Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Zadośćuczynienia dla bliskich osób w stanie wegetatywnym możliwe

VOTUM /

Aktualności / Z firmy / Zadośćuczynienia dla bliskich osób w stanie wegetatywnym możliwe

Zadośćuczynienia dla bliskich osób w stanie wegetatywnym możliwe

11 czerwca 2018
zadośćuczynienie

Pojawiają się pierwsze zasądzenia na rzecz osób najbliższych poszkodowanych, którzy na skutek czynu niedozwolonego doznali ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Sąd Rejonowy w Kępnie i Sąd Okręgowy w Częstochowie uznały roszczenia powodów w całości. Wyroki stanowią pokłosie trzech jednobrzmiących uchwał Sądu Najwyższego z 27 marca 2018 roku.

 

Wypadek komunikacyjny

 

W dniu 23 października 2010 roku w województwie wielkopolskim miał miejsce tragiczny wypadek. Podczas rozładunku pojazdu doszło do zwarcia przewodów wyciągarki samochodowej i przygniecenia ładunkiem obsługującego urządzenie. Poszkodowany doznał szeregu obrażeń ciała, które ostatecznie poskutkowały stanem wegetatywnym. Opiekę nad niepełnosprawnym podjęli jego ojciec i babka.

 

Równie rozległych obrażeń ciała doznała poszkodowana w wypadku komunikacyjnym z dnia 26 września 1998 r. mającego miejsce w województwie śląskim. Na skutek niezachowania ostrożności przez kierującego pojazdem doszło do zderzenia samochodów osobowych. Poszkodowana była pasażerką drugiego z pojazdów. Do chwili obecnej pozostaje pod opieką rodziców.

 

VOTUM S.A. pomaga bliskim poszkodowanych

 

Rodziny poszkodowanych zgłosiły się o pomoc do kancelarii odszkodowawczej VOTUM S.A. z Wrocławia. Prawnicy kancelarii za zgodą klientów zdecydowali się na skierowanie do ubezpieczyciela roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego w związku z naruszeniem dóbr osobistych w postaci więzi rodzinnej łączącej ich z poszkodowanymi, opierając swoje żądanie na gruncie art. 448 kodeksu cywilnego. W chwili wystąpienia z roszczeniem kwestia możliwości przyznania zadośćuczynienia opartego na niniejszej podstawie była wieloletnim przedmiotem rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych. Z uwagi na brak ugruntowanej i zdecydowanej linii orzeczniczej w omawianej kwestii ubezpieczyciele odmówili wypłaty świadczeń. Koniecznym stało się skierowanie sprawy na drogę sądową.

 

W 2017 roku powodowie wystąpili z powództwami o zapłatę zadośćuczynienia do Sądu Rejonowego w Kępnie oraz Sądu Okręgowego w Częstochowie. Pełnomocnicy powodów w pozwach wskazali na okoliczność diametralnej zmiany dotychczasowego życia rodzinnego i relacji z poszkodowanymi powstałej na skutek wypadków z ich udziałem. Stan w którym znaleźli się poszkodowani wykluczał ich zdaniem możliwość utrzymywania normalnej więzi rodzinnej i niezakłóconego życia rodzinnego, naruszając tym samym dobra osobiste powodów.

 

Jednocześnie pełnomocnicy powodów wnieśli o zwrócenie się do Rzecznika Finansowego o przedstawienie istotnego dla sprawy poglądu w przedmiocie dopuszczalności dochodzenia zadośćuczynienia pieniężnego przez najbliższych członków rodziny osób, które na skutek czynu niedozwolonego utraciły zdolność do podtrzymywania więzi rodzinnych lub u których zdolność ta uległa znacznemu ograniczeniu.

 

Wykładnia Rzecznika Finansowego

 

W związku z potrzebą ujednolicenia wykładni prawnej Rzecznik Finansowy w dniu 21 kwietnia 2017 r. zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie powstałych wątpliwości. W dniu 27 marca 2018 r. Sąd Najwyższy w poszerzonym, siedmioosobowym składzie podjął trzy jednobrzmiące uchwały, w których dopuścił możliwość przyznania zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu (III CZP 36/17, III CZP 60/17, III CZP 69/17). Aktualnie uchwały oczekują na pisemne uzasadnienie.

 

Sąd Rejonowy w Kępnie wyrokiem z dnia 29 maja 2017 roku uwzględnił roszczenie powodów w całości ustalając, że ojcu poszkodowanego należy się kwota 100 000 zł, a babce 30 000 zł tytułem zadośćuczynienia. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż w jego opinii istnieje podstawa prawna dla dochodzenia podobnych roszczeń, zaś uchwały Sądu Najwyższego tylko ten pogląd potwierdzają. Sąd Okręgowy w Częstochowie również uwzględnił roszczenia w całości, zasądzając na rzecz rodziców poszkodowanej kwoty po 100 000 złotych.

 

Niniejsze wyroki są jednymi z pierwszych orzeczeń zapadłych po podjęciu uchwał przez Sąd Najwyższy. Jednocześnie stanowią kolejne wygrane dla kancelarii odszkodowawczej VOTUM S.A. w sprawach opartych na tożsamej podstawie. Uprzednio w dniu 17 maja 2018 r. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu skargi kasacyjnej pełnomocnika kancelarii uchylił niekorzystny dla poszkodowanego wyrok Sądu II instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Powyższe orzeczenia niewątpliwie wyznaczają kierunek przyszłej linii orzeczniczej w sprawach o naruszenie dóbr osobistych rodziny poszkodowanego.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

Law-stream-odszkodowania online

Niektórzy uważają, że usługi prawne są drogie. Czy na to rozwiązanie? Czy można walczyć skutecznie o odszkodowanie online? Poszkodowanym z drobną szkodą czy niewielkimi obrażeniami zależy na prostych rozwiązaniach. Preferują również usługi online, które pozwalają na sfinalizowanie sprawy bez konieczności wychodzenia z domu. Poznaj nową usługę LAW stream z grupy kapitałowej VOTUM.strzałka

franki

VOTUM S.A. szkoli struktury sprzedażowe w zakresie pomocy frankowiczom. Przeczytaj i dowiedz się, jak wyglądał Kongres Franki 2.0! strzałka

zadośćuczynienie

Orzecznictwo sądów staje się coraz bardziej przychylne poszkodowanym. Ubezpieczyciele muszą płacić za błędne decyzje, jakie wydali w stosunku do rodzin osób, które najciężej ucierpiały w wypadkach. strzałka

dsa investments

Miedź Legnica, wspierana przez DSA Investments S.A., awansowała do Ekstraklasy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie