Raport roczny Grupy Kapitałowej VOTUMRaport roczny Grupy Kapitałowej VOTUM

W dniu 28 kwietnia 2020 r. opublikowany został raport roczny Grupy Kapitałowej VOTUM. Rok 2019 został zamknięty z wynikiem netto na poziomie 17,5 mln złotych, podnosząc tym samym ubiegłoroczny rezultat o 109%. Jest to najwyższy wynik w historii spółki. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 140 mln zł, a szczególnie cieszy ostatni kwartał, w którym wypracowano ponad 43 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem

Podsumowanie roku 2019

Ostatnie lata, a w szczególności rok 2019, były okresem wdrażania wielu zmian i poszukiwania najefektywniejszych modeli biznesowych w ramach Grupy Kapitałowej VOTUM. W tle tych działań nad GK ciążyło widmo nadmiernej ingerencji ustawodawcy, na której niewątpliwie nie skorzystaliby konsumenci. Czynniki te zaważyły na wycenie spółki, która w początkach 2019 roku wróciła do minimalnych poziomów sprzed sześciu lat.

Ostatecznie okazuje się jednak, że dywersyfikacja działalności Grupy Kapitałowej, oparcie jej na trzech głównych filarach działalności: sprawach bankowych, cesjach wierzytelności oraz odszkodowaniach wraz z nieustającym rozwojem przyniosły pozytywne rezultaty.

W ubiegłym roku osiągnięto rekordowy zysk netto na poziomie 17,5 mln zł  przy wzroście przychodów o 35% do poziomu 141 mln zł. Wyraźnie wskazuje to kierunek,w którym zmierza GK Votum. Jednak to nie jednorazowy wynik, a trwała zdolność do jego powiększania tworzy wartość przedsiębiorstwa – w relacji z rynkiem publicznym Grupa Kapitałowa zyskała wiarygodność dzięki 2,5 mld zł, które uzyskano na przestrzeni 15 lat dla klientów spółek wchodzących w skład Grupy.

Ponadto w chwili obecnej zgromadzono kapitał kolejnego półtora miliarda złotych roszczeń, które spłyną do osób poszkodowanych w najbliższych latach i potencjał ten stale się powiększa. Nic jednak nie weryfikuje trafności decyzji tak, jak odporność na nieprzewidziane okoliczności.

W przypadku GK Votum nabywanie odporności miało miejsce przez ostanie lata w drodze cyfryzacji obsługi klienta i procesu sprzedaży. Obecnie każdego miesiąca kilka tysięcy klientów zasięga na bieżąco informacji o sprawach dzięki internetowemu panelowi klienta, a o każdej istotnej czynności od maja będą oni informowani dodatkowo wiadomością SMS. Miejsce papierowych akt zajęła cyfrowa teczka, a zastąpienie podpisu tradycyjnego podpisem elektronicznym powoduje, że proces sprzedaży odbywa się w dominującej części zdalnie, z uwzględnieniem preferencji klientów i sprzedawców.

Ponadto dzięki wcześniejszym wdrożeniom w okresie pandemii przeszło 250 specjalistów każdego dnia przystępuje do pracy zdalnej, która była testowana w Grupie Kapitałowej VOTUM już od trzech lat, dzięki czemu jej efektywność nie odbiega od wykonywanej w warunkach biurowych, a często nawet ją przewyższa, czego potwierdzeniem są rekordowe ilości nowych spraw lokowanych przez naszych prawników w sądach.

raport roczny

Po roku 2019, w którym osiągnęliśmy rekordowe wskaźniki w kluczowych obszarach takich jak przychody, zysk netto i wartość portfela roszczeń mamy zamiar podejmować działania, które będą sprzyjały utrzymaniu, a nawet wzrostowi wyceny naszego waloru. Dwustu pięćdziesięciu ekspertów reprezentujących klientów Grupy Kapitałowej Votum dzięki wdrożonym rozwiązaniom informatycznym jest w pełni zdolnych do obsługi spraw w trybie zdalnym, dzięki czemu lokujemy w sądach niespotykane dotąd ilości powództw frankowiczów, którzy zgłosili się do nas po wyroku TSUE z października. Nasze służby sprzedażowe również nie zamroziły swojej aktywności w czasie kwarantanny i dzięki komunikacji elektronicznej oraz podpisom elektronicznym w marcu odnotowaliśmy drugi co do wielkości miesiąc pod kątem ilości nabytych cesji szkód w pojazdach w całej historii projektu i trzeci co do wielkości wolumen ogólnej sprzedaży na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Popyt na nasze usługi  w wielu obszarach jest niezależny od kryzysu ekonomicznego, a nawet może być większy ze względu na jego skutki. Oczywiście kwarantanna nie pozostaje bez wpływu na tradycyjne kanały sprzedaży, ale to tylko stymuluje nas do wdrażania kolejnych innowacji realizujących strategię dywersyfikacji. – podkreśla Prezes Zarządu Votum S.A. Bartłomiej Krupa

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu Rocznego 2019.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Świętujemy 10 lat obecności na GPW!

20.12.2020 r. przypadło 10lecie obecności Votum S.A. na giełdzie papierów wartościowych. Z tej okazji Prezes

Znicz 2020: Bezpieczeństwo na drodze

Dzień Wszystkich Świętych to tradycyjnie czas zwiększonej migracji ludzi oraz wzmożonego ruchu pojazdów na drogach

15 lat Votum SA

14 października to wyjątkowy dzień w historii VOTUM SA, a ten rok jest pod tym

Film Banksterzy

W październiku 2020 roku, podobnie jak w ubiegłym roku temat frankowiczów i kredytów we frankach