Aktualna sytuacja frankowiczówAktualna sytuacja frankowiczów

Wczoraj Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście wydał wyroki aż w trzech sprawach prowadzonych przez Kancelarię wchodzącą w skład GK VOTUM. Wszystkie postępowania dotyczyły kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego i zakończyły się wygraną frankowiczów z mBankiem. Można uznać, że zarówno wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i wygrana kredytobiorców w najgłośniejszej Polskiej sprawie z początku stycznia miały swój udział w kształtowaniu aktualnego orzecznictwa w sprawach frankowych. Czy rok 2020 podobnie jak poprzedni będzie należał do frankowiczów?

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Jak wyrok w sprawie państwa Dziubak wpłynął na aktualną sytuację frankowiczów?

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawnie Państwa Dziubak, unieważniający ich umowę kredytową zwartą z Raiffeisen Bank International AG można uznać za korzystny dla samych zainteresowanych. Nie ulega wątpliwości, że jest on również istotny z punktu widzenia kilkuset tysięcy kredytobiorców zmagających się z podobnymi problemami.

W trakcie postępowania w sprawie wypowiedział się nie tylko Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale również polskie instytucje zajmujące się prawami konsumentów, takie jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Rzecznik Finansowy. Wszystkie te podmioty jednoznacznie opowiedziały się po stronie kredytobiorców.

Czy linia orzecznicza w sprawach frankowych już się ukształtowała?

Linia orzecznicza w sprawach frankowych wciąż się kształtuje.  W związku z tym pojawiają się wątpliwości, które dotyczą przede wszystkim skutku, jaki wywoła usunięcie mechanizmu indeksacji z umowy. Możliwe są wówczas dwa scenariusze: sąd, uznając mechanizm indeksacji za nieuczciwy, usuwa go z umowy, przy czym uznaje, że strony są związane pozostałą jej treścią. Druga droga prowadzi do uznania umowy za nieważną w całości, tak jak to miało miejsce w sprawie Państwa Dziubak. Zarówno pierwsze, jak i drugie rozwiązanie jest dla kredytobiorcy korzystne, chociaż pociąga za sobą odmienne skutki prawne i ekonomiczne. Warto podkreślić, że Sąd Najwyższy w swoich wyrokach z kwietnia, maja i października 2019 r. opowiedział się za pierwszą z wymienionych koncepcji.

Statystyki publikowane na łamach gazety „Rzeczpospolita” oraz „Parkiet” wskazują, że w ostatnim kwartale 2019 r. lekką przewagę uzyskała koncepcja z unieważnieniem umowy kredytowej. Warto jednak zauważyć, że stanowczo zmalał odsetek spraw przegrywanych przez frankowiczów. Może to skłonić niezdecydowanych lub nieprzekonanych kredytobiorców do podjęcia działań w zakresie swoich umów kredytowych.

Zapraszamy do lektury artykułu dostępnego w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej.

Albert Demidowski
Albert Demidowski

Redaktor

albert.demidowski@votum-sa.pl

Od 2011 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu. Od 2007 r. związany z Grupą Kapitałową Votum S.A. Specjalizuje się w... czytaj więcej

Czytaj również


Ugoda z ubezpieczycielem – co warto wiedzieć?

Osoba poszkodowana w wypadku może otrzymać od ubezpieczyciela szereg świadczeń odszkodowawczych. Należą do nich między

Opieka po wypadku – odszkodowanie

Osobie poszkodowanej w wypadku może należeć się kilka różnych świadczeń, takich jak: zadośćuczynienie, renta, zwrot

Ponad 2,1 tys. powództw w sprawach frankowych

W II kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa VOTUM wysłała do sądów ponad 2,1 tys. pozwów

Zmiany w kodeksie drogowym – kierowcy i piesi

W lipcu miały wejść w życie zmiany w Kodeksie drogowym będące kontynuacją działań mających na