Skonsolidowany raport półroczny – Grupa Kapitałowa VOTUMSkonsolidowany raport półroczny – Grupa Kapitałowa VOTUM

W dniu dzisiejszym opublikowano wyniki finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM w skonsolidowanym raporcie półrocznym. Dywersyfikacja działalności spółki, która obecnie opiera się na trzech głównych segmentach, tj. szkodach osobowych, cesjach wierzytelności oraz segmencie „frankowym” przynosi pozytywne rezultaty.

Zysk netto Grupy Kapitałowej VOTUM w I półroczu 2019 roku wyniósł 8 929 tys. zł, co stanowi wzrost o 137% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Natomiast skonsolidowany przychód ze sprzedaży wyniósł 64 091 tys. zł, co stanowi wzrost o 20% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Można zauważyć również utrzymującą się tendencję wzrostową w sprzedaży w segmencie bankowym. Wzrost zawartych kontraktów w segmencie szkód w pojazdach o 23% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Więcej na temat wyników Grupy Kapitałowej VOTUM za pierwsze półrocze 2019 r. przekaże Prezes Zarządu Votum S.A. już w najbliższy poniedziałek. Materiał będzie dostępny na stronie dotyczącej Relacji Inwestorskich.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Komunikat prasowy VOTUM SA

W dniu 26 maja 2020 roku Zarząd Votum S.A. postanowił, zgodnie z polityką dywidendy przyjętą

Wywiad z Prezesem Zarządu VOTUM SA dla SII

Prezes Zarządu VOTUM SA Bartłomiej Krupa był gościem programu Inwestorzy Live emitowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Dążenie do najwyższych norm bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie bezpiecznego i ekologicznego przemieszczanie się obywateli

Raport roczny Grupy Kapitałowej VOTUM

W dniu 28 kwietnia 2020 r. opublikowany został raport roczny Grupy Kapitałowej VOTUM. Rok 2019