Rekordowe ponad 500 prawomocnych wyroków dla Frankowiczów mBank

Czerwcowe prokonsumenckie wyroki TSUE dotyczące Frankowiczów dały impuls kolejnym kredytobiorcom, którzy od lat zmagają się z wysokimi ratami kredytów CHF. Mowa o orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którym została nadana sygnatura:

 • C-520/21 – zgodnie z którym bank nie może domagać się wykreowanych roszczeń od konsumentów posiadających zobowiązania indeksowane oraz denominowane powiązane z kursem waluty obcej;
 • C-287/22 – dające kredytobiorcom frankowym kolejny argument w postaci możliwość zawieszenia spłaty rat na czas trwania postępowania sądowego.

Zgodnie z powyższym spodziewane są kolejne fale pozwów Frankowiczów przeciwko bankom, takim jak mBank, PKO BP, Santander, Deutsche Bank, BPH, Millennium czy też BNP Paribas. Prawomocnych wyroków dla Frankowiczów, w zdecydowanej większości unieważniających umowy kredytowe zawierające klauzule abuzywne (niedozwolone), wciąż przybywa. Zdecydowanie widać to po wynikach Kancelarii z Grupy Kapitałowej Votum, które od lat bardzo skutecznie pomagają kredytobiorcom frankowym uwolnić się od nieuczciwych zobowiązań które łączą ich z bankami.

Frankowicze mBank triumfują!

Z pewnością wielu Frankowiczów wciąż się zastanawia, czy pozwać bank. Jednak korzyści takiej decyzji są realne, a uzyskane pieniądze mogą znacząco poprawić sytuację kredytobiorców. O prawdziwych historiach klientów Kancelarii z Grupy Kapitałowej Votum pisaliśmy w tym artykule. Eksperci z Votum Robin Lawyers przygotowali konkretne wyliczenia pokazujące, ile pieniędzy może pojawić się na kontach kredytobiorców, jeśli otrzymają korzystny prawomocny wyrok. A takich uzyskaliśmy wyłącznie dla Frankowiczów mBank ponad 500! To historyczny moment dla Grupy Kapitałowej Votum.

 • 512 wyroków korzystnych dla klientów Votum Group,
 • 6 wyroków korzystnych dla mBank.

To oznacza bardzo wysoką skuteczność 98,8%. Co ważne, prawie 4300 kolejnych klientów Kancelarii z Grupy Kapitałowej Votum oczekuje na rozstrzygnięcie w sprawie kredytów CHF.

Orzeczenia prawomocne GK Votum w sprawach Frankowicze vs mBank na dzień 27.06.2023 r.:

 • Nieważność umowy kredytu CHF – 472 (87,73%)
 • Oddalenie powództwa – 5 (0,93%)
 • Odfrankowienie – 60 (11,15%)

Ponadto w sądach I instancji w sprawach Frankowiczów przeciwko mBank statystyki prezentują się następująco:

 • 2094 – nieważność umowy kredytu frankowego (90,03%)
 • 174 – odfrankowienie (7,48%)
 • 58 – oddalenie powództwa (2,49%)

Warte wspomnienia są najwyższe kwoty zasądzeń dla frankowiczów po prawomocnych wyrokach stwierdzających nieważność umowy kredytowej:

 • 1 159 131,58 zł
 • 932 165,16 zł
 • 819 140,74 zł
 • 224 959,6 zł + 172 678,41 CHF
 • 216 891,59 zł + 514 271,84 CHF
 • 125 943,07 zł + + 148 737,46 CHF

Najwięcej orzeczeń w sprawach Frankowiczów mBank zapadło w sądach w:

 • Gdańsku
 • Łodzi
 • Szczecinie
 • Warszawie
 • Wrocławiu.

Rekordowo szybko wyroki prawomocne dla klientów Kancelarii z Votum Group zapadły po 300, 319 i 340 dniach. Z kolei średni czas oczekiwania na wyrok prawomocny od dnia złożenia pozwu wynosi 874 dni.