Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego – wyrok TSUEWcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego – wyrok TSUE

W oczekiwaniu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego ukazał się wyrok Trybunału dotyczący wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego – co oznacza on dla kredytobiorców? Jakie skutki niesie dla sektora bankowego?

 

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

 

Wyrok TSUE korzystny dla kredytobiorców

 

W przypadku częściowej lub całkowitej spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytowej całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o jaki skrócono czas obowiązywania umowy dokonując wcześniejszej spłaty zobowiązania.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

 

Stanowisko banków

 

Dotychczas Związek Banków Polskich jednoznacznie wskazywał, że ewentualny zwrot nie dotyczy kosztów poniesionych przez konsumenta w związku z usługami związanymi z udzieleniem kredytu, w szczególności prowizji.

 

Warto podkreślić, że prawo do proporcjonalnego zwrotu opłat za udzielenie kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty wynika wprost z ustawy i dotyczy wszystkich poniesionych kosztów . Co istotne potwierdza to nie tylko Rzecznik Finansowy, ale również Prezes UOKiK oraz Rzecznik Praw Obywatelskich – wskazuje Paweł Wójcik, Członek Zarządu Robin Lawyers S.A. z Grupy Kapitałowej VOTUM S.A.

 

Dlatego też wyrok TSUE w sprawie kredytów konsumenckich można uznać za przełomowy. Trybunał jednoznacznie przesądził sporną kwestię, czy zwrotowi podlegają wszystkie koszty niezależnie od rozłożenia ich w czasie trwania umowy, czy tylko te, które są bezpośrednio związane z okresem obowiązywania umowy.

 

Brzmienie treści uzasadnienia wyroku TSUE, jednoznacznie obrazuje, iż wartościami nadrzędnymi dla Trybunału w zakresie Dyrektywy 2008/48 jest zapewnienie wyższego poziomu ochrony konsumentom, jako słabszej i mniej poinformowanej stronie względem przedsiębiorcy – komentuje radca prawny Wojciech Bochenek z Kancelarii wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej VOTUM.

 

Wyrok TSUE dotyczący kredytów konsumenckich jest przychylny konsumentom, daje to podstawy, by przypuszczać, że również wyrok wyczekiwany przez frankowiczów będzie miał podobne brzmienie. Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie ma zapaść w ciągu kilku najbliższych tygodni.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu.

Czytaj również


Mediacje – alternatywny sposób rozwiązywania sporów

Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Mediacji na portalu BiznesTuba opublikowano wypowiedź radcy prawnego Alberta Demidowskiego, Zastępcy

Czy warto zdecydować się na ugodę zamiast postępowania sądowego?

Zarówno zeszłotygodniowy wyrok wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i wcześniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego,

Ekspert o wyroku TSUE

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zapadł w ubiegły czwartek dał tysiącom frankowiczów zielone światło

Wypadek przy pracy

Rocznie na skutek wypadków przy pracy oraz w gospodarstwach rolnych blisko 100.000 osób doznaje mniej