Wyrok TSUE w sprawie kredytów konsumenckichWyrok TSUE w sprawie kredytów konsumenckich

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok dotyczący kredytów konsumenckich – w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę, należy się mu proporcjonalny zwrot wszystkich poniesionych przez niego kosztów, do których zalicza się między innymi prowizja, opłata przygotowawcza oraz ubezpieczenie. Jak wyrok w sprawie kredytów konsumenckich wpłynie na sytuację kredytobiorców?

Proporcjonalny zwrot kosztów ponoszonych przez kredytobiorcę

Dotychczas kredytobiorca, który spłacił kredyt przed terminem określonym w umowie nie musiał płacić odsetek za ten okres, ale banki konsekwentnie odmawiały proporcjonalnego zwrotu pozostałych opłat uiszczanych przez konsumenta, takich jak chociażby prowizja.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

W takich sytuacjach kredytobiorcom należy się proporcjonalny zwrot poniesionych opłat okołokredytowych. I nie chodzi tylko o koszty okresowe, tj. ubezpieczenia, ale również opłaty jednorazowe, najczęściej prowizje – wskazuje Paweł Wójcik, Członek Zarządu Robin Lawyers S.A., spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej VOTUM SA.

Zarówno Rzecznik Finansowy, jak i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podobnie jak TSUE są przychylni konsumentom. Instytucje te wielokrotnie podkreślały, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca powinien obniżyć i zwrócić wszystkie koszty kredytu niezależnie od ich charakteru, a zwrot ten powinien być proporcjonalny do okresu obejmującego czas od faktycznej spłaty zobowiązania do dnia spłaty określonego w umowie kredytowej.

Wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał w uzasadnieniu wyroku, że celem unijnej dyrektywy jest zapewnienie wysokiej ochrony konsumentom, a system ten opiera się na założeniu, że konsument jest słabszą stroną zarówno w negocjacjach, jak i w dostępie do informacji. TSUE orzekł, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu koszty ulegają obniżeniu proporcjonalnie do skracanego okresu kredytowania i dotyczy to wszystkich kosztów związanych z kredytem, a więc również prowizji, w przypadku której do tej pory banki konsekwentnie odmawiały dokonywania zwrotu na rzecz kredytobiorcy. Nie bez znaczenia jest fakt, że proporcjonalny zwrot wszystkich opłat z tytułu kredytu to w wielu przypadkach znaczące kwoty.

W środowisku niskich stóp procentowych banki i firmy pożyczkowe pobierały niższe odsetki (które były rozliczane przy wcześniejszej spłacie), ale zaczęły pobierać wyższe prowizje i opłaty przygotowawcze (których proporcjonalnie zwracać nie chciały).

TSUE jednoznacznie rozwiał wątpliwości czy zwrotowi podlegają wszystkie koszty niezależnie od rozłożenia ich w czasie trwania umowy, czy tylko te, które są bezpośrednio związane z okresem obowiązywania umowy. Co więcej zgodnie z orzeczeniem zwrotowi podlegają wszystkie koszty, jakimi konsument został obciążony. o dzisiejszy wyrok TSUE oznacza dla Frankowiczów? Przede wszystkim podobnie jak majowe orzeczenie Rzecznika Generalnego TSUE, tak i opublikowany dzisiaj wyrok jest przychylny konsumentom, co niesie nadzieję dla tysięcy frankowiczów oczekujących na zajęcie stanowiska przez Trybunał w ich sprawie.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępną na stronie internetowej Gazety Wyborczej.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Wypadek za granicą – co warto wiedzieć

Wraz ze zbliżającym się okresem wakacyjnym oraz znoszeniem kolejnych restrykcji przez rząd co raz więcej

Pożar przedsiębiorstwa a odszkodowanie

Obecnie przedsiębiorcy zmagają się z wieloma wyzwaniami, które spowodowała pandemia koronawirusa. Choć teraz okoliczności są

Zmiany w przepisach a ochrona pieszych

Już wkrótce w życie wejdą nowe przepisy dotyczący ruchu drogowego. Wśród nich znalazło się kilka

Aktualna sytuacja frankowiczów

Gościem porannej audycji Onet Rano #Wiem w dniu 11 maja 2020 r. był Radca Prawny