Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowychKlauzula informacyjna dla potencjalnego klienta Votum S.A.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Votum S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, nr KRS 0000243252. Kontakt także na e-mail: biuro@votum-sa.pl i tel. 713393400.
 2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Votum S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław lub: e-mail iod@votum-sa.pl.
 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
  Podając e-mail wyrażają Państwo zgodę na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
  Podając nr telefonu wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie telefonicznego urządzenia końcowego do marketingu bezpośredniego.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia.
 6. Prawa, jakie Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
  Dostęp do swoich danych (art. 15 RODO), otrzymywanie kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowanie danych (art. 16 RODO), usunięcie danych, jeżeli państwa dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, jeżeli cofnęli Państwo zgodę bądź złożyli sprzeciw, a administrator nie posiada żadnej innej podstawy prawnej do ich przetwarzania (art. 17 RODO), ograniczenie przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenie danych (art. 20 RODO), sprzeciw, w tym na marketing usług własnych administratora (art. 21 RODO).
  Ponadto mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody, a także wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Brak ich podania powoduje brak możliwości przedstawienia oferty handlowej administratora.
 8. Podanie przez Państwa dane będą podlegały profilowaniu w celu dopasowania i przedstawienia oferty, każdorazowo sprawdzanemu przez pracownika lub współpracownika administratora.

Czytaj również


Klauzule informacyjne zawarte w umowach

Klauzula w związku z wnioskiem o bezpłatną analizę roszczeń

Administratorem Państwa danych osobowych jest Votum S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, nr KRS 0000243252.

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Klauzula informacyjna dla potencjalnego klienta Votum S.A. Administratorem Państwa danych osobowych jest Votum S.A., ul.

Polityka prywatności funpage VOTUM S.A.

Polityka prywatności danych osobowych gromadzonych przez fanpage Votum S.A. znajdujące się na portalach społecznościowych Zgodnie