telefon Infolinia pon. – pt.: 0800 – 1600
800 217 417

Rzeczpospolita o zaniżaniu odszkodowań przez ubezpieczycieliRzeczpospolita o zaniżaniu odszkodowań przez ubezpieczycieli

W najnowszym wydaniu Rzeczpospolitej znalazł się artykuł dotyczący zaniżania odszkodowań dla osób, które poniosły szkodę na skutek wypadku komunikacyjnego. Dotyczy to przede wszystkim właścicieli uszkodzonych samochodów. 

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

W artykule podkreślono, że odszkodowania niejednokrotnie nie wystarczają na naprawę auta po wypadku, a zakłady ubezpieczeń często zaniżają wypłaty z polis komunikacyjnych.

 

Fakty o zaniżaniu odszkodowań

 

Rzeczpospolita zwraca uwagę na fakt, że wielu poszkodowanych, którzy decydowali się na sądową walkę z zakładem ubezpieczeń, uzyskało świadczenia w odpowiedniej wysokości. Oznacza to, że to, że zaniżanie ubezpieczeń przez podmioty odpowiedzialne jest zauważane i odpowiednio oceniane przez sądy.

 

Ponad 90 proc. spraw, w których pozwanym był ubezpieczyciel, zakończyło się wygraną klienta towarzystwa. W 32,5 proc. przypadków sądy uwzględniły roszczenia w całości, a w 60,2 proc. w części – wynika z opracowania Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (IWS). 

 

W sprawach, w których powództwo zostało uznane częściowo, klienci towarzystw uzyskali prawie 75 proc. wnioskowanej kwoty. To oznacza, że sądy uznawały za uzasadnioną większą część roszczeń klientów. A spraw jest dużo. W latach 2015-2017 sądy zajmowały się ok. 180 tys. sporów dotyczących likwidacji szkód z OC komunikacyjnego. Ta liczba rośnie z roku na rok. 

 

W artykule Rzeczpospolitej odniesiono się do analizy przeprowadzonej przez VOTUM S.A.:

 

Jedna z kancelarii odszkodowawczych, Votum, w I połowie 2016 r. przeanalizowała ponad 2700 zgłoszonych do niej szkód. Okazało się, że w niemal 90 proc. przypadków odszkodowanie, które zostało przyznane przez ubezpieczyciela, było zaniżone o ponad 100 zł w stosunku do wysokości odszkodowania oszacowanego przez rzeczoznawcę majątkowego według systemów Audatex lub Info-Expert Plus. 

 

Działania zakładów ubezpieczeń dostrzegł także Rzecznik Finansowy. W raporcie, który opublikował na swojej stronie,  wyraźnie wskazuje, że wysokość wypłacanych przez ubezpieczycieli odszkodowań odbiega od tej, która byłaby najbardziej uzasadniona.

 

Z treścią artykułu można zapoznać się tutaj.

 

W jaki sposób ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania?

 

O tym, że odszkodowania za szkody poniesione w wypadku komunikacyjnym są zaniżane przez zakłady ubezpieczeń, pisaliśmy już wielokrotnie. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam dobrze poznać praktyki ubezpieczycieli i wyróżnić te, które powodują wypłacanie osobom poszkodowanym niższych świadczeń.

 

Najczęściej osoby poszkodowane mogą spotkać się z:

 

  • zawyżaniem stopnia zużycia pojazdu,
  • stosowaniem programów optymalizacyjnych,
  • uzależnieniem wypłaty odszkodowania od tego, czy poszkodowany naprawi uszkodzony pojazd i przedstawi dokumenty, które mają dokładnie zobrazować, ile kosztowała naprawa,
  • dobieranie parametrów wpływających na wysokość kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu w celu kwalifikacji danej szkody jako całkowitej.

Czytaj również


„Poszkodowani odszkodowaniem” – artykuł w nowym wydaniu tygodnika Polityka

W wydaniu Polityki z dnia 6 lutego 2019 r. ukazał się artykuł dotyczący walki ubezpieczycieli

Rzeczpospolita o szkodach parkingowych

Czy w sytuacji, w której z naszej winy doszło do stłuczki na parkingu wystarczy kartka

Oczekiwane 150 mln przychodów Grupy Kapitałowej Votum w 2019 roku

W dniu wczorajszym na stronie internetowej bankier.pl ukazał się artykuł dotyczący między innymi prognozy przychodów

3 grudnia Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku i pomimo