Władze VOTUM S.A.

Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Pomogliśmy już ponad 225 000 Polaków!

Od 2005 roku niezmiennie jesteśmy głosem reprezentującym poszkodowanych w wypadkach. Na ich rzecz uzyskaliśmy w Europie Środkowo-Wschodniej ponad 2 420 000 000 zł odszkodowań.

Władze

Zarząd

Bartłomiej Krupa

Bartłomiej Krupa

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Z VOTUM S.A. związany od kwietnia 2007 roku. W tym czasie przeszedł wszystkie stopnie kariery w Departamencie Prawnym – od młodszego referenta ds. prawnych do Dyrektora Departamentu. Od maja 2010 Prezes Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, która zrzesza przedsiębiorców z branży odszkodowawczej. Członek Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego „ProMotor”

Agnieszka Czaplińska

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek Informatyka i Ekonometria. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie podatków i controllingu. Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczęła pracę zawodową w obszarze księgowości i finansów, w tym na stanowisku głównego księgowego w jednostce publicznej. Związana z Grupą DSA od 2006 r. Główny Księgowy DSA Financial Group S.A., II Wiceprezes Zarządu DSA Financial Group S.A. Pełni również funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego Klubu Szachowego Polonia Wrocław Sp. z o.o. .

Rada nadzorcza

2

Andrzej Dadełło

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej VOTUM S.A. powoływany jest nieprzerwanie od 2005 roku Posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecna nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz Historii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1995 posiada licencję maklera papierów wartościowych.  

 • Jest znaczącym akcjonariuszem VOTUM S.A. – obecnie posiada 1.000.000 akcji
 • Jest założycielem i głównym akcjonariuszem DSA Financial Group SA oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki
 • Jest Przewodniczącym Rad Nadzorczych spółek z grupy kapitałowej DSA Financial Group SA

1

Andrzej Łebek

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Stanowisko Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. obejmuje od 2009 roku Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1977-1979 odbył aplikację sądową, natomiast w latach 1980-1983 aplikację adwokacką.  

 • Od roku 1983 prowadzi działalność jako adwokat – początkowo w Zespole Adwokackim w Wałbrzychu, obecnie w prywatnej Kancelarii Adwokackiej
 • Od roku 2006 jest komplementariuszem Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k.
 • Jest założycielem i członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Szkolnej w Wałbrzychu

Jerzy Krawczyk

Jerzy Krawczyk

Członek Rady Nadzorczej

Na stanowisko Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. powołany w roku 2006. Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, podyplomowych studiów „Zarządzanie Finansami” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecna nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz studiów podyplomowych z zakresu podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W roku 1999 otrzymał tytuł MBA (kierunek: zarządzanie strategiczne) nadany przez Polish Open University i Thames Valley University.

ludwig

Anna Ludwig

Członek Rady Nadzorczej

Na stanowisko Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. została powołana w roku 2012. Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończyła szereg szkoleń w dziedzinie psychologii biznesu, zarządzania, księgowości i finansów.

 • W 1999 roku współzałożycielka firmy DSA Financial Group SA, w której na początku pełniła funkcję kontrolera finansowego a od 2006 r. Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego
 • W latach 2004 – 2010 zatrudniona na stanowisku Prezesa, następnie Wiceprezesa Zarządu CTE S.A.
 • Od 2011r. została Wiceprezesem Zarządu DSA Investment S.A.
 • Była również członkiem kilku rad nadzorczych w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej DSA.

Marek Stokłosa

Marek Stokłosa

Członek Rady Nadzorczej

AbsolwentAkademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) na Wydziale Zarządzania i Informatyki. W trakcie kariery zawodowej pełnił między innymi następujące funkcje:

 • w latach 1997-1999 Zastępca Głównego Księgowego Energomontaż Zachód S.A.
 • w latach 1999-2000 Główny Księgowy Howell Investment S.A.
 • w latach 2000-2001 Prokurent Howell S.A.
 • w latach 2003-2005 Główny Księgowy Metal Service Sp. z o.o.
 • od 2007 Prokurent i Dyrektor Zarządzający Brix Sp. z o.o.
 • od 2009 Prezes Zarządu BGC Group Sp. z o.o.
 • od 2015 Członek Zarządu Reco Polska Produkcja Sp. z o.o.
 • od 2015 Członek Zarządu Reco Polska Sp. z o.o.

