Akcje edukacyjne i informacyjneAkcje edukacyjne i informacyjne

VOTUM S.A. wraz z Fundacją VOTUM prowadzi akcje edukacyjne oraz liczne projekty odpowiadające na potrzeby społeczności lokalnych, w których firma funkcjonuje. Do takich przedsięwzięć należą m.in.:

 

  1. Akcja Krew – to zainicjowany w 2006 roku cykl zbiórek krwi. Pierwotnie prowadzona była pod egidą VOTUM S.A. na terenie całego kraju. Natomiast od roku 2009 akcja prowadzona jest corocznie w okresie wakacyjnym przez Fundację VOTUM.

   

  1. Akcja Bezpieczna Droga Do Szkoły – jest skierowana do najmłodszych (uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju). Jej celem jest nauka prawidłowego zachowania się na drodze. Do akcji, poza nauczycielami i dyrekcją szkół, włączają się często przedstawiciele Policji oraz Straży Miejskiej

   

  1. Zajęcia w Szkołach Nauki Jazdy – prowadzona jest w szkołach nauki jazdy. W jej ramach przedstawiciele VOTUM S.A. instruują przyszłych kierowców, jak należy zachować się będąc uczestnikiem bądź świadkiem wypadku na drodze.

   

  Czytaj również


  Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A.

  Z inicjatywy VOTUM S.A. w Krakowie powstał ośrodek rehabilitacyjny – Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM

  Akcje edukacyjne i informacyjne

  VOTUM S.A. wraz z Fundacją VOTUM prowadzi akcje edukacyjne oraz liczne projekty odpowiadające na potrzeby

  Wsparcie lokalnej społeczności

  W kontakcie ze społecznością lokalną kładziemy nacisk na propagowanie bezpieczeństwa oraz promocję zdrowego stylu życia,

  Promowanie zdrowego stylu życia

  Sponsoring sportowy jest stałym elementem w budżecie VOTUM S.A. Spółka od lat wspiera przedstawicieli różnych