Działania skierowane do bezpośrednich interesariuszy Spółki – Klientów i PracownikówDziałania skierowane do bezpośrednich interesariuszy Spółki – Klientów i Pracowników

VOTUM S.A. wciąż rozwija narzędzia, które mają na celu zapewnienie najwyższego poziomu satysfakcji klientów. W tym celu zostały uruchomione następujące narzędzia obsługi klientów: formularze kontaktowe oraz okienko czatu na stronie internetowej do przesyłania pytań dotyczących spraw klientów, a także bezpłatna infolinia.

 

Zaangażowanie w relacje z klientami

 

Dodatkowo w celu podniesienia jakości usługi oraz, co za tym idzie, zadowolenia klientów z jej poziomu, została wdrożona procedura rozpatrywania potencjalnych skarg i reklamacji oraz pozyskiwania innych uwag na temat usługi oraz samej Spółki.

 

Polityka wobec pracowników

 

Ważnym interesariuszem firmy są jej pracownicy. Zarząd VOTUM S.A. współpracuje z Radą Pracowniczą oraz Komisją Socjalną, angażując się w działania tychże organów i aktywnie wspierając ich inicjatywy. Monitoruje także na bieżąco potrzeby szkoleniowe swoich pracowników i zapewnia im poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie umiejętności w ramach zajmowanych przez nich stanowisk.
Innym aspektem odpowiedzialności Spółki wobec pracowników jest dbałość o środowisko pracy, stosowanie przepisów BHP oraz optymalizacja warunków pracy.

 

Czytaj również


Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A.

Z inicjatywy VOTUM S.A. w Krakowie powstał ośrodek rehabilitacyjny – Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM

Akcje edukacyjne i informacyjne

VOTUM S.A. wraz z Fundacją VOTUM prowadzi akcje edukacyjne oraz liczne projekty odpowiadające na potrzeby

Wsparcie lokalnej społeczności

W kontakcie ze społecznością lokalną kładziemy nacisk na propagowanie bezpieczeństwa oraz promocję zdrowego stylu życia,

Promowanie zdrowego stylu życia

Sponsoring sportowy jest stałym elementem w budżecie VOTUM S.A. Spółka od lat wspiera przedstawicieli różnych