W najnowszym wydaniu Filantropa naszych czasów ukazał się artykuł, który powstał przy współpracy z Votum S.A. Dotyczy on przede wszystkim możliwości pomocy, z jakich mogą skorzystać osoby, które ucierpiały w wyniku wypadku, stając się klientami Votum S.A.

Liczba wypadków drogowych wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, ale często zapominamy, że poszkodowani to nie tylko kierowcy i pasażerowie samochodów, ale również inni użytkownicy drogi, czyli piesi i rowerzyści. Niestety oprócz kolizji drogowych do wielu wypadków dochodzi również w pracy, a także w gospodarstwach rolnych. We wszystkich tych przypadkach poszkodowanym i ich rodzinom towarzyszą podobne myśli, bezradność, brak wiedzy jak uzyskać niezbędną pomoc i informacje – potrzebują wsparcia, a nie każdy z nich wie gdzie i w jaki sposób jej szukać.

Dlatego też autorzy artykułu skupili się na działalności Votum S.A., które od wielu lat pomaga ofiarom wypadków, między innymi w zakresie kompletacji niezbędnej dokumentacji, jej szczegółowej analizy, a następnie oszacowania kwoty, o jaką może ubiegać się poszkodowany. Dopiero wówczas szkoda zgłaszana jest do ubezpieczyciela. Niestety w wielu przypadkach odszkodowania są zaniżane, a wypłacane kwoty niewystarczające. Dlatego też niekiedy konieczne jest wystąpienie na drogę sądową, również w takiej sytuacji eksperci Votum S.A. wspierają swoich klientów, a podjęte przez nich działania prowadzą do wypłacenia znacznie wyższej kwoty, niż początkowo chciał zrobić to ubezpieczyciel.

„Dzięki skutecznym działaniom podjętym przez Votum poszkodowanemu w wypadku, który miał miejsce 19 lat wcześniej została zasądzona kwota 192 000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę. Wypadek mężczyzny nastąpił podczas wymijania samochodem ciężarowym ciągnika rolniczego. W następstwie wypadku poszkodowany doznał bardzo poważnych obrażeń, skutkujących trwałym kalectwem.”

To tylko jeden z licznych przykładów pomocy świadczonej przez Votum na rzecz klientów. W ciągu swojej działalności Votum S.A. pomogło ponad 230 tysiącom osób. Jednak pomoc prawna to nie wszystko. Celem Spółki jest świadczenie pomocy w sposób kompleksowy, między innymi za pośrednictwem Fundacji Votum, która pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach oraz cierpiącym na schorzenia neurologiczne.

Kolejnym podmiotem jest Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalne, które dzięki wyspecjalizowanemu personelowi, nowoczesnemu sprzętowi medycznemu, w tym między innemu egzoszkielecie i cyberoku może pomóc nawet osobom najciężej poszkodowanym, w tym pacjentom po amputacjach, z urazami kręgosłupa czy urazami czaszkowo-mózgowymi. W ostatnim czasie Centrum odniosło ogromny sukces, kiedy to we współpracy z NFZ udało się uruchomić program, który ma na celu wybudzanie osób dorosłych ze śpiączki.

pierwsze krokiSpółka Votum S.A. stworzyła również program Pierwsze Kroki , który zorientowany jest przede wszystkim na aktywizację osób, które w skutek wypadku doznały niepełnosprawności, np. muszą poruszać się na wózku inwalidzkim. Jednak program to nie tylko pomoc w pozyskaniu środków finansowych, umożliwianie rehabilitacji w PCRF czy dobór odpowiedniego sprzętu medycznego, w tym również protezy, ale także wsparcie psychologiczne, w czym duża zasługa Rafała Mikołajczyka – koordynatora programu, który jest doskonałym przykładem na to, że pomimo niepełnosprawności można żyć aktywnie. Ponadto beneficjenci programu mogą skorzystać z pomocy w zakresie dostosowania samochodu czy mieszkania do nowych potrzeb.

Pomoc świadczona przez Votum S.A. poszkodowanym w wypadkach jest różnorodna i dopasowana do indywidualnych potrzeb klientów.

Z całym artykułem można zapoznać się na stronie Filantropa naszych czasów