Świadczenia dla ucznia technikum poszkodowanego w wypadkuŚwiadczenia dla ucznia technikum poszkodowanego w wypadku

Nauka konkretnego zawodu, a w efekcie dobra praca – taką wizję swojej przyszłości miał młody chłopak, bohater poniższej historii. Czasami jednak jedno zdarzenie niweczy plany, które snujemy. 

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Wypadek ucznia technikum 

 

W roku 1999 siedemnastoletni wówczas uczeń technikum mechanicznego uczestniczył w wypadku, który zupełnie zmienił jego życie. Obrażenia, jakich wówczas doznał, spowodowały niedowład połowiczny, utrwalony zespół otępienny, padaczkę pourazową i problemy z oddychaniem.

 

Po wypadku poszkodowany nie był w stanie samodzielnie egzystować. Wymagał pomocy przy wielu codziennych czynnościach, nie mógł pracować ani kontynuować nauki. Leczenie, rehabilitacja i przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej są kosztowne, dlatego rodzina poszkodowanego za pośrednictwem pełnomocnika rozpoczęła likwidację szkody, a następnie postępowanie przed sądem.

 

Pełnomocnik uzyskał świadczenia dla niepełnosprawnego ucznia dopiero cztery lata po wypadku. W roku 2003 r. zawarł z zakładem ubezpieczeń ugodę, w wyniku której ubezpieczyciel był zobowiązany do wypłaty renty wyrównawczej i renty na zwiększone potrzeby. Każde z tych świadczeń wynosiło 800 zł, poszkodowany otrzymywał 1600 zł miesięcznie. Zważywszy na obrażenia, jakie poniósł chłopak i ich konsekwencje, kwota ta była zdecydowanie za niska. Poszkodowany i jego rodzina nie wiedzieli jednak, że mogą ubiegać się o większe sumy.

 

VOTUM S.A. pomaga uzyskać większe świadczenia 

 

Sprawa poszkodowanego ucznia trafiła do VOTUM S.A. dopiero w roku 2017. Doradca odszkodowawczy zwrócił uwagę na to, że gdyby nie wypadek, chłopak mógłby pracować jako mechanik i z tego tytułu osiągać dochody o wiele większe niż świadczenia wypłacane przez ubezpieczyciela.

 

Eksperci VOTUM S.A. zebrali dokumentację i oszacowali wysokość hipotetycznego wynagrodzenia poszkodowanego, a także przeanalizowali to, w jaki sposób zwiększyły się jego potrzeby. Sformułowali zatem wniosek o waloryzację należnych świadczeń rentowych i zażądali ustalenia renty w wyższej niż dotychczas kwocie.

 

Zakład ubezpieczeń zgodził się z argumentacją VOTUM S.A. i dokonał zmiany w wysokości wypłacanej renty. Zamiast 1600 zł, które dotychczas wpływały na konto poszkodowanego, ubezpieczyciel zaczął wypłacać chłopakowi 3499 zł miesięcznie, kwotę ponad dwukrotnie większą.

 

Poszkodowany uczeń aż przez trzy lata nie otrzymywał jednak renty w odpowiedniej wysokości. Dlatego eksperci VOTUM S.A. wnioskowali także o wyrównanie należnych świadczeń. Również w tym przypadku zakład ubezpieczeń zgodził się na żądania pełnomocnika pokrzywdzonego chłopaka i przekazał do wypłaty kwotę 55 508,32 zł.

 

Uzyskane przez VOTUM S.A. świadczenia zwiększyły komfort życia poszkodowanego, ponadto pozyskane środki finansowe może on przeznaczyć na leczenie i rehabilitację.

Czytaj również


Świadczenia dla ucznia technikum poszkodowanego w wypadku

Nauka konkretnego zawodu, a w efekcie dobra praca – taką wizję swojej przyszłości miał młody

Przedawnienie roszczeń do ubezpieczyciela

Każdy poszkodowany wie, że po wypadku najważniejsze jest szybkie podjęcie leczenia. Często na ten cel

[caption id="attachment_13401" align="aligncenter" width="300"] Zdjęcie profilu WDR2016 Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych[/caption]