Joanna Wilczyńska www

Joanna Wilczyńska

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Zarządzenia i Marketingu oraz Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta do roku 2012. Od roku 2002 związana z Grupą Kapitałową DSA. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w następujących spółkach kapitałowych:

 • DSA Financial Group S.A.
 • Cheeron Sp. z o. o. (Przewodnicząca Rady Nadzorczej)

Prokurenci

DII-14 mini

Jan Wan

Anna Sulima-Kułatka

Anna Sulima-Kułatka

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek Zarządzanie i Marketing, Specjalność - Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Ukończyła studia podyplomowe o kierunku Rachunkowość i Kontrola Finansowa oraz MSSF/MSR w sprawozdawczości finansowej spółek. Związana VOTUM S.A. od czerwca 2007 roku, początkowo na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego, od kwietnia 2008 roku na stanowisku Głównego Księgowego.

Justyna Halaś

Justyna Halaś

Absolwentka prawa oraz ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Od początku swojej kariery zawodowej związana z grupą kapitałową VOTUM S.A. Dyrektor Biura Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej, w tym w „Rozprawach Ubezpieczeniowych” wydawanych przez Rzecznika Ubezpieczonych i „Dzienniku Ubezpieczeniowym”. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie ubezpieczeniowym, relacjach pomiędzy prawem cywilnym i karnym oraz prawie konsumenckim.

Tomasz Stanisławki

Tomasz Stanisławski

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki oraz Wydziale Informatyki i Zarządzania. Od początku swojej kariery związany jest z obsługą klienta i sprzedażą. Pierwsze doświadczenia zdobywał w WPEC S.A. jako pracownik Departamentu Sieci (2000–2004). Następnie jako pracownik Departamentu Sprzedaży Telekomunikacji Polskiej S.A. (Orange 2004-2007) uczestniczył w licznych projektach i szkoleniach. Od 2007 roku związany z branżą odszkodowawczą jako Dyrektor Sprzedaży, w listopadzie 2014 roku rozpoczął współpracę z VOTUM S.A. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Sprzedaży. Od stycznia 2017 roku Dyrektor Departamentu Sprzedaży Korporacyjnej, pomysłodawca i założyciel Biura Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o. oraz AutoVotum S.A.

Magdalena Kryska

Magdalena Kryska

Magister zarządzania przedsiębiorstwem, tytuł uzyskany na Politechnice Wrocławskiej oraz magister finansów i rachunkowość, tytuł zdobyty na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Karierę zawodową rozpoczęła w Redeem Sp. z o.o., gdzie przez 5 lat zdobywała doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania. Następnie specjalista ds. organizacyjnych w DSA Investment S.A., po roku awansowana na stanowisko Dyrektora Działu Organizacyjno-Prawnego, a po kolejnych czterech miesiącach powołana do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Od sierpnia 2016 r. pełniąca również funkcję Wiceprezesa Fundacji im. Grzegorza Góraka. W ramach kariery naukowej Przewodnicząca Prezydium Porozumienia Doktorantów Uczelni Wrocławskich oraz Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Ludzie grupy kapitałowej

Paweł Adamkiewicz

Paweł Adamkiewicz

Prezes Zarządu Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A.

Magister Rehabilitacji Ruchowej Akademia Wychowania Fizycznegow Krakowie, Certyfikowany Terapeuta PNF, NDT- Bobath . Od 1995 roku wykładowca na Wydziale Rehabilitacji AWF w Krakowie, od 1997 roku fizjoterapeuta na Oddziale Rehabilitacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im L. Rydygiera w Krakowie. Od 2004 roku właściciel Gabinetu Rehabilitacji Funkcjonalnej A&S Studio w Krakowie.

Przemysław Szczygłowski

dr inż. Przemysław Szczygłowski

Członek Zarządu Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A.

Absolwent Wydziału Geodezji i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie i Wydziału Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu i Informatyki. Współzałożyciel spółki Reha Plus S.A., pełniący jednocześnie funkcje członka Rady Nadzorczej (2008 - 2011) Odpowiedzialny za dokumentację i analizę badań, finanse i informatykę.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

cat medium 4

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

cat medium 11

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

cat medium 10

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie za pomocą formularza.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług VOTUM S.A zgodnie z Polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie