Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Działania skierowane do bezpośrednich interesariuszy Spółki – Klientów i Pracowników

VOTUM /

Firma / CSR / Cykliczne akcje / Działania skierowane do bezpośrednich interesariuszy Spółki – Klientów i Pracowników

Działania skierowane do bezpośrednich interesariuszy Spółki – Klientów i Pracowników

29 maja 2015
votum sa

VOTUM S.A. wciąż rozwija narzędzia, które mają na celu zapewnienie najwyższego poziomu satysfakcji klientów. W tym celu zostały uruchomione następujące narzędzia obsługi klientów: formularze kontaktowe oraz okienko czatu na stronie internetowej do przesyłania pytań dotyczących spraw klientów, a także bezpłatna infolinia.

 

Zaangażowanie w relacje z klientami

 

Dodatkowo w celu podniesienia jakości usługi oraz, co za tym idzie, zadowolenia klientów z jej poziomu, została wdrożona procedura rozpatrywania potencjalnych skarg i reklamacji oraz pozyskiwania innych uwag na temat usługi oraz samej Spółki.

 

Polityka wobec pracowników

 

Ważnym interesariuszem firmy są jej pracownicy. Zarząd VOTUM S.A. współpracuje z Radą Pracowniczą oraz Komisją Socjalną, angażując się w działania tychże organów i aktywnie wspierając ich inicjatywy. Monitoruje także na bieżąco potrzeby szkoleniowe swoich pracowników i zapewnia im poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie umiejętności w ramach zajmowanych przez nich stanowisk.
Innym aspektem odpowiedzialności Spółki wobec pracowników jest dbałość o środowisko pracy, stosowanie przepisów BHP oraz optymalizacja warunków pracy.

 

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

pcrf

Z inicjatywy VOTUM S.A. w Krakowie powstał ośrodek rehabilitacyjny – Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. – w którym pacjenci po ciężkich urazach lub z dużymi dysfunkcjami neurologicznymi przywracani są do życia w społeczeństwie.strzałka

votum sa

VOTUM S.A. wraz z Fundacją VOTUM prowadzi akcje edukacyjne oraz liczne projekty odpowiadające na potrzeby społeczności lokalnych, w których firma funkcjonuje. Do takich przedsięwzięć należą m.in.:   Akcja Krew – to zainicjowany w 2006 roku cykl zbiórek krwi. Pierwotnie prowadzona była pod egidą VOTUM S.A. na terenie całego kraju. Natomiast od roku 2009 akcja prowadzona […]strzałka

Family having picnic in countryside

W kontakcie ze społecznością lokalną kładziemy nacisk na propagowanie bezpieczeństwa oraz promocję zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i ducha sportowego.   VOTUM S.A. chętnie przyłącza się do organizacji lokalnych festynów, podczas których zapewnia wiele atrakcji oraz edukuje poprzez zabawę. Konkurencje dedykowane są głównie dzieciom, a zwycięzcy zawsze mogą liczyć na atrakcyjne nagrody.   Z inicjatywy Spółki […]strzałka

votum sa

Sponsoring sportowy jest stałym elementem w budżecie VOTUM S.A. Spółka od lat wspiera przedstawicieli różnych dyscyplin, takich jak kolarska drużyna MTB VOTUM TEAM WROCŁAW, Wrocławski Klub Szachowy Polonia Wrocław oraz piłkarzy MKS Miedź Legnica. Na pomoc mogą liczyć także sportowcy niezrzeszeni w żadnym klubie.   VOTUM wspiera również inicjatywy pracowników, którzy chętnie uczestniczą min. w […]strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie