Restrukturyzacja Getin Noble Bank i TSUERestrukturyzacja Getin Noble Bank i TSUE

Frankowicze w związku z informacją o restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A. byli bardzo zaskoczeni. Jeszcze większą niespodziankę sprawił im Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w którym czekają na rozpatrzenie swoich spraw tysiące franowiczów. Jednak szybkich rozstrzygnięć tam nie bedzie. Dlaczego?

To Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wiele postępowań po przez skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) cztery pytania prejudycjalne dotyczące skarg złożonych na decyzję BFG – Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. (sygn. akt VI SA/Wa).

Możemy domniemywać, że wielu frankowiczów z kredytem zaciągniętym w CHF w Getinie i ich pełnomocników, prawników jest tym faktem rozczarowana. Taki ruch sądu spowoduje zawieszenie tysięcy spraw frankowiczów i postepowań dotyczące skarg na decyzję o restrukturyzacji wrocławskiego banku.

Dowiedz się, że:

  • BFG sugeruje, że istotne jest zapoznanie się z uzasadnieniem pytań, które nie jest jeszcze dostępne, ale przedstawia też swoje stanowisko
  • Do rozstrzygnięcia ma TSUE dwie kwestie w związku z skierowanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czteroma pytaniami dotyczącymi restrukturyzacji Getin Noble Banku,
  • Wątpliwości budzi między innymi rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • mec. W. Bochenek z kancelarii Bochenek i Wspólnicy tłumaczy dlaczego tak ważna jest odpowiedź na pierwsze pytanie.

Jakie pytania padły do TSUE w sprawie Getinu?

Pierwsze pytanie jest szczególnie istotne dla tych kredytobiorców z kredytami frankowymi, którzy nie zdecydowali się na zaskarżenie decyzji BFG.

1 pytanie WSA do TSUE:

„czy art. 85 ust. 2 i 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych należy interpretować w ten sposób, że:

w przypadku wniesienia przez radę nadzorczą podmiotu w restrukturyzacji skargi do krajowego sądu administracyjnego na decyzję w przedmiocie przymusowej restrukturyzacji, skuteczny środek ochrony prawnej uznaje się za zapewniony także osobom, które w zaskarżeniu tej decyzji upatrują ochrony swojego interesu prawnego, w sytuacji gdy sąd dokonując kontroli zaskarżonej decyzji nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, a prawomocny wyrok, wydany w wyniku rozpoznania tej skargi jest skuteczny erga omnes i gdy możliwość uzyskania przez te osoby ochrony ich interesu prawnego nie jest uzależniona od odrębnego wniesienia przez nie skargi do sądu administracyjnego na powyższą decyzję?”

źródło Prawo.pl:

Zasadniczą kwestią pozostaje ustalenie czy wyrok wydany w sprawie skarg na decyzję BFG będzie wiążący dla wszystkich kredytobiorców, których problem dotyczy (także tych którzy nie złożyli skargi).

Odpowiedź na pierwsze z zadanych pytań może mieć znaczenie dla osób, które nie zdecydowały się zaskarżyć decyzji BFG. Mimo to, mogą powołać się na treść wyroku, wydanego w sprawie innych osób. Prawnicy ostrzegają, że taką możliwość mogą stracić.

– WSA w Warszawie zwrócił uwagę, że prawomocny wyrok sądu administracyjnego wiąże nie tylko strony i sąd, który go wydał, ale również inne sądy i organy państwowe. W związku z tym, wyrok wydany w sprawie skarg na decyzję BFG będzie stanowił tzw. zagadnienie wstępne w stosunku do postępowań, które mogą zostać w przyszłości zainicjowane w związku z wydaniem decyzji przez BFG. W przypadku prawomocnego stwierdzenia, że decyzja o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. została wydana z naruszeniem prawa, legalność decyzji nie będzie ponownie analizowana w ramach tych postępowań – na portalu prawo.pl tłumaczy Tomasz Zaremba z kancelarii Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych.

Michał Gadomski
Michał Gadomski

Redaktor

michal.gadomski@votum-sa.pl

Ekspert w Grupie Kapitałowej Votum S.A. związany z branżą odszkodowawczą od 2005 r. W Kancelarii odszkodowawczej zajmuje się również komunikacją z partnerami i działaniami CSR... czytaj więcej

Czytaj również


Frankowicze zdecydowanie górują nad bankami w sądach.

Eksperci z Grupy Kapitałowej Votum zbierają dane z rynku, z tych które udało się zebrać

Restrukturyzacja Getin Noble Bank i TSUE

Frankowicze w związku z informacją o restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A. byli bardzo zaskoczeni. Jeszcze

Film Banksterzy w mediach

W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost zainteresowania mediów frankowiczami i ich zmaganiami z bankami. Przyczyniła

Rok po TSUE

W październiku ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie państwa Dziubak, którzy