Kredyt indeksowany

Kredyt udzielany i wypłacany w złotych, którego wartość w umowie określona jest w PLN i na dzień uruchomienia kredytu przeliczana na walutę obcą po przyjętym kursie (zazwyczaj po kursie sprzedaży z tabeli banku). Wysokość rat ustalana jest w walucie obcej, a ich...

Kancelaria odszkodowawcza

Kancelaria odszkodowawcza – firma działająca w imieniu poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach lub rodzin osób zmarłych lub znajdujących się w stanie wegetatywnym w wyniku wypadku. Dochodzi roszczeń i uzyskuje odszkodowania, zadośćuczynienia i renty od podmiotów...