Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego – wyrok TSUEWcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego – wyrok TSUE

W oczekiwaniu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego ukazał się wyrok Trybunału dotyczący wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego – co oznacza on dla kredytobiorców? Jakie skutki niesie dla sektora bankowego?

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Wyrok TSUE korzystny dla kredytobiorców

W przypadku częściowej lub całkowitej spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytowej całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o jaki skrócono czas obowiązywania umowy dokonując wcześniejszej spłaty zobowiązania.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Stanowisko banków

Dotychczas Związek Banków Polskich jednoznacznie wskazywał, że ewentualny zwrot nie dotyczy kosztów poniesionych przez konsumenta w związku z usługami związanymi z udzieleniem kredytu, w szczególności prowizji.

Warto podkreślić, że prawo do proporcjonalnego zwrotu opłat za udzielenie kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty wynika wprost z ustawy i dotyczy wszystkich poniesionych kosztów . Co istotne potwierdza to nie tylko Rzecznik Finansowy, ale również Prezes UOKiK oraz Rzecznik Praw Obywatelskich – wskazuje Paweł Wójcik, Członek Zarządu Robin Lawyers S.A. z Grupy Kapitałowej VOTUM S.A.

Dlatego też wyrok TSUE w sprawie kredytów konsumenckich można uznać za przełomowy. Trybunał jednoznacznie przesądził sporną kwestię, czy zwrotowi podlegają wszystkie koszty niezależnie od rozłożenia ich w czasie trwania umowy, czy tylko te, które są bezpośrednio związane z okresem obowiązywania umowy.

Brzmienie treści uzasadnienia wyroku TSUE, jednoznacznie obrazuje, iż wartościami nadrzędnymi dla Trybunału w zakresie Dyrektywy 2008/48 jest zapewnienie wyższego poziomu ochrony konsumentom, jako słabszej i mniej poinformowanej stronie względem przedsiębiorcy – komentuje radca prawny Wojciech Bochenek z Kancelarii wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej VOTUM.

Wyrok TSUE dotyczący kredytów konsumenckich jest przychylny konsumentom, daje to podstawy, by przypuszczać, że również wyrok wyczekiwany przez frankowiczów będzie miał podobne brzmienie. Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie ma zapaść w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Wypadek za granicą – co warto wiedzieć

Wraz ze zbliżającym się okresem wakacyjnym oraz znoszeniem kolejnych restrykcji przez rząd co raz więcej

Pożar przedsiębiorstwa a odszkodowanie

Obecnie przedsiębiorcy zmagają się z wieloma wyzwaniami, które spowodowała pandemia koronawirusa. Choć teraz okoliczności są

Zmiany w przepisach a ochrona pieszych

Już wkrótce w życie wejdą nowe przepisy dotyczący ruchu drogowego. Wśród nich znalazło się kilka

Aktualna sytuacja frankowiczów

Gościem porannej audycji Onet Rano #Wiem w dniu 11 maja 2020 r. był Radca Prawny