W piątek ukazał się skonsolidowany raport dotyczący działalności Grupy Kapitałowej VOTUM podsumowujący I półrocze 2019 r. Zauważyć można znaczący wzrost sprzedaży w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych – co raz więcej osób zmagających się z kredytem denominowanym lub indeksowanym do franka szwajcarskiego decyduje się na powierzenie swojej sprawy profesjonalistą. Przyczyniły się do tego zarówno orzeczenie TSUE, jak i niedawne wyroki Sądu Najwyższego.

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Banki a frankowicze

Grupa Kapitałowa VOTUM S.A. reprezentuje ponad 8,2 tys. frankowiczów na różnych etapach postępowania, w tym ponad 1,6 tys. w procesach sądowych – i liczba ta stale rośnie. Votum ma najwięcej klientów z tych banków, które najaktywniej udzielały hipotek frankowych. Zatem trzon stanowią klienci mBanku, Millenium, BPH oraz Getin Noble Bank.

W maju tego roku Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał niewiążącą opinię, w której stwierdził, że polskie sądy nie mogą utrzymywać w mocy nieuczciwych warunków w umowach kredytów walutowych. Jeśli orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), które ma zapaść jeszcze we wrześniu potwierdzi tezy Rzecznika Generalnego TSUE, to można zakładać, że większość spraw dotyczących kredytów indeksowanych do CHF będzie rozstrzygana na korzyść klientów.

Takie postawienie sprawy uderzałoby w frankowe banki, które mają w swoim portfolio właśnie kredyty indeksowane we frankach szwajcarskich. Opinia Sądu Najwyższego może być niejako wskazówką dla orzecznictwa krajowych sądów, co wprawia banki w niepokój. Związek Banków Polskich wyliczył, że koszt poniesiony przez cały sektor może wynieść 60 mld zł.

Pomoc frankowiczom

Można zaobserwować utrzymującą się tendencję wzrostową sprzedaży w segmencie bankowym, co potwierdza również Prezes Zarządu Bartłomiej Krupa:

W pierwszym półroczu byliśmy w okolicy 500 spraw miesięcznie. Widzimy zwiększone zainteresowanie tymi sprawami – nadchodzący wyrok TSUE, ale też stanowisko wyrażone w opracowaniu Sądu Najwyższego determinuje klientów do tego, by szybciej podejmować decyzje i uwierzyć w ten projekt. Od lipca i sierpnia jesteśmy na poziomach około 800 umów i zmierzamy do poziomu 1.000 spraw tego rodzaju w tym roku. Jesteśmy przekonani, że poziom 1.000 umów zawieranych w ciągu jednego miesiąca przekroczymy jeszcze w trakcie 2019 roku.

Obecnie sprawy bankowe mają 13 proc. udziału w przychodach grupy, podczas gdy rok wcześniej było to 2 proc.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią materiału dostępną na portalu businessinsider.