VOTUM S.A. nie tylko jest ważnym uczestnikiem rynku odszkodowawczego. Uzyskiwanie należnych świadczeń dla osób, które doznały szkody, to nasz podstawowy zakres działalności, ale równie ważny jest dla nas udział w debacie publicznej na temat sposobu naprawiania wyrządzonych krzywd.
Uważamy, że jako najwyższej klasy specjaliści mamy prawo reagować i wyrażać zaniepokojenie, jeśli istnieje ryzyko, że poszkodowani mogą nie otrzymać właściwej rekompensaty.

 

W Miesięczniku Ubezpieczeniowym ukazał się artykuł Bartłomieja Krupy, Prezesa Zarządu VOTUM S.A., i Justyny Halaś, Dyrektora Biura Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Tekst pod tytułem To dopiero początek… nie tylko tłumaczy, jak działają i jaką rolę odgrywają kancelarie odszkodowawcze takie jak VOTUM S.A., ale także wskazuje, dlaczego indywidualne podejście do każdego poszkodowanego jest tak istotne.

 

Temat standaryzacji odszkodowań przewija się w mediach już od dawna, a zarówno VOTUM S.A., jak i PIDiPO wielokrotnie zabierały już głos w tej sprawie. Przedstawiciele spółki i Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych wielokrotnie podkreślali, że niecelowe i krzywdzące jest ocenienie rozmiaru różnych szkód według takich samych kryteriów. Wprowadzenie tabel odszkodowań miałoby między innymi prowadzić do ograniczenia liczby postępowań sądowych, których przedmiotem byłoby odszkodowanie lub inne świadczenia na rzecz osób poszkodowanych.

 

Jak jednak podkreślają autorzy artykułu:  (…) trudno wyobrazić sobie konstytucyjność rozstrzygnięcia zamykającego poszkodowanego prawo do sądu, a to z kolei będzie się wiązało z generowaniem większej niż dotąd liczby procesów sądowych kwestionujących automatyzm w przyznawaniu uprawnionemu świadczeń.     

 

Bartłomiej Krupa i Justyna Halaś wskazali, że działalność kancelarii odszkodowawczych stanowi gwarancję tego, że poszkodowani otrzymają odpowiednie do ich szkody świadczenia, zaś wynagrodzenia, jakie z tego tytułu pobierają, od lat kształtują się na stałych, niezbyt wysokich poziomach. Obalają także argument o tym, że kancelarie kierują się w swojej działalności jedynie chęcią zysku – VOTUM S.A. nie tylko uzyskuje dla osób najciężej poszkodowanych w wypadkach należne świadczenia, ale także wcielają w życie programy takiej jak Pierwsze kroki. Ma on na celu pomoc i aktywizację osób niepełnosprawnych.  Kancelarie zmieniają się i dopasowują do potrzeb osób poszkodowanych, chcą pomóc im na wielu płaszczyznach. Deprecjonowanie i ograniczanie ich możliwości (na przykład przez projekt prawnego uregulowania działalności kancelarii odszkodowawczych) będzie działaniem na szkodę osób, których krzywda powinna zostać naprawiona.