Ochrona środowiska naturalnegoOchrona środowiska naturalnego

W ramach podstawowych narzędzi wspomagających ochronę środowiska w centrali Spółki wdrożono procedurę nakładającą na pracowników obowiązek dbania o oszczędność energii elektrycznej oraz cieplnej na poziomie każdego wykorzystywanego podczas pracy urządzenia, zawierającą wytyczne co do ich ekonomicznego użycia, samokontrolę oraz kontrolę kierowniczą.

 

Ponadto Spółka wdrożyła procedury, które mają na celu oszczędność papieru. Zgodnie z nimi dokumenty, które nie wymagają formy papierowej są przechowywane i opracowywane w formie elektronicznej. Wdrożony system informatyczny zapewnia jednocześnie sprawny obieg informacji, przy zachowaniu bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa przekazywanych informacji.

Czytaj również


Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A.

Z inicjatywy VOTUM S.A. w Krakowie powstał ośrodek rehabilitacyjny – Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM

Akcje edukacyjne i informacyjne

VOTUM S.A. wraz z Fundacją VOTUM prowadzi akcje edukacyjne oraz liczne projekty odpowiadające na potrzeby

Wsparcie lokalnej społeczności

W kontakcie ze społecznością lokalną kładziemy nacisk na propagowanie bezpieczeństwa oraz promocję zdrowego stylu życia,

Promowanie zdrowego stylu życia

Sponsoring sportowy jest stałym elementem w budżecie VOTUM S.A. Spółka od lat wspiera przedstawicieli różnych