Kto może otrzymać zwrot prowizjiKto może otrzymać zwrot prowizji

W dniu 2 marca 2020 r. Prezes UOKiK po raz kolejny zabrał głos w sprawie wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich oraz powiązanym z tym proporcjonalnym zwrotem opłat poniesionych przez kredytobiorcę. W uzupełniającym stanowisku do tzw. „małego TSUE” potwierdził prawo konsumentów do proporcjonalnego zwrotu opłat.

Spłaciłeś kredyt wcześniej? Sprawdź, jak otrzymać zwrot prowizji!

Komu należy się zwrot prowizji?

Konsument ma prawo do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. W takiej sytuacji może domagać się od banku zwrotu części opłat składających się na całkowity koszt kredytu. Zwrot obejmuje pozaodsetkowe opłaty pobrane przez bank lub instytucję finansową, w szczególności: prowizję, ubezpieczenia i opłaty administracyjne.

Prawo do proporcjonalnego zwrotu prowizji i opłat dotyczy kredytów konsumenckich zawartych po 18 grudnia 2011 r. i spłaconych przed czasem określonym w umowie. O odzyskanie części poniesionych kosztów mogą starać się jedynie osoby fizyczne, które przeznaczyły środki z kredytu lub pożyczki na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Wysokość takiego kredytu nie może przekraczać kwoty 255 550 zł. Prawo do obniżenia całkowitego kosztu kredytu, a co za tym idzie zwrotu części pobranych przez bank opłat, przysługuje również osobom, które zaciągnęły kredyt hipoteczny. Ale dotyczy to wyłącznie umów kredytowych zawartych po 22 lipca 2017 r., czyli po wejściu w życiu ustawy o kredycie hipotecznym.

Ponadto prawo do proporcjonalnego zwrotu opłat poniesionych przez kredytobiorców przysługuje nie tylko sytuacjach, gdy kredytobiorca spłaca kredyt przed terminem wynikającym z umowy, ale również wówczas gdy dokona konsolidacji.

Czy wszystkie banki rozliczają się z kredytobiorcami?

Wciąż pojawiają się sygnały, iż nie wszystkie banki prawidłowo rozliczają się prawidłowo ze swoimi klientami – odmawia zwrotu lub przyznaje go w wybranych sytuacjach, na przykład tylko dla kredytów spłaconych już po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W efekcie jak pokazują statystyki BIK, w 2019 r banki oraz SKOK-i udzieliły łącznie 7,45 mln kredytów konsumenckich. Prawie połowa wartości udzielonych kredytów gotówkowych dotyczyła właśnie konsolidacji. Co istotne ponad 41% udzielonych kredytów gotówkowych to kredyty powyżej 50 tys. zł. Ponadto Polacy zaciągają coraz więcej wysokokwotowych kredytów konsumenckich, którymi spłacają kilka mniejszych zobowiązań. I właśnie z tytułu wcześniejszej spłaty tych kredytów i pożyczek należy im się zwrot prowizji i opłat – ­wyjaśnia Paweł Wójcik, Członek Zarządu Votum Robin Lawyers SA, spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej VOTUM.

Spłaciłeś kredyt wcześniej? Sprawdź, jak otrzymać zwrot prowizji!

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępną na portalu BiznesTuba.

Albert Demidowski
Albert Demidowski

Redaktor

albert.demidowski@votum-sa.pl

Od 2011 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu. Od 2007 r. związany z Grupą Kapitałową Votum S.A. Specjalizuje się w... czytaj więcej

Czytaj również


Ugoda z ubezpieczycielem – co warto wiedzieć?

Osoba poszkodowana w wypadku może otrzymać od ubezpieczyciela szereg świadczeń odszkodowawczych. Należą do nich między

Opieka po wypadku – odszkodowanie

Osobie poszkodowanej w wypadku może należeć się kilka różnych świadczeń, takich jak: zadośćuczynienie, renta, zwrot

Ponad 2,1 tys. powództw w sprawach frankowych

W II kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa VOTUM wysłała do sądów ponad 2,1 tys. pozwów

Zmiany w kodeksie drogowym – kierowcy i piesi

W lipcu miały wejść w życie zmiany w Kodeksie drogowym będące kontynuacją działań mających na