Wsparcie lokalnej społecznościWsparcie lokalnej społeczności

W kontakcie ze społecznością lokalną kładziemy nacisk na propagowanie bezpieczeństwa oraz promocję zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i ducha sportowego.

 

VOTUM S.A. chętnie przyłącza się do organizacji lokalnych festynów, podczas których zapewnia wiele atrakcji oraz edukuje poprzez zabawę. Konkurencje dedykowane są głównie dzieciom, a zwycięzcy zawsze mogą liczyć na atrakcyjne nagrody.

 

Z inicjatywy Spółki prowadzone są także przydatne prelekcje: w szkołach podstawowych w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły oraz w zakładach pracy, w których propagujemy zasady bezpieczeństwa. Współpracujemy również z samorządami, dzieląc się wiedzą z zakresu wypadków przy pracy w gospodarstwie rolnym.

Czytaj również


Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A.

Z inicjatywy VOTUM S.A. w Krakowie powstał ośrodek rehabilitacyjny – Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM

Akcje edukacyjne i informacyjne

VOTUM S.A. wraz z Fundacją VOTUM prowadzi akcje edukacyjne oraz liczne projekty odpowiadające na potrzeby

Wsparcie lokalnej społeczności

W kontakcie ze społecznością lokalną kładziemy nacisk na propagowanie bezpieczeństwa oraz promocję zdrowego stylu życia,

Promowanie zdrowego stylu życia

Sponsoring sportowy jest stałym elementem w budżecie VOTUM S.A. Spółka od lat wspiera przedstawicieli różnych