Wakacje kredytowe – korzystne dla frankowiczów?Wakacje kredytowe – korzystne dla frankowiczów?

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do tego, że co raz więcej kredytobiorców rozważa skorzystanie z wakacji kredytowych, które pojawiły się w ofercie większości banków. Dotyczy to również kredytów hipotecznych indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego. Czy skorzystanie z wakacji kredytowych jest korzystne dla frankowiczów? Na co szczególnie należy zwrócić uwagę podpisując aneks do umowy?

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Pandemia koronawirusa a sytuacja frankowiczów

W ostatnich miesiącach można było zaobserwować wzrost kursu franka szwajcarskiego, a wybuch pandemii koronawirusa sprawił, że osiągnął on jeszcze wyższy poziom, oddziałując tym samym na wysokość rat i saldo zadłużenia. Tym samym można zauważyć, że sytuacja kredytobiorców znacząco się pogorszyła.

Rozwiązaniem tego problemu wydaje się być możliwość zawieszenia spłaty rat zaproponowana przez banki. Jednak sprawia ona, że w praktyce kredyt będzie kosztował jeszcze więcej. Ponadto zapisy, które znajdą się w aneksie do umowy kredytowej powinny zostać poddane szczegółowej analizie, tak aby nie uniemożliwiły późniejszego dochodzenia roszczeń od banku.

Czy wakacje kredytowe są korzystne dla frankowiczów?

Analizując ilość wniosków dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego, która w ostatnim czasie wpłynęła do banków można zauważyć, że frankowicze niechętnie wnioskują o wakacje kredytowe. Obawy z tym związane dotyczą przede wszystkim możliwości późniejszego skutecznego ubiegania się o unieważnienie lub odfrankowienie umowy kredytowej na drodze sądowej. W większości przypadków są to obawy nieuzasadnione, jednak należy mieć na uwadze, że bank może podjąć próbę umieszczenia w aneksie pewnych zapisów, które mogą to uniemożliwić lub znacznie utrudnić.

franki

Skorzystanie przez kredytobiorcę z wakacji kredytowych nie powinno mieć żadnego wpływu na późniejsze wystąpienie na drogę postępowania sądowego. Nie powinny one również wpłynąć na sprawy będące aktualnie w trakcie postępowania sądowego. Oczywiście w treści aneksu mogą znaleźć się zapisy, które być może skomplikują stan faktyczny sprawy, natomiast nie powinny one zamknąć drogi sądowej – wyjaśnia radca prawny Wojciech Bochenek z Kancelarii wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej VOTUM.

Należy pamiętać, że ostatecznie tylko wyrok sądu odpowie na pytanie, czy umowa kredytu frankowego jest ważna, a jeśli tak, to czy mechanizm powiązania kredytu z kursem waluty obcej jest skuteczny, a oferując zawieszenie spłaty rat banki „kupiły 3-6 miesięcy pozornego spokoju„. Jednak frankowicze wciąż zmagają się z tym samym problemem, a jeżeli kurs franka utrzyma się na obecnym poziomie to od lipca problemy ze spłacaniem rat mogą stać się znacznie częstsze.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego na stronie internetowej wyborcza.biz oraz tradycyjnym wydaniu Gazety Wyborczej.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Film Banksterzy w mediach

W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost zainteresowania mediów frankowiczami i ich zmaganiami z bankami. Przyczyniła

Rok po TSUE

W październiku ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie państwa Dziubak, którzy

Ugoda z ubezpieczycielem – co warto wiedzieć?

Osoba poszkodowana w wypadku może otrzymać od ubezpieczyciela szereg świadczeń odszkodowawczych. Należą do nich między

Opieka po wypadku – odszkodowanie

Osobie poszkodowanej w wypadku może należeć się kilka różnych świadczeń, takich jak: zadośćuczynienie, renta, zwrot