Wyrok TSUE w sprawie kredytów konsumenckichWyrok TSUE w sprawie kredytów konsumenckich

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok dotyczący kredytów konsumenckich – w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę, należy się mu proporcjonalny zwrot wszystkich poniesionych przez niego kosztów, do których zalicza się między innymi prowizja, opłata przygotowawcza oraz ubezpieczenie. Jak wyrok w sprawie kredytów konsumenckich wpłynie na sytuację kredytobiorców?

Proporcjonalny zwrot kosztów ponoszonych przez kredytobiorcę

 

Dotychczas kredytobiorca, który spłacił kredyt przed terminem określonym w umowie nie musiał płacić odsetek za ten okres, ale banki konsekwentnie odmawiały proporcjonalnego zwrotu pozostałych opłat uiszczanych przez konsumenta, takich jak chociażby prowizja.

 

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

 

W takich sytuacjach kredytobiorcom należy się proporcjonalny zwrot poniesionych opłat okołokredytowych. I nie chodzi tylko o koszty okresowe, tj. ubezpieczenia, ale również opłaty jednorazowe, najczęściej prowizje – wskazuje Paweł Wójcik, Członek Zarządu Robin Lawyers S.A., spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej VOTUM SA.

 

Zarówno Rzecznik Finansowy, jak i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podobnie jak TSUE są przychylni konsumentom. Instytucje te wielokrotnie podkreślały, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca powinien obniżyć i zwrócić wszystkie koszty kredytu niezależnie od ich charakteru, a zwrot ten powinien być proporcjonalny do okresu obejmującego czas od faktycznej spłaty zobowiązania do dnia spłaty określonego w umowie kredytowej.

 

Wyrok TSUE

 

Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał w uzasadnieniu wyroku, że celem unijnej dyrektywy jest zapewnienie wysokiej ochrony konsumentom, a system ten opiera się na założeniu, że konsument jest słabszą stroną zarówno w negocjacjach, jak i w dostępie do informacji. TSUE orzekł, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu koszty ulegają obniżeniu proporcjonalnie do skracanego okresu kredytowania i dotyczy to wszystkich kosztów związanych z kredytem, a więc również prowizji, w przypadku której do tej pory banki konsekwentnie odmawiały dokonywania zwrotu na rzecz kredytobiorcy. Nie bez znaczenia jest fakt, że proporcjonalny zwrot wszystkich opłat z tytułu kredytu to w wielu przypadkach znaczące kwoty.

 

W środowisku niskich stóp procentowych banki i firmy pożyczkowe pobierały niższe odsetki (które były rozliczane przy wcześniejszej spłacie), ale zaczęły pobierać wyższe prowizje i opłaty przygotowawcze (których proporcjonalnie zwracać nie chciały).

 

TSUE jednoznacznie rozwiał wątpliwości czy zwrotowi podlegają wszystkie koszty niezależnie od rozłożenia ich w czasie trwania umowy, czy tylko te, które są bezpośrednio związane z okresem obowiązywania umowy. Co więcej zgodnie z orzeczeniem zwrotowi podlegają wszystkie koszty, jakimi konsument został obciążony. o dzisiejszy wyrok TSUE oznacza dla Frankowiczów? Przede wszystkim podobnie jak majowe orzeczenie Rzecznika Generalnego TSUE, tak i opublikowany dzisiaj wyrok jest przychylny konsumentom, co niesie nadzieję dla tysięcy frankowiczów oczekujących na zajęcie stanowiska przez Trybunał w ich sprawie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępną na stronie internetowej Gazety Wyborczej.

Czytaj również


Mediacje – alternatywny sposób rozwiązywania sporów

Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Mediacji na portalu BiznesTuba opublikowano wypowiedź radcy prawnego Alberta Demidowskiego, Zastępcy

Czy warto zdecydować się na ugodę zamiast postępowania sądowego?

Zarówno zeszłotygodniowy wyrok wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i wcześniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego,

Ekspert o wyroku TSUE

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zapadł w ubiegły czwartek dał tysiącom frankowiczów zielone światło

Wypadek przy pracy

Rocznie na skutek wypadków przy pracy oraz w gospodarstwach rolnych blisko 100.000 osób doznaje mniej