CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Fundacja VOTUM

Najważniejszym przedsięwzięciem z zakresu CRS w firmie Votum S.A. była decyzja o założeniu Fundacji Votum, która działa od 2007 r. Głównym celem działalności Fundacji jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz chorym z nabytymi uszkodzeniami neurologicznymi.

Fundacja od lat utrzymuje się w czołówce organizacji pożytku publicznego upoważnionych do pozyskiwania środków z tytułu 1% należnego podatku. W 2013 r. z kwotą 816 660 zł otrzymanych wpłat z rozliczeń za 2012 r. zajęła 85 miejsce na 7110 uprawnionych Organizacji Pożytku Publicznego.

Za jeden z największych sukcesów firmy VOTUM S.A. uważamy rekordowy wynik zbiórek krwi współorganizowanych z Fundacją VOTUM. W 2013 roku w ramach Ogólnopolskiej Akcji Krew udało się zebrać 344 litry krwi. Zbiórka organizowana jest nieprzerwanie od 2006 r. Nasze doświadczenie pokazuje, że umożliwienie poboru krwi w atrakcyjnych miejscach (w tym przy okazji imprez plenerowych), cieszy się dużym zainteresowaniem. Każdego roku wiele osób decyduje się dzięki nam oddać krew po raz pierwszy.
O wszystkich działaniach Fundacji VOTUM można przeczytać na stronie www.fundacjavotum.org

Fundacja Votum

Votum S.A.

Społecznie zaangażowana

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum
W naszym Centrum skupieni są specjaliści opiekujący się pacjentami z problemami neurologicznymi i ortopedycznymi, pacjentami z ciężkimi uszkodzeniami CUN, pacjentami po wypadkach komunikacyjnych, z urazami rdzenia kręgowego i innymi problemami pourazowymi.

Nasz zespół tworzą fizjoterapeuci, psycholodzy i logopedzi , lekarze specjaliści z dziedziny neurologii, interny, ortopedii i rehabilitacji oraz pielęgniarki.

Czytaj więcej

Idea

Najważniejszym przedsięwzięciem z zakresu CRS w firmie Votum S.A. była decyzja o założeniu Fundacji Votum, która działa od 2007 r. Głównym celem działalności Fundacji jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz chorym z nabytymi uszkodzeniami neurologicznymi.

Fundacja od lat utrzymuje się w czołówce organizacji pożytku publicznego upoważnionych do pozyskiwania środków z tytułu 1% należnego podatku. W 2013 r. z kwotą 816 660 zł otrzymanych wpłat z rozliczeń za 2012 r. zajęła 85 miejsce na 7110 uprawnionych Organizacji Pożytku Publicznego.

Za jeden z największych sukcesów firmy VOTUM S.A. uważamy rekordowy wynik zbiórek krwi współorganizowanych z Fundacją VOTUM. W 2013 roku w ramach Ogólnopolskiej Akcji Krew udało się zebrać 344 litry krwi. Zbiórka organizowana jest nieprzerwanie od 2006 r. Nasze doświadczenie pokazuje, że umożliwienie poboru krwi w atrakcyjnych miejscach (w tym przy okazji imprez plenerowych), cieszy się dużym zainteresowaniem. Każdego roku wiele osób decyduje się dzięki nam oddać krew po raz pierwszy.
O wszystkich działaniach Fundacji VOTUM można przeczytać na stronie www.fundacjavotum.org

Strategia CSR

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A.

Z inicjatywy VOTUM S.A. w Krakowie powstał ośrodek rehabilitacyjny – Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM

Akcje edukacyjne i informacyjne

VOTUM S.A. wraz z Fundacją VOTUM prowadzi akcje edukacyjne oraz liczne projekty odpowiadające na potrzeby

Wsparcie lokalnej społeczności

W kontakcie ze społecznością lokalną kładziemy nacisk na propagowanie bezpieczeństwa oraz promocję zdrowego stylu życia,

Promowanie zdrowego stylu życia

Sponsoring sportowy jest stałym elementem w budżecie VOTUM S.A. Spółka od lat wspiera przedstawicieli różnych

Wsparcie zrównoważonego rozwoju rynku

Jednym z priorytetów, jakie stawia przed sobą Zarząd VOTUM S.A., jest wspomaganie zrównoważonego rozwoju rynku.

Działania skierowane do bezpośrednich interesariuszy Spółki – Klientów i Pracowników

VOTUM S.A. wciąż rozwija narzędzia, które mają na celu zapewnienie najwyższego poziomu satysfakcji klientów. W

Ochrona środowiska naturalnego

W ramach podstawowych narzędzi wspomagających ochronę środowiska w centrali Spółki wdrożono procedurę nakładającą na pracowników