Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Bartłomiej Krupa i Justyna Halaś w Miesięczniku Ubezpieczeniowym

VOTUM /

Aktualności / Z mediów / Bartłomiej Krupa i Justyna Halaś w Miesięczniku Ubezpieczeniowym

Bartłomiej Krupa i Justyna Halaś w Miesięczniku Ubezpieczeniowym

13 grudnia 2017
odszkodowanie

VOTUM S.A. nie tylko jest ważnym uczestnikiem rynku odszkodowawczego. Uzyskiwanie należnych świadczeń dla osób, które doznały szkody, to nasz podstawowy zakres działalności, ale równie ważny jest dla nas udział w debacie publicznej na temat sposobu naprawiania wyrządzonych krzywd.
Uważamy, że jako najwyższej klasy specjaliści mamy prawo reagować i wyrażać zaniepokojenie, jeśli istnieje ryzyko, że poszkodowani mogą nie otrzymać właściwej rekompensaty.

 

W Miesięczniku Ubezpieczeniowym ukazał się artykuł Bartłomieja Krupy, Prezesa Zarządu VOTUM S.A., i Justyny Halaś, Dyrektora Biura Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Tekst pod tytułem To dopiero początek… nie tylko tłumaczy, jak działają i jaką rolę odgrywają kancelarie odszkodowawcze takie jak VOTUM S.A., ale także wskazuje, dlaczego indywidualne podejście do każdego poszkodowanego jest tak istotne.

 

Temat standaryzacji odszkodowań przewija się w mediach już od dawna, a zarówno VOTUM S.A., jak i PIDiPO wielokrotnie zabierały już głos w tej sprawie. Przedstawiciele spółki i Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych wielokrotnie podkreślali, że niecelowe i krzywdzące jest ocenienie rozmiaru różnych szkód według takich samych kryteriów. Wprowadzenie tabel odszkodowań miałoby między innymi prowadzić do ograniczenia liczby postępowań sądowych, których przedmiotem byłoby odszkodowanie lub inne świadczenia na rzecz osób poszkodowanych.

 

Jak jednak podkreślają autorzy artykułu:  (…) trudno wyobrazić sobie konstytucyjność rozstrzygnięcia zamykającego poszkodowanego prawo do sądu, a to z kolei będzie się wiązało z generowaniem większej niż dotąd liczby procesów sądowych kwestionujących automatyzm w przyznawaniu uprawnionemu świadczeń.     

 

Bartłomiej Krupa i Justyna Halaś wskazali, że działalność kancelarii odszkodowawczych stanowi gwarancję tego, że poszkodowani otrzymają odpowiednie do ich szkody świadczenia, zaś wynagrodzenia, jakie z tego tytułu pobierają, od lat kształtują się na stałych, niezbyt wysokich poziomach. Obalają także argument o tym, że kancelarie kierują się w swojej działalności jedynie chęcią zysku – VOTUM S.A. nie tylko uzyskuje dla osób najciężej poszkodowanych w wypadkach należne świadczenia, ale także wcielają w życie programy takiej jak Pierwsze kroki. Ma on na celu pomoc i aktywizację osób niepełnosprawnych.  Kancelarie zmieniają się i dopasowują do potrzeb osób poszkodowanych, chcą pomóc im na wielu płaszczyznach. Deprecjonowanie i ograniczanie ich możliwości (na przykład przez projekt prawnego uregulowania działalności kancelarii odszkodowawczych) będzie działaniem na szkodę osób, których krzywda powinna zostać naprawiona.

 

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

votum sa

Mówiąc o pomocy prawnej dla osób poszkodowanych w wypadku, myśli się przede wszystkim o wsparciu ich w żmudnym procesie uzyskiwania odszkodowania i zadośćuczynienia, a co z kosztami leczenia w prywatnej placówce? Czy ubezpieczyciel może zwrócić poszkodowanemu w wypadku nakłady poniesione przez niego na rehabilitację i leczenie?strzałka

gazeta ubezpieczeniowa

Rzeczpospolita odwołuje się do spraw prowadzonych przez Votum S.A. dotyczących wypłaty świadczeń dla rodzin, które wyniku wypadku utraciły możliwość kontaktu z bliskimi znajdującymi się w stanie śpiączki lub w stanie wegetatywnym.strzałka

votum sa

Prezes Votum S.A. zabrał głos w sprawie prac nad projektem ustawy o świadczeniu usług dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz poprzedzających ich badaniach.strzałka

Orly-wprost

Podczas gali Orły Wprost zostały przyznane nagrody dla firm, które osiągnęły najwyższy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat, a także największy średni procentowy wzrost zysku netto. Laureatem tegorocznego bezpłatnego rankingu jest spółka VOTUM S.A., która otrzymała nagrodę z rąk z redaktora naczelnego „Wprost”.strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie