Renta dla osoby poszkodowanej w wypadkuRenta dla osoby poszkodowanej w wypadku

Osoby, które na skutek wypadku – niezależnie od tego, czy był to wypadek w pracy czy wypadek komunikacyjny – mogą otrzymać szereg świadczeń. Do najpopularniejszych należą przede wszystkim odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Warto jednak sprawdzić czy poszkodowany może również otrzymać rentę? Na czym polega różnica pomiędzy rentą wyrównawczą a rentą z tytułu zwiększonych potrzeb? W jaki sposób można przyśpieszyć wypłatę świadczenia?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Rodzaje rent

Można wyróżnić dwa rodzaje rent: z tytułu zwiększonych potrzeb oraz tzw. rentę wyrównawczą. Pierwsza z nich dotyczy przede wszystkim poszkodowanych, którzy na skutek obrażeń odniesionych w wypadku muszą korzystać ze specjalistycznego, odpłatnego leczenia, rehabilitacji czy opieki osób trzecich. Z kolei renta wyrównawcza ma za zadanie rekompensować zdolność do pracy utraconą na skutek wypadku.

Renta może być wypłacana jako cykliczne, comiesięczne świadczenie lub w formie jednorazowej jako skapitalizowana renta. Wybór właściwej strategii działania powinna poprzedzać analiza indywidualnej sytuacji poszkodowanego. Warto jednak pamiętać, że przyznanie renty nie oznacza, że będzie ona wypłacana do końca życia osoby poszkodowanej. W niektórych przypadkach z czasem ubezpieczyciel może podjąć działania zmierzające do jej odebrania lub znacznego obniżenia. Dlatego też warto rozważyć kapitalizację renty, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczyć nie tylko na leczenie czy rehabilitację, ale również inwestycje, które pozwolą zabezpieczyć sytuację finansową poszkodowanego również w przyszłości.

Co w sytuacji, gdy ubezpieczyciel kwestionuje wypłatę renty?

Niestety w wielu przypadkach natychmiastowa wypłata świadczenia nie jest możliwa. Główną przyczyną jest kwestionowanie przyznania renty lub jej zaniżanie przez ubezpieczyciela. Wówczas konieczne jest zdecydowanie się na postępowanie sądowe, które cechuje się wydłużonym czasem oczekiwania na rozstrzygnięcie. Jednak osoba poszkodowana już w trakcie toczącej się sprawy może otrzymywać rentę.

Konieczne jest wówczas złożenie wniosku o zabezpieczenie powództwa oraz potwierdzenie słuszności wypłaty świadczenia poprzez przedstawienie dokumentacji wymaganej przez sąd, w tym faktur i rachunków. W sytuacji, gdy sąd przychyli się do wniosku poszkodowanego może przyznać mu tzw. rentę tymczasową, wypłacaną już w trakcie postępowania sądowego. W sprawie prowadzonej przez Kancelarię z GK VOTUM było to aż 13.000,00 zł miesięcznie. Głos w tej sprawie dla portalu BiznesTuba zabrał Radca Prawny Mateusz Leśniewski.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią materiału dostępną na portalu BiznesTuba.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Michał Kasprzyk
Michał Kasprzyk

Redaktor

michal.kasprzyk@votum-sa.pl

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach prawa, administracji i ekonomii. Od 2020 r. wpisany na listę aplikantów przy Okręgowej Izbie Radców... czytaj więcej

Czytaj również


Ugoda z ubezpieczycielem – co warto wiedzieć?

Osoba poszkodowana w wypadku może otrzymać od ubezpieczyciela szereg świadczeń odszkodowawczych. Należą do nich między

Opieka po wypadku – odszkodowanie

Osobie poszkodowanej w wypadku może należeć się kilka różnych świadczeń, takich jak: zadośćuczynienie, renta, zwrot

Ponad 2,1 tys. powództw w sprawach frankowych

W II kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa VOTUM wysłała do sądów ponad 2,1 tys. pozwów

Zmiany w kodeksie drogowym – kierowcy i piesi

W lipcu miały wejść w życie zmiany w Kodeksie drogowym będące kontynuacją działań mających na