Eksperci Grupy Kapitałowej VOTUM S.A. dla RzeczpospolitejEksperci Grupy Kapitałowej VOTUM S.A. dla Rzeczpospolitej

We wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok zgodnie z którym kredytobiorcy, którzy spłacą kredyt konsumencki przed czasem powinni otrzymać proporcjonalny zwrot kosztów, takich jak prowizje czy składki na ubezpieczenie. Co to oznacza dla banków?

Zwrot opłat za wcześniej spłacone kredyty konsumenckie

 

Zarówno Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Rzecznik Finansowy oraz Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślają, że wyrok TSUE mówi wprost o tym, że w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania obniżeniu podlega całkowity koszt kredytu.

 

Prawo do proporcjonalnego zwrotu prowizji za udzielenie kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty wynika wprost z ustawy – wskazuje Paweł Wójcik, członek zarządu Robin Lawyers S.A., wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej VOTUM.

 

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

 

Oszacowanie sumy, jaką sektor bankowy będzie musiał zwrócić kredytobiorcom w związku z wcześniejszymi spłatami kredytów jest trudne. Część osób może nawet nie mieć świadomości, że powinno otrzymać od banku zwrot innych kosztów poza odsetkami. Te ostatnie zazwyczaj były rozliczane przez banki w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Z powodu niskich stóp procentowych banki i firmy pożyczkowe notowały niższe przychody odsetkowe, zaczęły natomiast wyższe prowizje i opłaty przygotowawcze, który w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania nie były rozliczane.

 

Jak wyjaśnia radca prawny Wojciech Bochenek z Kancelarii wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej VOTUM S.A. za kredyt konsumencki będzie uznana tez umowa o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, a także pożyczki i kredyty odnawialne.

 

Autorzy artykułu zwracają uwagę na to, że kwota ewentualnych sporów może być znacząca, ale szacunki kosztów znacznie utrudnia brak wiedzy dotyczącej świadomości swoich praw przez kredytobiorców oraz jak wielu z nich zdecyduje się na skierowanie swojej sprawy do sądów.

 

W większości przypadków do odzyskania będą nieduże kwoty, rzędu kilkuset złotych, choć w skrajnych przypadkach (duże kwoty i szybko spłacony kredyt) może to być nawet 80 tys. zł. Biorąc po uwagę przytoczone liczby oraz zakładając, że wszyscy klienci poszliby do sądów i wygrali, koszt dla banków mógłby sięgnąć według różnych analiz od 1,4 mld zł do 4 mld zł.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego na stronie internetowej Rzeczpospolitej.

Czytaj również


Mediacje – alternatywny sposób rozwiązywania sporów

Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Mediacji na portalu BiznesTuba opublikowano wypowiedź radcy prawnego Alberta Demidowskiego, Zastępcy

Czy warto zdecydować się na ugodę zamiast postępowania sądowego?

Zarówno zeszłotygodniowy wyrok wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i wcześniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego,

Ekspert o wyroku TSUE

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zapadł w ubiegły czwartek dał tysiącom frankowiczów zielone światło

Wypadek przy pracy

Rocznie na skutek wypadków przy pracy oraz w gospodarstwach rolnych blisko 100.000 osób doznaje mniej