Fundacja Votum została stworzona po to, by nieść pomoc. Naszymi podopiecznymi najczęściej są osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, które na skutek odniesionych obrażeń potrzebują wsparcia i aktywnej pomocy.

Swoją opieką otaczamy tych, którzy stają przed dylematem jak zgromadzić środki na leczenie, rehabilitacje i poprawę komfortu życia po wypadku komunikacyjnym.

  • Współpracujemy z platformą SięPomaga – najskuteczniejszym i cieszącym się największym zaufaniem portalem ze zbiórkami internetowymi w kraju.
  • Projektujemy materiały promocyjne (plakaty, ulotki, puszki) pozwalające dotrzeć do największej ilości potencjalnych darczyńców.
  • Współorganizujemy eventy charytatywne angażujące w pomoc lokalną społeczność.

Zostań podopiecznym Fundacji

Dla naszych podopiecznych Stworzyliśmy Program Pierwsze Kroki, którego celem jest fizyczna, społeczna i zawodowa aktywizacja osób najciężej poszkodowanych w wypadkach. Posiadamy także wiedzę, doświadczenie i narzędzia, umożliwiające tym osobom pobyt w najlepszych ośrodkach rehabilitacyjnym w kraju. Fundacja Votum współpracuje z Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej, a także innymi podmiotami z Grupy Kapitałowej, co umożliwia kompleksowe wsparcie beneficjentom. Dowiedz się więcej.