Wsparcie zrównoważonego rozwoju rynkuWsparcie zrównoważonego rozwoju rynku

Jednym z priorytetów, jakie stawia przed sobą Zarząd VOTUM S.A., jest wspomaganie zrównoważonego rozwoju rynku. Do działań w tym zakresie należą:

 

  • stosowanie zasad corporate governance wyznaczanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;

 

  • udział VOTUM S.A. (za pośrednictwem Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, do której Spółka należy) w pracach legislacyjnych Rady Rozwoju Rynku Finansowego, które dotyczą regulacji rynku kancelarii odszkodowawczych w Polsce.

 

Czytaj również


Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A.

Z inicjatywy VOTUM S.A. w Krakowie powstał ośrodek rehabilitacyjny – Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM

Akcje edukacyjne i informacyjne

VOTUM S.A. wraz z Fundacją VOTUM prowadzi akcje edukacyjne oraz liczne projekty odpowiadające na potrzeby

Wsparcie lokalnej społeczności

W kontakcie ze społecznością lokalną kładziemy nacisk na propagowanie bezpieczeństwa oraz promocję zdrowego stylu życia,

Promowanie zdrowego stylu życia

Sponsoring sportowy jest stałym elementem w budżecie VOTUM S.A. Spółka od lat wspiera przedstawicieli różnych