Wsparcie lokalnej społecznościWsparcie lokalnej społeczności

W kontakcie ze społecznością lokalną kładziemy nacisk na propagowanie bezpieczeństwa oraz promocję zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i ducha sportowego.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

VOTUM S.A. chętnie przyłącza się do organizacji lokalnych festynów, podczas których zapewnia wiele atrakcji oraz edukuje poprzez zabawę. Konkurencje dedykowane są głównie dzieciom, a zwycięzcy zawsze mogą liczyć na atrakcyjne nagrody.

 

Z inicjatywy Spółki prowadzone są także przydatne prelekcje: w szkołach podstawowych w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły oraz w zakładach pracy, w których propagujemy zasady bezpieczeństwa. Współpracujemy również z samorządami, dzieląc się wiedzą z zakresu wypadków przy pracy w gospodarstwie rolnym.

Czytaj również


Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A.

Z inicjatywy VOTUM S.A. w Krakowie powstał ośrodek rehabilitacyjny – Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM

Akcje edukacyjne i informacyjne

VOTUM S.A. wraz z Fundacją VOTUM prowadzi akcje edukacyjne oraz liczne projekty odpowiadające na potrzeby

Wsparcie lokalnej społeczności

W kontakcie ze społecznością lokalną kładziemy nacisk na propagowanie bezpieczeństwa oraz promocję zdrowego stylu życia,

Promowanie zdrowego stylu życia

Sponsoring sportowy jest stałym elementem w budżecie VOTUM S.A. Spółka od lat wspiera przedstawicieli różnych