w ostatnim czasie sprawozdań finansowych banków – zwiększają one rezerwy na ryzyko prawne związane z postępowaniami sądowymi w sprawach frankowych.

Warto podkreślić, że kształt dotychczasowych propozycji ugodowych – jak wynika z analiz Ekspertów Votum Group – jest obecnie nieadekwatny do korzyści, jakie kredytobiorca może uzyskać wskutek prawomocnego wyroku z tytułu stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. Co więcej, należy mieć na uwadze, że zawarcie ugody może pozbawić kredytobiorców możliwości dochodzenia dodatkowych roszczeń, o których wspomniał Rzecznik w swojej opinii.

#PomocFrankowiczom #MocnaGrupa #EksperciWPomaganiu

Michał Gadomski
Michał Gadomski

Redaktor

michal.gadomski@votum-sa.pl

Ekspert w Grupie Kapitałowej Votum S.A. związany z branżą odszkodowawczą od 2005 r. W Kancelarii odszkodowawczej zajmuje się również komunikacją z partnerami i działaniami CSR... czytaj więcej

Czytaj również


Powołanie Członka Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu podjęła uchwałę w sprawie powołania Członka Zarządu Zarząd VOTUM S.A.

Wstępna informacja o kluczowych wskaźnikach w II -III ’23 o sprawach frankowiczów

Grupa #Votum zwiększyła sprzedaż w segmencie bankowym w marcu o 123 proc. w stosunku do

NOMINACJA: Spółka giełdowa za najlepsze relacje inwestorskie

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zaprasza do głosowania w konkursie „Herosi Rynku Kapitałowego”. Stowarzyszenie w 2023 r. zamierza

Giełdowa Spółka Roku 2022- Sukces w 2022 r.

Eksperci ankietowani przez dziennik Puls Biznesu, niemal jednogłośnie ocenili spółki w poszczególnychkategoriach w Rankingu Giełdowej