Raport półroczny 2020Raport półroczny 2020

W dniu 8 września 2020 r. opublikowany został raport Grupy Kapitałowej VOTUM za I półrocze 2020 r. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. zysk netto wyniósł ponad 4 mln złotych, tym samym w odniesieniu do analogicznego okresu w roku 2019 odnotowano spadek o 54%. Wpłynął na to między innymi lockdown gospodarki, z którym musieliśmy się zmierzyć w pierwszym półroczu tego roku, a także zawieszenie pracy sądów i poczynione inwestycje. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 68 mln zł.

Sprawdź raport!

Podsumowanie I półrocza 2020 r.

W pierwszym półroczu konsekwentnie kontynuowana była strategia dywersyfikacji działalności Grupy Kapitałowej VOTUM poprzez oparcie jej na trzech głównych filarach działalności: sprawach bankowych, cesjach wierzytelności oraz odszkodowaniach.

Ponadto podjęto decyzję o rozpoczęciu działalności w nowym segmencie – odnawialnych źródeł energii. Jak podkreśla w swojej wypowiedzi Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu VOTUM SA możemy pochwalić się wyraźnymi przewagami, do których można zaliczyć przede wszystkim wykorzystywane materiały oraz konkurencyjną cenę. Co więcej spółka pozyskała już pierwszą 100 klientów, niektórzy z nich mogą już korzystać z własnej elektrowni słonecznej i choć spółka nie wygenerowała zysków w pierwszym półroczu jest to ważny segment dla przyszłości GK VOTUM.

W przypadku pozostałych segmentów działalności można zaobserwować spadek w przypadku działalności odszkodowawczej, do czego przyczyniły się nie tylko czynniki ogólnorynkowe, ale również zamknięcie ruchu drogowego i idące za tym ograniczenie ilości wypadków. Warto jednak zauważyć , że struktura wartościowa tego segmentu pozostaje zgodna z założeniami długoterminowymi, a wartość roszczeń sięga w tym obszarze poziomu najwyższego o 5 lat.

Z kolei w przypadku spraw bankowych oraz cesji wierzytelności dotyczących szkód rzeczowych można zaobserwować dwukrotny wzrost. Co więcej każdy z tych segmentów generuje około 20% przychodów dla Grupy Kapitałowej.

W pierwszym półroczu 2020 roku wystosowano 7,5 tys. nowych pozwów, jest to wartość dwukrotnie większa niż w roku ubiegłym. Na dzień 30 czerwca 2020 r. Realizacja obranej taktyki procesowej była możliwa w większym niż dotychczas stopniu między innymi ze względu na reorganizację pracy kancelarii prawnych z Grupy Kapitałowej wynikającą z dostosowania się do trybu pracy sądów w okresie pandemii.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu Półrocznego 2020.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Świętujemy 10 lat obecności na GPW!

20.12.2020 r. przypadło 10lecie obecności Votum S.A. na giełdzie papierów wartościowych. Z tej okazji Prezes

Znicz 2020: Bezpieczeństwo na drodze

Dzień Wszystkich Świętych to tradycyjnie czas zwiększonej migracji ludzi oraz wzmożonego ruchu pojazdów na drogach

15 lat Votum SA

14 października to wyjątkowy dzień w historii VOTUM SA, a ten rok jest pod tym

Film Banksterzy

W październiku 2020 roku, podobnie jak w ubiegłym roku temat frankowiczów i kredytów we frankach