Olga Łukasiewicz

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w wypadkach. W swoich artykułach dzieli się wiedzą z zakresu odszkodowań i udziela...

Michał Kasprzyk

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach prawa, administracji i ekonomii. Od 2020 r. wpisany na listę aplikantów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W Dziale Obsługi Roszczeń Rentowych specjalizuje się...

Michał Gadomski

Ekspert w Grupie Kapitałowej Votum S.A. związany z branżą odszkodowawczą od 2005 r. W Kancelarii odszkodowawczej zajmuje się również komunikacją z partnerami i działaniami CSR Grupy Kapitałowej. Analizuje rynek odszkodowań, świadczeń z tytułu zadośćuczynienia oraz...

Jolanta Werner

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu mediacji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od 2006 r. związana z Grupą Kapitałową Votum S.A. i branżą odszkodowawczą, Kierownik Działu...

Gabriela Dubiniak

Kierownik w Departamencie Spraw Odszkodowawczych Votum Odszkodowania S.A. Od 2006 r. związana z Grupą Kapitałową Votum S.A. Głównym obszarem zainteresowania są szkody osobowe z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów. Absolwentka Wydziału Prawa...

Albert Demidowski

Od 2011 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu. Od 2007 r. związany z Grupą Kapitałową Votum S.A. Specjalizuje się w różnego rodzaju sprawach odszkodowawczych. Stały pełnomocnik w sporach z ubezpieczycielami w Sądzie Polubowny działającym...