Czy warto zdecydować się na ugodę zamiast postępowania sądowego?Czy warto zdecydować się na ugodę zamiast postępowania sądowego?

Zarówno zeszłotygodniowy wyrok wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i wcześniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego, a także przychylne frankowiczom orzecznictwo sądów krajowych to dla niektórych frankowiczów wciąż za mało, aby zdecydować się na skierowanie swojej sprawy do sądu. Przyczyną takiego postępowania jest między innymi obawa przed długotrwałym postępowaniem, a także związanymi z nim kosztami.

 

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc?

 

Zawezwanie do próby ugodowej

 

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej to czynność procesowa, która przede wszystkim służy polubownemu rozwiązaniu sporu pomiędzy dwoma podmiotami. Ma na celu ustalenie wartości dochodzonych roszczeń oraz przedstawienie stanowisk obu stron, a także wypracowanie satysfakcjonującego je rozwiązania.

 

Postępowanie ugodowe jest alternatywnym rozwiązaniem dla frankowiczów, którzy nie zdecydowali się na skierowanie swojej spawy do sądu. Warto jednak zauważyć, że postępowanie pojednawcze nie gwarantuje zawarcia ugody przed sądem, ponieważ decyzja w sprawie zależy od nastawienia obu stron procesu.

 

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, niezależnie od wysokości roszczenia, zawsze kierowany jest do Sądu Rejonowego i to przed nim toczy się postępowanie. Podczas postępowania pojednawczego sąd nie bada stanu faktycznego sprawy czy dowodów, tylko wciela się w rolę mediatora, który nie opowiada się po żadnej ze stron, ale swoją obecność gwarantuje prawomocność ewentualnej ugody.

 

W sprawach dotyczących frankowiczów tylko nieliczne postępowania kończą się zawarciem ugody. Jednak niezależnie od wyniku postępowania korzyścią płynącą ze skierowania do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej jest zabezpieczenie roszczenia poprzez przerwanie biegu przedawnienia. Ponadto koszty postępowania pojednawczego są zdecydowanie niższe w porównaniu do kosztów klasycznego postępowania sądowego – opłaty są zależne od wartości przedmiotu sporu, nie przekraczają jednak kwoty 200,00 zł.

 

Rozważając możliwość skierowania do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, należy wcześniej dokładnie sprawdzić wysokość roszczenia jaka uległa już przedawnieniu. Już na tym etapie warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który może odegrać istotną rolę podczas precyzowania wartości roszczenia.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego na portalu BIZNESTUBA.

Czytaj również


Banki kontra frankowicze

W odpowiedzi na październikowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaczęły pojawiać się głosy mówiące o

Ile kosztuje wypadek?

Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do wielu wypadków komunikacyjnych. W takich sytuacjach w pierwszej

Renta odszkodowawcza

Osobie poszkodowanej w wypadku, w zależności od indywidualnej sytuacji należą się różne świadczenia. Należą do

Renta z polisy OC

Wiele osób, które odniosło obrażenia na skutek wypadków komunikacyjnych zmaga się z ich konsekwencjami nawet