Podsumowanie założeń zawartych w wyroku TSUEPodsumowanie założeń zawartych w wyroku TSUE

Dzisiejsze rozstrzygnięcie TSUE jest zgodne z oczekiwaniami kredytobiorców – Trybunał podzielił bowiem stanowisko wyrażone przez Rzecznika Generalnego TSUE w opinii z dnia 14.05.2019r.

Orzeczenie TSUE

Trybunał orzekł, że w polskich umowach dot. kredytów indeksowanych do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami o charakterze ogólnym. Co istotne, Prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu spornej umowy przez polski sąd.

W tym miejscu istotne jest jednak podkreślenie, że w polskim porządku prawnym w przypadku kredytów indeksowanych możliwe jest dalsze funkcjonowanie umowy po usunięciu z niej nieuczciwych zapisów – takie stanowisko potwierdził już Sąd Najwyższy w dotychczasowym orzecznictwie. Powyższe oznacza usunięcie z umowy postanowień dotyczących przeliczenia kwoty kredytu na CHF przy uruchomieniu kredytu oraz przy spłacie rat. Pozostałe postanowienia umowy kredytowej będą obowiązywać, ale będzie to kredyt w złotych polskich ze stopą procentową opartą o marżę banku i stopę referencyjną LIBOR.

Wreszcie Trybunał przypomniał, że w przypadku, gdyby konsument preferował nie powoływać się na ustanowiony przez dyrektywę system ochrony przed nieuczciwymi warunkami, nie jest on stosowany. Tym samym uznał, że wola konsumenta jest kluczowa dla ustalenia dalszych losów umowy, a interesy konsumenta, które sąd krajowy musi wziąć pod uwagę, to interesy istniejące w momencie wydawania wyroku, a nie te, które kierowały konsumentem w chwili zawierania umowy.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2020 – gratulujemy sukcesu!

W tym roku odbyła się 18. edycja Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej. Pomimo nietypowych okoliczności w

Komunikat prasowy VOTUM SA

W dniu 26 maja 2020 roku Zarząd Votum S.A. postanowił, zgodnie z polityką dywidendy przyjętą

Wywiad z Prezesem Zarządu VOTUM SA dla SII

Prezes Zarządu VOTUM SA Bartłomiej Krupa był gościem programu Inwestorzy Live emitowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Dążenie do najwyższych norm bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie bezpiecznego i ekologicznego przemieszczanie się obywateli