Sprawy bankowe w 2019 r. a Rzecznik FinansowySprawy bankowe w 2019 r. a Rzecznik Finansowy

Rok 2019 był wyjątkowy dla frankowiczów, ich aktywność znacząco wzrosła w porównaniu do poprzednich okresów. Przyczynił się do tego między innymi wyrok wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Znalazło to odzwierciedlenie również z sprawozdaniu opublikowanym przez Rzecznika Finansowego. Jak wynika z przedstawionych danych w 2019 r. Rzecznik Finansowy zarejestrował ponad 56 tys. wniosków i zapytań od klientów podmiotów rynku finansowego. Co oznacza, że każdego dnia ponad 220 osób zgłaszało rzecznikowi swój problem z bankiem, ubezpieczycielem lub innym podmiotem finansowym. Jak w tych statystkach wypadli Frankowicze?

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Wsparcie Rzecznika Finansowego

Konsumenci mogą zwrócić się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o interwencję, tylko w przypadku wcześniejszego wyczerpania postępowania reklamacyjnego. Oznacza to, że zanim Rzecznik zainterweniuje w danej sprawie, konieczne jest złożenie reklamacji do instytucji, do której działalności mamy zastrzeżenia, w przypadku frankowiczów będzie to bank. Dopiero uzyskanie stanowiska właściwej instytucji finansowej w tym zakresie, daje możliwość zwrócenia się do Rzecznika ze skargą.

Ile reklamacji złożyli frankowicze?

Zgodnie ze statystykami opublikowanymi przez Rzecznika Finansowego, w 2019 r. klienci złożyli ponad 1,5 mln reklamacji do podmiotów rynku bankowo-kapitałowego. Należy zauważyć, że aż 65% z nich zostało uznanych w całości lub w części przez podmioty, do których trafiły. Taki wynik jest zaskakujący, zwłaszcza jak porówna się go ze statystykami rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego.

W przypadku tego drugiego złożono tylko 365 tys. reklamacji, a pozytywne stanowisko zajęto jedynie w 27,8% spraw. Oczywiście w przypadku rynku bankowo-kapitałowego nie wszystkie reklamacje dotyczyły banków oraz roszczeń Frankowiczów. Może to być wyjaśnieniem tak korzystnej statystyki pozytywnych rozpatrzeń.

Aktualnie obsługujemy kilkanaście tysięcy frankowiczów, w imieniu których złożyliśmy do banków ponad 10 tysięcy reklamacji. Co istotne, żadna z nich nie została rozpatrzona pozytywnie. Dlatego na ten moment uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w sprawie kredytu frankowego możliwe jest jedynie na drodze sądowej. Ponieważ banki nie widzą możliwości odfrankowienia, a tym bardziej unieważnienia całej umowy kredytowej na drodze polubownej – komentuje  Kacper Jankowski, Prezes VOTUM Robin Lawyers SA z Grupy Kapitałowej VOTUM.

Opublikowane przez Rzecznika Finansowego statystyki należy uznać za niepełne, ponieważ dotyczą szerokiego zakresu roszczeń, które klienci zgłaszają do różnego rodzaju instrumentów finansowych, nie tylko umów kredytowych, a w szczególności umów dotyczących kredytów hipotecznych indeksowanych lub denominowanych do waluty franka szwajcarskiego.

Statystyki sądowe opublikowane w Sprawozdaniu Rzecznika Finansowego za 2019 r. odbiegają od oficjalnych danych prezentowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Może to wynikać ze sposobu zbierania takich statystyk, które opierają się głównie na deklaracjach banków i innych instytucji finansowych. Z doświadczenia wiemy, że mają one swoje sposoby na kwalifikowanie i publikowanie takich informacji. Natomiast z danymi ministerstwa się nie dyskutuje. A zgodnie z nimi w 2019 r. pełnomocnicy Frankowiczów złożyli do sądów ponad 11,5 tys. pozwów. – wyjaśnia Kacper Jankowski, Prezes Votum Robin Lawyers SA wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej VOTUM.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią materiału dostępnego na Portalu BiznesTuba.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Ugoda z ubezpieczycielem – co warto wiedzieć?

Osoba poszkodowana w wypadku może otrzymać od ubezpieczyciela szereg świadczeń odszkodowawczych. Należą do nich między

Opieka po wypadku – odszkodowanie

Osobie poszkodowanej w wypadku może należeć się kilka różnych świadczeń, takich jak: zadośćuczynienie, renta, zwrot

Ponad 2,1 tys. powództw w sprawach frankowych

W II kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa VOTUM wysłała do sądów ponad 2,1 tys. pozwów

Zmiany w kodeksie drogowym – kierowcy i piesi

W lipcu miały wejść w życie zmiany w Kodeksie drogowym będące kontynuacją działań mających na