E-rozprawy – czy sądy czeka rewolucja?E-rozprawy – czy sądy czeka rewolucja?

Kolejny projekt Tarczy Antykryzysowej, który został przyjęty przez Rząd obejmuje również zmiany dotyczące procedury karnej. W szczególności dotyczą one przeprowadzania rozpraw oraz posiedzeń sądowych z wykorzystaniem urządzeń technicznych pozwalających na udział w tych czynnościach na odległość. Czy czeka nas rewolucja technologiczna w polskich sądach karnych? Co oznacza dla osoby, która została poszkodowana w wypadku?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Jakie zmiany mają zostać wprowadzone?

Zaproponowane zmiany obejmują przede wszystkim istotne modyfikacje w procedurze karnej i dotyczą nie tylko sposobu przeprowadzania posiedzeń i rozpraw karnych, ale również obecności poszczególnych stron i uczestników postępowania.

Zmiany mają dotyczyć:

  • przesłuchania świadka przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (art. 177 § 1a kpk),
  • przeprowadzania posiedzeń aresztowanych bez doprowadzenia oskarżonego do sądu jeżeli jego udział w posiedzeniu ma być zapewniony przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie czynności procesowych na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (art. 250 § 3 kpk),
  • przeprowadzania posiedzeń aresztowanych bez bezpośredniej obecności obrońcy na sali posiedzeń (art. 250 § 3d i 3 e kpk)
    wyrażenia zgody przez przewodniczącego na wniosek prokuratora na jego udział w rozprawie lub posiedzeniu przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających udział w tych czynnościach na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy techniczne (374 § 3 kpk),
  • udziału oskarżonego w posiedzeniu lub rozprawie przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających udział w tych czynnościach na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy techniczne (374 § 3 i 4 kpk),
  • udziału stron, obrońcy lub pełnomocnika, którzy stawią się w sądzie, na rozprawie przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku na odległość, przebywając w pomieszczeniu lub pomieszczeniach sądu przystosowanych do przeprowadzania czynności przy użyciu tych urządzeń (art. 374 § 5 kpk).

E-rozprawy – komentarz eksperta

Zaproponowane zmiany zostały ocenione pozytywnie, choć regulacja nie ma kompleksowego charakteru. Stanowi jednak istotny krok do usprawnienia postępowań karnych na etapie sądowym. Przy czym stosowanie nowych rozwiązań nie jest obligatoryjne, a decydujące znaczenie będą mieć przede wszystkim technologiczne możliwości sądów oraz inicjatywa stron postępowania i sędziego.

Proponowane zmiany będą mogły znaleźć zastosowanie przede wszystkim w sprawach o stosunkowo prostym stanie faktycznym i niekwestionowanym materiale dowodowym. Już teraz widzimy tendencję coraz częstszego zastosowania konsensualnych trybów postępowania. Posiedzenia i rozprawy w tych trybach trwają zazwyczaj kilkadziesiąt minut. Stosowanie e–rozprawy w takich sprawach z pewnością uprościłoby całe postępowanie bez uszczerbku dla interesów stron postępowania – komentuje adwokat Bartosz Koszów z Kancelarii wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Votum.

Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa pokazała, że w krajowym sądownictwie brakuje odpowiednich rozwiązań, które umożliwiłyby zdalne funkcjonowanie sądów. W efekcie doszło do ponad 2 miesięcznego niemal całkowitego zawieszenia pracy sądów.

W samej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy będącej częścią Grupy Kapitałowej VOTUM od 13 marca 2020 r. do końca maja odwołano 507 terminów cywilnych i 210 terminów karnych. Projektowane zmiany same w sobie nie spowodują rewolucji w sposobie przeprowadzania postępowaniach karnych. Wydaje się jednak, że stanowią zwiastun coraz szerszego zastosowania rozwiązań cyfrowych w pracach sądów. Podobnie jak ma to miejsce w innych sferach państwowej aktywności. Jeżeli proponowane rozwiązania zdadzą egzamin to być może doczekamy się bardziej kompleksowej regulacji w tym zakresie ­– dodaje mec. Bartosz Koszów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego na portalu BiznesTuba.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Opieka po wypadku – odszkodowanie

Osobie poszkodowanej w wypadku może należeć się kilka różnych świadczeń, takich jak: zadośćuczynienie, renta, zwrot

Ponad 2,1 tys. powództw w sprawach frankowych

W II kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa VOTUM wysłała do sądów ponad 2,1 tys. pozwów

Zmiany w kodeksie drogowym – kierowcy i piesi

W lipcu miały wejść w życie zmiany w Kodeksie drogowym będące kontynuacją działań mających na

E-rozprawy – czy sądy czeka rewolucja?

Kolejny projekt Tarczy Antykryzysowej, który został przyjęty przez Rząd obejmuje również zmiany dotyczące procedury karnej.