Co się stanie z kredytem frankowym jeśli zniknie LIBOR?

LIBOR to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie, która ma całkowicie zniknąć do końca 2021 roku. LIBOR obok marży jest jedną ze składowych oprocentowania w kredytach powiązanych z CHF. Masz kredyt we frankach?...

Czy ustawa rozwiąże problem kredytów frankowych?

Nasza kancelaria na bieżąco monitoruje prace legislacyjne w zakresie pomocy osobom posiadającym kredyty powiązane z walutą obcą. Na dzień dzisiejszy nie powstał żaden projekt ustawy, który kompleksowo rozwiązywałby sprawę kredytów indeksowanych lub denominowanych....

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową?

Dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej nie stanowi przesłanki do jej wypowiedzenia. W zapisach umowy znajdują się okoliczności dające podstawę bankowi do rozwiązania umowy z klientem. Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc! Główną...

O co frankowicze mogą walczyć z bankiem?

Zakres roszczeń przysługujących kredytobiorcy od banku jest zależny od rodzaju umowy kredytowej i jej zapisów. Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc! Co do zasady w przypadku kredytów indeksowanych (waloryzowanych) istnieją przesłanki do dochodzenia...

Z czym wiąże się unieważnienie umowy kredytowej?

Frankowicze decydując się na powierzenie swojej sprawy ekspertom i wystąpienie z roszczeniami przeciwko bankowi zastanawiają się nad ewentualnym finałem sprawy. W zależności od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy oraz przyjętej strategii procesowej możliwe jest kilka...

Co oznacza odfrankowienie umowy kredytowej?

Odfrankowienie wiąże się z usunięciem klauzuli indeksacyjnej z umowy kredytowej i uzyskaniem zwrotu nadpłaconych rat. Jednocześnie skutkuje zmniejszeniem salda zadłużenia, które nie jest już zależne od kursu CHF. Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!...