Kwiecień 2024 roku był dla Grupy Kapitałowej Votum miesiącem pełnym sukcesów i znaczących osiągnięć w obszarze bankowym. Firma odnotowała kolejny imponujący wynik zawieranych umów oraz utrzymała liczbę korzystnych wyroków sądowych na wysokim poziomie. Warto przyjrzeć się bliżej szczegółom tego okresu, aby lepiej zrozumieć, jakie kroki podjęło Votum Group, aby osiągnąć te kluczowe dla firmy sukcesy.

Zawarte umowy z kredytobiorcami

W kwietniu Votum Group zawarło ponad 1,2 tys. umów w segmencie bankowym. Dokładnie 1207 nowych klientów zdecydowało się na skorzystanie z oferty firmy w zakresie wsparcia ich prób walki z instytucjami finansowymi. Tak znaczna liczba nowych umów świadczy o rosnącym zaufaniu konsumentów do GK Votum oraz o skuteczności jej działań w obszarze ochrony praw kredytobiorców.

Kredyty frankowe i sankcja kredytu darmowego

Z tej imponującej liczby nowych umów, aż 833 dotyczyły wadliwych kredytów frankowych. Klienci, którzy zaciągnęli tego rodzaju kredyty, często borykają się z problemami wynikającymi z niekorzystnych zmian kursów walut, co prowadzi do znacznego wzrostu ich zadłużenia. Votum Group, dzięki swojemu doświadczeniu i skuteczności, oferuje frankowiczom pomoc w unieważnieniu umów kredytowych, ewentualnie ich przewalutowaniu na korzystniejszych warunkach (tzw. odfrankowienie).

Ponadto 374 kontrakty zawarte w kwietniu dotyczyły sankcji kredytu darmowego (SKD). Są to sytuacje, w których klienci mogą ubiegać się o zwrot części kosztów kredytu, jeżeli banki naruszyły przepisy dotyczące udzielania kredytów konsumenckich (klauzule abuzywne). Grupa Kapitałowa Votum w ramach sankcji kredytu darmowego pomaga klientom odzyskaniu należnych im środków.

Wzrost sprzedaży

Prezes zarządu Votum S.A., Bartłomiej Krupa, podkreślił, że drugi kwartał 2024 roku rozpoczął się od wzrostu sprzedaży w segmencie bankowym o blisko 16% w porównaniu do kwietnia 2023 roku, kiedy to zawarto 1042 umowy.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami uchwała frankowa Sądu Najwyższego wzbudziła zainteresowanie wśród kredytobiorców, którzy aktywnie śledzili publikacje na naszych kanałach komunikacji i zgłaszali się do nas poprzez dedykowane formularze. Biorąc pod uwagę, że stanowisko Izby Cywilnej zapadło 25 kwietnia br., liczymy, że jego pozytywny wydźwięk przełoży się również na decyzyjność klientów w kolejnych miesiącach. Jeśli chodzi o nasz drugi, wciąż rozwijający się projekt pomocy kredytobiorcom gotówkowym, to ostatni miesiąc nie spełnił naszych oczekiwań pod kątem wolumenu pozyskanych spraw. Pomimo tego, nie zmieniamy naszych docelowych prognoz i nadal będziemy dążyć do zawierania kolejnych kontraktów. W okresie pierwszych sześciu miesięcy obowiązywania nowej oferty bazowaliśmy w głównej mierze na kontaktach własnych i poleceniach, w których proces decyzyjny był skrócony i opierał się na znajomości marki Votum oraz naszej skuteczności w obszarze spraw frankowych. Obecnie rozwijamy nasze działania marketingowe, skupiając się na dotarciu do znacznie szerszego grona klientów.

Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa, prezes zarządu Votum SA.

Mimo tego prezes Bartłomiej Krupa nadal dostrzega konieczność dokładniejszego objaśnienia kwestii związanych z sankcją kredytu darmowego (SKD) oraz praw przysługujących konsumentom, co może wpłynąć na czas, jaki klienci będą potrzebować na podjęcie decyzji o zleceniu swojej sprawy.

Nowe rynki i klienci Votum Group

Podobnie jak w przypadkach kredytów frankowych GK Votum stopniowo poszerza zakres swoich rekomendacji oraz przyjmowanych spraw. W związku z tym od maja 2024 oferta Votum Group będzie dostępna także dla kredytobiorców AS INBANK S.A. oraz SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego, który jest drugim SKOK-iem w portfolio firmy, obok SKOK-u im. Franciszka Stefczyka. Prezes Bartłomiej Krupa wyraził nadzieję, że takie poszerzenie oferty przyczyni się do zwiększenia liczby zawieranych umów w przyszłości.

Korzystne orzeczenia sądowe

W kwietniu zapadło 315 korzystnych wyroków prawomocnych, co stanowi kontynuację trendu z poprzednich miesięcy – piąty miesiąc z rzędu liczba ta przekroczyła 300. Dodatkowo, w sprawach klientów reprezentowanych przez Kancelarie Grupy Kapitałowej Votum, uzyskano 916 korzystnych orzeczeń sądów I instancji. Był to najlepszy miesiąc pod tym względem od czerwca 2023 roku, kiedy to zapadło 929 takich wyroków.

Perspektywy na przyszłość

Kacper Jankowski, wiceprezes zarządu Votum SA, zwrócił uwagę na dynamiczny wzrost liczby korzystnych rozstrzygnięć sądów I instancji, co stanowi solidną podstawę do kolejnych orzeczeń prawomocnych.

–  Kwietniowe wokandy obfitowały w korzystne rozstrzygnięcia sądów I instancji. W tym zakresie, w porównaniu do marca, odnotowaliśmy wzrost o 16 proc. Jednocześnie był to najlepszy miesiąc w ciągu trzech ostatnich kwartałów, co stanowi solidną podstawę do kolejnych orzeczeń prawomocnych. A w tych póki co osiągnęliśmy pewien constans, uzyskując piąty miesiąc z rzędu ponad 300 wyroków. Biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich lat, drugie półrocze w sądach apelacyjnych zawsze było bardziej efektywne pod kątem wolumenu zamykanych spraw, liczymy, że w III i IV kwartale przebijemy granicę 400, a następnie 500 wyroków prawomocnych miesięcznie. Na koniec warto również dodać, że w ubiegłym miesiącu, w naszych sprawach, nie zapadł żaden wyrok sądu II instancji w zakresie „odfrankowienia”, za to 305 rozstrzygnięć skutkowało stwierdzeniem nieważności umowy kredytu, a 10 uchyleniem niekorzystnego wyroku sądu I instancji. Takie orzeczenia jednoznacznie pokrywają się z ostatnią uchwałą SN.

Kacper Jankowski Votum S.A.
Kacper Jankowski, wiceprezes zarządu Votum SA.

Konkluzje płynące z raportu

Grupa Kapitałowa Votum kontynuuje dynamiczny rozwój i skutecznie realizuje swoje cele strategiczne w segmencie bankowym. Wzrost liczby zawieranych umów oraz uzyskiwanych korzystnych wyroków sądowych świadczy o efektywności działań podejmowanych przez firmę. Intensyfikacja działań marketingowych oraz poszerzanie oferty o nowych klientów i rynki z pewnością przyczyni się do dalszego wzrostu i umocnienia pozycji GK Votum na rynku.