VOTUM S.A. w Rankingu Pracodawców RzeczpospolitejVOTUM S.A. w Rankingu Pracodawców Rzeczpospolitej

W dniu 15 listopada 2019 r. Rzeczpospolita opublikowała raport Pracodawca Rzeczpospolitej, obejmujący również firmy z sektora MŚP do których zalicza się VOTUM S.A. Spółka zajęła 31 miejsce w Rankingu.

 

Rzeczpospolita po raz drugi oceniła firmy pod względem kluczowych dla Polaków czynników, które decydują o atrakcyjności zatrudnienia. Dobre wynagrodzenie i stabilność zatrudnienia to główne wyznaczniki atrakcyjności pracodawców, a wśród 6 najważniejszych aspektów, które biorą pod uwagę pracownicy należy między innymi stabilność danego przedsiębiorstwa.

 

W Rankingu zostały ujęte firmy, które w roku 2018 zatrudniały co najmniej 50 osób, a ich przychody ze sprzedaży wynosiły powyżej 50 mln zł. Ponadto analizowano tylko te przedsiębiorstwa, które w latach 2017 i 2018 wypracowały odpowiedni zysk netto. Pod uwagę brano: dynamikę zatrudnienia, wzrost zatrudnienia, dynamikę średniej płacy, ROE 2018 oraz ROA 2018.

 

Głównym założeniem Rankingu jest promocja dobrych praktyk w rekrutacji, wynagradzaniu oraz motywowaniu pracowników. Podczas przygotowywania zestawienia pod uwagę brane są m.in. wskaźniki ekonomiczne. Badany jest między innymi wzrost wynagrodzeń, a także rentowność biznesu.

 

VOTUM S.A. zostało wyróżnione w Rankingu Najlepsi pracodawcy zatrudniający od 50 do 250 osób (dane za 2018 r.), zajmując 31 pozycję, wśród 80 przedsiębiorstw ujętych w zestawieniu.

 

Cieszymy się z wyniku w skali kraju. Mamy nadzieję, że nasze działania na rzecz pracowników zostaną docenione także w przyszłości.

 

Czytaj również


Zysk netto Grupy Kapitałowej VOTUM w III kwartale

W dniu 26 listopada 2019 r. został opublikowany raport śródroczny Grupy Kapitałowej VOTUM za III

NEWSWEEK o GK VOTUM: Frankowiczu, działaj!

Krótka analiza Kacpra Jankowskiego, Dyrektor Departamentu Spraw Bankowych VOTUM S.A.  w najnowszym wydaniu tygodnika Newsweek

VOTUM S.A. w Rankingu Pracodawców Rzeczpospolitej

W dniu 15 listopada 2019 r. Rzeczpospolita opublikowała raport Pracodawca Rzeczpospolitej, obejmujący również firmy z

Podsumowanie założeń zawartych w wyroku TSUE

Dzisiejsze rozstrzygnięcie TSUE jest zgodne z oczekiwaniami kredytobiorców - Trybunał podzielił bowiem stanowisko wyrażone przez