Skonsolidowany raport półroczny – Grupa Kapitałowa VOTUMSkonsolidowany raport półroczny – Grupa Kapitałowa VOTUM

W dniu dzisiejszym opublikowano wyniki finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM w skonsolidowanym raporcie półrocznym. Dywersyfikacja działalności spółki, która obecnie opiera się na trzech głównych segmentach, tj. szkodach osobowych, cesjach wierzytelności oraz segmencie „frankowym” przynosi pozytywne rezultaty.

 

Zysk netto Grupy Kapitałowej VOTUM w I półroczu 2019 roku wyniósł 8 929 tys. zł, co stanowi wzrost o 137% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Natomiast skonsolidowany przychód ze sprzedaży wyniósł 64 091 tys. zł, co stanowi wzrost o 20% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

 

Można zauważyć również utrzymującą się tendencję wzrostową w sprzedaży w segmencie bankowym. Wzrost zawartych kontraktów w segmencie szkód w pojazdach o 23% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

 

Więcej na temat wyników Grupy Kapitałowej VOTUM za pierwsze półrocze 2019 r. przekaże Prezes Zarządu Votum S.A. już w najbliższy poniedziałek. Materiał będzie dostępny na stronie dotyczącej Relacji Inwestorskich.

Czytaj również


Podsumowanie założeń zawartych w wyroku TSUE

Dzisiejsze rozstrzygnięcie TSUE jest zgodne z oczekiwaniami kredytobiorców - Trybunał podzielił bowiem stanowisko wyrażone przez

Wyrok TSUE – wiatr wiejący w żagle frankowiczów

Nie wszyscy konsumenci posiadający kredyt frankowy zdają sobie sprawę, jak przełomowym dniem może okazać się

Jest wyrok TSUE w sprawie frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał decyzję ws. polskiej sprawy frankowej. Jest on korzystny dla frankowiczów.

Czat inwestorski Grupa Kapitałowa VOTUM

Na pytania zadane podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych odpowiadał Bartłomiej Krupa,