Podsumowanie założeń zawartych w wyroku TSUEPodsumowanie założeń zawartych w wyroku TSUE

Dzisiejsze rozstrzygnięcie TSUE jest zgodne z oczekiwaniami kredytobiorców – Trybunał podzielił bowiem stanowisko wyrażone przez Rzecznika Generalnego TSUE w opinii z dnia 14.05.2019r.

Orzeczenie TSUE

Trybunał orzekł, że w polskich umowach dot. kredytów indeksowanych do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami o charakterze ogólnym. Co istotne, Prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu spornej umowy przez polski sąd.

W tym miejscu istotne jest jednak podkreślenie, że w polskim porządku prawnym w przypadku kredytów indeksowanych możliwe jest dalsze funkcjonowanie umowy po usunięciu z niej nieuczciwych zapisów – takie stanowisko potwierdził już Sąd Najwyższy w dotychczasowym orzecznictwie. Powyższe oznacza usunięcie z umowy postanowień dotyczących przeliczenia kwoty kredytu na CHF przy uruchomieniu kredytu oraz przy spłacie rat. Pozostałe postanowienia umowy kredytowej będą obowiązywać, ale będzie to kredyt w złotych polskich ze stopą procentową opartą o marżę banku i stopę referencyjną LIBOR.

Wreszcie Trybunał przypomniał, że w przypadku, gdyby konsument preferował nie powoływać się na ustanowiony przez dyrektywę system ochrony przed nieuczciwymi warunkami, nie jest on stosowany. Tym samym uznał, że wola konsumenta jest kluczowa dla ustalenia dalszych losów umowy, a interesy konsumenta, które sąd krajowy musi wziąć pod uwagę, to interesy istniejące w momencie wydawania wyroku, a nie te, które kierowały konsumentem w chwili zawierania umowy.

Czytaj również


Bardzo wysoka ocena analityków SII dla VOTUM S.A.

VOTUM S.A. została oceniona przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w raporcie "Spółka pod lupą SII".

Komunikat prasowy Votum S.A.

W związku z komunikatem Prezesa UOKiK w przedmiocie badania umów podmiotów oferujących usługi kredytobiorcom frankowym

Mistrz Giełdy Papierów Wartościowych 2019 – oddaj swój głos na VOTUM S.A.!

Dziennikarze i analitycy Pulsu Biznesu oraz portalu Bankier.pl wytypowali 16 spółek z warszawskiej giełdy, z

Godziny pracy infoliniii

Informujemy, że 12 grudnia 2019 r. INFOLINIA będzie czynna w godz.: 08:00-15:00     Masz