Zysk netto Grupy Kapitałowej VOTUM w III kwartaleZysk netto Grupy Kapitałowej VOTUM w III kwartale

W dniu 26 listopada 2019 r. został opublikowany raport śródroczny Grupy Kapitałowej VOTUM za III kwartał 2019 r. Zauważalny jest przede wszystkim znaczący wzrost zysku netto, który wyniósł ponad 4 mln zł.

Dywersyfikacja działalności spółki na segment spraw odszkodowawczych, segment cesji wierzytelności oraz segment spraw bankowych przynosi realne korzyści, przy czym szczególnie wyróżnia się ten ostatni. Sprawy z tytułu umów bankowych stanowiły w III kwartale 49% wszystkich spraw przyjętych do prowadzenia, podczas gdy rok wcześniej było to zaledwie 7%. W samym tylko miesiącu październiku zawarto blisko 2.500 umów, co stanowiło wzrost o ponad 270% w porównaniu z wrześniem 2019 r. W ciągu najbliższych okresach spodziewany jest największy wzrost przychodów z tytułu opłat wstępnych w segmencie spraw bankowych, zaś w kolejnych latach również z tytułu wynagrodzeń success fee z tego segmentu.

Trzeci kwartał zamknęliśmy najwyższym dla tego okresu wynikiem w historii GK Votum. Zysk netto za III kwartał osiągnął poziom wyższy niż w I kwartale, przełamując wieloletnią tendencję spadkową w tym okresie. Na koniec trzeciego kwartału zgromadziliśmy rekordowy portfel roszczeń o łącznej wartości ponad 1,2 mld zł, tak w postępowaniu przedprocesowym, jak i sądowym, co pozwala na stabilny rozwój dalszej działalności biznesowej, a także rozważanie kolejnych planów inwestycyjnych – powiedział Prezes Zarządu, Bartłomiej Krupa.

Po III kwartałach 2019 roku przychody GK VOTUM wyniosły łącznie 98,5 mln zł, rosnąc 29 proc. rok do roku, natomiast zysk na działalności operacyjnej wyniósł 16,1 mln zł, rosnąc 140 proc. rok do roku. W samym III kwartale 209 roku przychody wzrosły do 34,4 mln zł z 22,8 mln zł rok wcześniej.

Pełna treść artykułu dostępna jest na stronie Bankier.pl  Zapraszamy również do zapoznania się z komentarzem Prezesa Bartłomieja Krupy dotyczącym III kwartału w sekcji Relacje Inwestorskie VOTUM S.A.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Votum Energy SA zawarła umowę współpracy z Columbus Energy SA

W trakcie konferencji Carbon Footprint Summit, która odbyła się 8 października 2021 r. w Krakowie

VOTUM SA Polonia Wrocław mistrzem Polski

W Legnicy zakończyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach, które odbywały się od 2 października

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 na lata 2021–2023

Niezmiernie miło jest nam przekazać, że od 1 lipca 2021 roku ruszył Giełdowy Program Wsparcia

Votum podzieli się dywidendą z akcjonariuszami

W dniu 21.06.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Votum S.A. podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku