Z jakiego specjalistycznego sprzętu medycznego może korzystać osoba poszkodowana w wypadku?Z jakiego specjalistycznego sprzętu medycznego może korzystać osoba poszkodowana w wypadku?

Osoby, które ucierpiały w wypadkach drogowych, a skutki doznanych przez nie obrażeń mają charakter długoterminowy i będą odczuwalne nawet wiele lat od zdarzenia, mogą otrzymać wypłatę należnych im świadczeń z polisy OC sprawcy wypadku. Zalicza się do nich odszkodowanie, zadośćuczynienie, a także rentę. Czy jest to jedyne wsparcie na jakie może liczyć osoba poszkodowana w wypadku?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Czy poszkodowanemu należy się zwrot kosztów leczenia i zakupu sprzętu?

Oprócz odszkodowania czy zadośćuczynienia poszkodowani mają również prawo do zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów wynikających z obrażeń ciała doznanych w wyniku wypadku. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób najciężej poszkodowanych – z urazami kręgosłupa, urazami czaszkowo-mózgowymi, a także po amputacjach.

Szczególnie ważny dla ofiar wypadków problem zwrotu kosztów prywatnego leczenia rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 maja 2016 r., w której stwierdził, że świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych.

Tym samym ujednolicono dotychczasowe orzecznictwo. Pojawiły się jednak nowe wątpliwości dotyczące finansowania korzystania z nowinek technologicznych. Problem ten dotyczy między innymi osób wybudzonych ze śpiączki oraz po ciężkich urazach neurologicznych, które nie mogą kontaktować się z otoczeniem. W takich sytuacjach pomocne mogą być najnowsze osiągnięcia techniki, do których należy między innymi cyberoko.

Jest to system umożliwiający kontakt z otoczeniem pacjentowi w stanie minimalnej świadomości, z całkowitym paraliżem, który jednak jest w stanie wykonywać ruchy gałkami ocznymi. System komputerowy śledzi ich ruchy, dzięki czemu możliwa jest komunikacja poszkodowanego z otoczeniem. Jest to niezwykle istotne nie tylko ze względu na możliwość dostosowania leczenia i rehabilitacji, ale przede wszystkim umożliwia pacjentowi komunikację z najbliższymi. Koszt zakupu cyberoka to koszt rzędu 30 tys. zł.

Rekompensata szkody

Osoba, która ucierpiała w wypadku, którego sprawcą był ktoś inny ma prawo do pełnej rekompensaty szkody.

Obowiązkowi kompensacji podlegają wszelkie koszty, które z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy medycznej dają realną szansę poprawy stanu zdrowia poszkodowanego – wyjaśnia radca prawny Mateusz Leśniewski z Kancelarii wchodzącej w skład GK VOTUM. – Jeżeli więc celem odszkodowania jest umożliwienie poszkodowanemu powrotu do zdrowia, nic nie stoi na przeszkodzie, aby do tego rodzaju kosztów zaliczyć wydatki poniesione na zakup innowacyjnego sprzętu, który umożliwi kontakt z otoczeniem, ale także pomoże w powrocie do zdrowia – podkreśla Mateusz Leśniewski.

W związku z regulacjami prawnymi dotyczącymi świadczeń należnych osobie poszkodowanej wydawać by się mogło, że ich wypłata przez ubezpieczyciela nie powinna stanowić problemu. Okazuje się jednak, że sytuacja wygląda zupełnie odmiennie. Towarzystwa ubezpieczeniowe w wielu sytuacjach odmawiają zwrotu kosztów uznając je za nieuzasadnione. Dlatego warto skorzystać z pomocy eksperta, który wskaże możliwe rozwiązania i pomoże poszkodowanemu w uzyskaniu wszystkich należnych świadczeń.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią materiału dostępnego w Rzeczpospolitej.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Ugoda z ubezpieczycielem – co warto wiedzieć?

Osoba poszkodowana w wypadku może otrzymać od ubezpieczyciela szereg świadczeń odszkodowawczych. Należą do nich między

Opieka po wypadku – odszkodowanie

Osobie poszkodowanej w wypadku może należeć się kilka różnych świadczeń, takich jak: zadośćuczynienie, renta, zwrot

Ponad 2,1 tys. powództw w sprawach frankowych

W II kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa VOTUM wysłała do sądów ponad 2,1 tys. pozwów

Zmiany w kodeksie drogowym – kierowcy i piesi

W lipcu miały wejść w życie zmiany w Kodeksie drogowym będące kontynuacją działań mających na