Czy renta przyznana bezterminowo jest świadczeniem wypłacanym dożywotnio?Czy renta przyznana bezterminowo jest świadczeniem wypłacanym dożywotnio?

Jednym ze świadczeń, jakie należą się osobie poszkodowanej w wypadku jest renta, która zazwyczaj, w przeciwieństwie do zadośćuczynienia czy odszkodowania, jest wypłacana w formie stałego, comiesięcznego świadczenia. Należy jednak pamiętać, iż choć w wielu przypadkach jest to świadczenie przyznawane bezterminowo nie jest ono przyznawane dożywotnio. Jakie działania powinna podjąć osoba poszkodowana, aby zabezpieczyć wypłatę renty również w przyszłości? Dlaczego ubezpieczyciel może obniżyć wysokość renty? Odpowiedzi na te pytania dla portalu BiznesTuba udzielił ekspert GK VOTUM, Michał Kasprzyk.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Co może spowodować obniżenie renty przez ubezpieczyciela?

Okoliczności, które mogą wpłynąć na decyzję ubezpieczyciela i w efekcie doprowadzić do obniżenia wysokości renty jest kilka. Jest to przede wszystkim zależne od indywidualnej sytuacji poszkodowanego, w tym czy korzysta on z pomocy innych osób oraz tego w jaki sposób  kształtują się koszty związane z jego codziennym funkcjonowaniem, w tym leczeniem czy rehabilitacją. Istotne są również ceny leków. Mianowicie, jeśli te będą spadały ubezpieczyciel może podjąć działania mające na celu obniżenie świadczenia. Inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na wysokość wypłacanego świadczenia to osiągnięcie przez poszkodowanego wieku emerytalnego.

Zdecydowana większość poszkodowanych sądzi, że renta przyznana im przez ubezpieczyciela jest świadczeniem wypłacanym dożywotnio. Jest to jednak znaczne uproszczenie. Pomimo tego, że większość rent odszkodowawczych przyznawana jest bezterminowo, nie jest to tożsame z dożywotnią  wypłatą świadczenia przez ubezpieczyciela. W sytuacji, gdy koszty rehabilitacji, opieki czy leczenia ulegną zmianie ubezpieczyciel może zweryfikować wysokość renty. Oznacza to, że jeśli wydatki danej osoby związane chociażby z leczeniem ulegną zmniejszeniu to renta również może zostać obniżona.

Pewni stałej wysokości wypłacanego świadczenia nie mogą być również Ci rentobiorcy, którzy zbliżają się do ustawowego wieku emerytalnego – po jego osiągnięciu ubezpieczyciel może zweryfikować podstawę wcześniej przyznanej renty i uzależnić jej wypłatę od wysokości przyszłej, hipotetycznej emerytury.

Czy renta może być wypłacana już w trakcie postępowania sądowego?

Osobie poszkodowanej w w wypadku przysługuje szereg świadczeń, w tym między innymi prawo do renty z tytułu zwiększonych potrzeby czy renty wyrównawczej, która ma za zadanie zrekompensować utraconą zdolność do pracy. Zdarza się jednak, że ubezpieczyciel odmawia przyjęcia odpowiedzialności, a tym samym wypłaty renty lub przyznane przez niego świadczenie jest zaniżone. Wówczas koniecznym może okazać się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, które cechuje się wydłużonym czasem trwania.

Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być wystąpienie z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa czyli przyznanie tymczasowej renty na czas trwania postępowania. W takiej sytuacji koniecznym jest uprawdopodobnienie dochodzonego roszczenia poprzez np. przedstawienie dokumentacji medycznej.

Kapitalizacja renty – gwarancja wypłaty świadczenia

Kapitalizacja renty może być sposobem na zniwelowanie ryzyka obniżenia wysokości świadczenia przez ubezpieczyciela. Osoby otrzymujące comiesięczne świadczenie powypadkowe mogą je zamienić na świadczenie jednorazowe, a jego wysokość pozwala dokonać inwestycji która będzie przynosiła wyższe zyski niż miesięczna renta. Co więcej dzięki temu osoba poszkodowana uzyskuje niezależność od decyzji ubezpieczyciela.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego na portalu BiznesTuba.

Michał Kasprzyk
Michał Kasprzyk

Redaktor

michal.kasprzyk@votum-sa.pl

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach prawa, administracji i ekonomii. Od 2020 r. wpisany na listę aplikantów przy Okręgowej Izbie Radców... czytaj więcej

Czytaj również


Film Banksterzy w mediach

W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost zainteresowania mediów frankowiczami i ich zmaganiami z bankami. Przyczyniła

Rok po TSUE

W październiku ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie państwa Dziubak, którzy

Ugoda z ubezpieczycielem – co warto wiedzieć?

Osoba poszkodowana w wypadku może otrzymać od ubezpieczyciela szereg świadczeń odszkodowawczych. Należą do nich między

Opieka po wypadku – odszkodowanie

Osobie poszkodowanej w wypadku może należeć się kilka różnych świadczeń, takich jak: zadośćuczynienie, renta, zwrot