Lawina pozwów w sprawach frankowychLawina pozwów w sprawach frankowych

W ostatnim czasie kilka banków zdecydowało się na zawiązanie rezerw w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi w sprawie frankowiczów. Można przypuszczać, że jest to skutkiem wzrostu liczby spraw dotyczących hipotek walutowych. Ile spraw trafiło do sądów w IV kwartale 2019 r.?

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Frankowicze w sądach

W IV kwartale ubiegłego roku do polskich sądów wpłynęło ponad 4 tys. pozwów w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego. To o niemal 30% więcej niż w III kwartale 2019 roku.

Spraw przybywało z biegiem roku. Jeszcze w I kwartale do sądów trafiło „tylko” 2 tys. pozwów, w II blisko 2,3 tys., a w III kwartale już 3,21 tys. Teraz procentowe tempo wzrostu nieco jednak wyhamowało ze względu na efekt rosnącej bazy (w III kwartale wzrost wobec poprzednich trzech miesięcy sięgnął aż 42 proc.). Ekonomiści ING BSK w grudniu spodziewali się, że w IV kwartale przybędzie 4,5 tys. spraw, więc faktyczna liczba okazała się nieco mniejsza od ich prognozy.

Co wpłynęło na ilość spraw kierowanych do sądów?

Na decyzje frankowiczów o podjęciu działań w swojej sprawie wpłynęło kilka czynników. Można do nich zaliczyć między innymi majową opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz późniejszy wyrok Trybunału.

Realny wpływ wyroku na decyzje kredytobiorców poznamy w pierwszych miesiącach i kwartałach bieżącego roku. Można się spodziewać znacznego wzrostu wytoczonych powództw. Od publikacji wyroku TSUE widzimy wzmożone zainteresowanie klientów, które utrzymuje się na równym wysokim poziomie, nie licząc samego października 2019 r., który był pod tym względem rekordowy – mówi Kacper Jankowski, Prezes VOTUM Robin Lawyers, spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej VOTUM.

Tempo kwartalnego napływu spraw do sądów będzie rosło. Trudno określać inny kierunek, biorąc pod uwagę ostatnie statystyki wyroków przemawiające na korzyść frankowiczów. Wskazane szacunki ekonomistów mogą się sprawdzić, biorąc pod uwagę prezentowane dane za IV kwartał 2019 r. – uważa Jankowski. Mówi, że Grupa VOTUM zamierza w tym roku przygotować i wysłać do sądów ponad 8 tys. powództw. To znaczny wzrost, bo w 2019 r. złożyła do sądów 2,07 tys. pozwów, czyli niecałą jedną piątą wszystkich zainicjowanych procesów sądowych w Polsce w tym czasie. W styczniu tego roku VOTUM o niemal 400 proc. zwiększył liczbę wysłanych pozwów (392) w stosunku do stycznia 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią materiału.

Michał Gadomski
Michał Gadomski

Redaktor

michal.gadomski@votum-sa.pl

Ekspert w Grupie Kapitałowej Votum S.A. związany z branżą odszkodowawczą od 2005 r. W Kancelarii odszkodowawczej zajmuje się również komunikacją z partnerami i działaniami CSR... czytaj więcej

Czytaj również


Frankowicze zdecydowanie górują nad bankami w sądach.

Eksperci z Grupy Kapitałowej Votum zbierają dane z rynku, z tych które udało się zebrać

Restrukturyzacja Getin Noble Bank i TSUE

Frankowicze w związku z informacją o restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A. byli bardzo zaskoczeni. Jeszcze

Film Banksterzy w mediach

W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost zainteresowania mediów frankowiczami i ich zmaganiami z bankami. Przyczyniła

Rok po TSUE

W październiku ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie państwa Dziubak, którzy