Zmiany w Zarządzie VOTUM S.A.Zmiany w Zarządzie VOTUM S.A.

Rada Nadzorcza spółki VOTUM w uchwale z 28 maja 2018 r. zadecydowała o zwiększeniu liczebności Zarządu – od dnia wejścia w życie uchwały w skład Zarządu będą wchodziły cztery osoby.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Oprócz dotychczasowego Prezesa, Bartłomieja Krupy, i Wiceprezes, Agnieszki Czaplińskiej, w Zarządzie będą zasiadać także Dyrektor Organizacyjny spółki, Magdalena Kryska, i Dyrektor Sprzedaży, Tomasz Stanisławski.

 

Pani Magdalena Kryska uzyskała tytuł magistra na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Jest doktorantką na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na specjalizacji z finansów.

 

Od 2010 r. jest związana zawodowo z DSA Investment S.A., w której obecnie pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Działu Organizacyjno-Prawnego. Od grudnia 2017 jest również Dyrektorem Organizacyjnym VOTUM S.A.

 

Pani Magdalena Kryska pełni ponadto obowiązki Wiceprezesa Zarządu Fundacji im. Grzegorza Góraka.

 

Pan Tomasz Stanisławski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki oraz Wydziale Informatyki i Zarządzania. Od początku swojej kariery przedmiotem jego działalności jest obsługa klienta i sprzedaż.

 

Z branżą odszkodowawczą związany jest od 2007 r. W tym czasie pełnił kolejno funkcje Zastępcy Dyrektora Departamentu Sprzedaży Korporacyjnej VOTUM S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży Korporacyjnej, Dyrektora Sprzedaży i Prokurenta VOTUM S.A.

 

Pomysłodawca i założyciel Biura Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o. i AutoVOTUM S.A.

 

Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Sprzedaży VOTUM S.A., a także Prezesa spółki AutoVotum.

Czytaj również


Święto pracowników – gala finałowa Konkursu „Pracownik Roku”

W dniu 8 kwietnia 2019 r. w warszawskiej siedzibie Business Centre Club odbyła się gala

Wyniki Grupy Kapitałowej Votum w IV kwartale 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Prezesa Zarządu Votum S.A. Bartłomieja Krupy na temat wyników

Wsparcie dla osób poszkodowanych w wypadkach

Pod koniec ubiegłego roku do Sejmu trafił projekt ustawy dotyczący świadczenia usług odszkodowawczych, który ma

Na co dzień pomaga innym! Zbiórka dla Anety

Zachęcamy Was do wsparcia naszej koleżanki Anety, która na co dzień pracuje w Dziale Korespondencji #Votum S.A.