Z mediów

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem oraz ważnymi informacjami z zakresu spraw bankowych oraz dochodzenia odszkodowań

Wakacje kredytowe – korzystne dla frankowiczów?

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do tego, że co raz więcej kredytobiorców rozważa skorzystanie z wakacji

Opieka nad poszkodowanym a zadośćuczynienie

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków: drogowych, w gospodarstwie rolnym czy podczas pracy, np. w

Odmowa wypłaty odszkodowania – co dalej?

Osoby poszkodowane na skutek wypadków, często zmagają się z ich następstwami nawet wiele lat od

Czy strach frankowiczów przed wakacjami kredytowymi jest uzasadniony?

W związku z pandemią koronawirusa banki zaproponowały frankowiczom możliwość zawieszenia spłaty kredytu. Jakie może mieć

Czy renta przyznana bezterminowo jest świadczeniem wypłacanym dożywotnio?

Jednym ze świadczeń, jakie należą się osobie poszkodowanej w wypadku jest renta, która zazwyczaj, w

Początek sezonu motocyklowego a bezpieczeństwo na drogach

Pierwsze wiosenne, ciepłe dni zazwyczaj zwiastują początek sezonu motocyklowego. Każdego roku w tym czasie pojawiają

Wypadki na przejazdach kolejowych

Do wypadków drogowych dochodzi w różnych okolicznościach, do ich najczęstszych przyczyn zaliczyć można między innymi

Koronawirus a kredyty frankowe

W ostatnim czasie w mediach dominuje przede wszystkim temat związany z zachorowaniami na koronawirusa, a

Zatrucie czadem a walka o odszkodowanie

Okres jesienno-zimowy w Polsce wiąże się z koniecznością ogrzewania mieszkań lub domów. Niestety nie wszystkie

Kto może otrzymać zwrot prowizji

W dniu 2 marca 2020 r. Prezes UOKiK po raz kolejny zabrał głos w sprawie

Plan na 2020 rok: 8 tys. pozwów w sprawach bankowych

Grupa Kapitałowa VOTUM pod koniec lutego opublikowała raport dotyczący 2019 r. We wszystkich segmentach działalności

Renta dla osoby poszkodowanej w wypadku

Osoby, które na skutek wypadku - niezależnie od tego, czy był to wypadek w pracy

Kapitalizacja renty

Osoby poszkodowane na skutek wypadku mogą otrzymać szereg świadczeń wypłacanych przez ubezpieczyciela, należą do nich

Wzrost inflacji a wysokość renty

Obecnie inflacja znajduje się na bardzo wysokim poziomie, zbliżonym do tego z przed 8 lat.

Aktualna sytuacja frankowiczów

Wczoraj Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście wydał wyroki aż w trzech sprawach prowadzonych przez

Istotny pogląd w sprawie – jak może pomóc frankowiczom?

Na podstawie analizy orzecznictwa dotyczącego spraw związanych z kredytem indeksowanym lub denominowanym do franka szwajcarskiego