Władze

We władzach VOTUM S.A. zasiadają menedżerowie z wykształceniem wyższym prawniczym, ekonomicznym, technicznym, posiadający doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami, także notowanymi na GPW. Ich kompetencje zapewniają sprawne funkcjonowanie Spółki.

Zarząd firmy Votum S.A.

Rada nadzorcza

Prokurenci

Ludzie grupy kapitałowej