Podsumowanie założeń zawartych w wyroku TSUEPodsumowanie założeń zawartych w wyroku TSUE

Dzisiejsze rozstrzygnięcie TSUE jest zgodne z oczekiwaniami kredytobiorców – Trybunał podzielił bowiem stanowisko wyrażone przez Rzecznika Generalnego TSUE w opinii z dnia 14.05.2019r.

Orzeczenie TSUE

 

Trybunał orzekł, że w polskich umowach dot. kredytów indeksowanych do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami o charakterze ogólnym. Co istotne, Prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu spornej umowy przez polski sąd.

 

W tym miejscu istotne jest jednak podkreślenie, że w polskim porządku prawnym w przypadku kredytów indeksowanych możliwe jest dalsze funkcjonowanie umowy po usunięciu z niej nieuczciwych zapisów – takie stanowisko potwierdził już Sąd Najwyższy w dotychczasowym orzecznictwie. Powyższe oznacza usunięcie z umowy postanowień dotyczących przeliczenia kwoty kredytu na CHF przy uruchomieniu kredytu oraz przy spłacie rat. Pozostałe postanowienia umowy kredytowej będą obowiązywać, ale będzie to kredyt w złotych polskich ze stopą procentową opartą o marżę banku i stopę referencyjną LIBOR.

 

Wreszcie Trybunał przypomniał, że w przypadku, gdyby konsument preferował nie powoływać się na ustanowiony przez dyrektywę system ochrony przed nieuczciwymi warunkami, nie jest on stosowany. Tym samym uznał, że wola konsumenta jest kluczowa dla ustalenia dalszych losów umowy, a interesy konsumenta, które sąd krajowy musi wziąć pod uwagę, to interesy istniejące w momencie wydawania wyroku, a nie te, które kierowały konsumentem w chwili zawierania umowy.

Czytaj również


Podsumowanie założeń zawartych w wyroku TSUE

Dzisiejsze rozstrzygnięcie TSUE jest zgodne z oczekiwaniami kredytobiorców - Trybunał podzielił bowiem stanowisko wyrażone przez

Wyrok TSUE – wiatr wiejący w żagle frankowiczów

Nie wszyscy konsumenci posiadający kredyt frankowy zdają sobie sprawę, jak przełomowym dniem może okazać się

Jest wyrok TSUE w sprawie frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał decyzję ws. polskiej sprawy frankowej. Jest on korzystny dla frankowiczów.

Czat inwestorski Grupa Kapitałowa VOTUM

Na pytania zadane podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych odpowiadał Bartłomiej Krupa,