Wyniki Grupy Kapitałowej Votum za rok 2023 potwierdzają, że determinacja i zaangażowanie w sprawy klientów są kluczowymi czynnikami sukcesu w biznesie. Mimo iż zysk skonsolidowany w roku 2022 był już ośmiokrotnie wyższy niż w roku wcześniejszym, Grupa Votum nie spoczęła na laurach. Wręcz przeciwnie – determinacja wzrosła, co przyniosło w 2023 roku wyraźną poprawę wyników rocznych dla firmy, a także otworzyło nowe perspektywy na kolejne lata.

W związku z powyższym długotrwała praca ekspertów z Grupy Votum zaowocowała reprezentacją przeszło 50 tysięcy kredytobiorców, w tym frankowiczów, w sprawach o łącznej wartości przekraczającej 11 miliardów złotych. To historyczny sukces, wymagający nie tylko wyjątkowej inicjatywy, ale także przekroczenia granic tradycyjnych metod działania. Zatrudnienie ponad 850 specjalistów w Grupie Kapitałowej Votum jest dowodem na to, że firma gotowa jest sprostać największym wyzwaniom, realizując swoją misję pomocy klientom instytucji finansowych, których prawa zostały naruszone.

Frankowicze dzięki GK Votum wygrywają swoje sprawy w sądach

Na ten moment już aż 3,8 tysiąca klientów grupy Votum cieszy się z prawomocnego rozstrzygnięcia. Ale na tym nie koniec – w 2023 roku Votum Group odnotowało dynamiczny wzrost zainteresowania swoją ofertą, co dało efekt zawarcia blisko 14 tysięcy nowych kontraktów. Skuteczność, nowoczesna obsługa i przystępne warunki finansowe przyciągają coraz większą liczbę klientów, którzy obdarowują ekspertów GK Votum swoim zaufaniem.

Rok 2023 był również okresem otwarcia nowych rozdziałów w działalności Votum Group. Rozpoczęto projekt dochodzenia roszczeń dotyczących kredytów konsumenckich obarczonych wadami prawnymi. Chodzi o instytucję prawną określaną jako sankcja kredytu darmowego (SKD). Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, obowiązuje sankcja kredytu darmowego, która daje kredytobiorcy prawo do zwrotu niesłusznie naliczonych opłat i pozwala spłacać tylko kapitał wypłacony mu przez bank. Tym samym klient Grupy Kapitałowej Votum w przypadku kredytów spłaconych w części lub całości (jeśli od spłaty kredytu nie minął więcej niż rok) może zyskać niższe raty oraz zwrot niesłusznie naliczonych kwot. Choć skala przedsięwzięcia w ramach SKD jest ogromna, determinacja firmy oraz rosnące zainteresowanie klientów zaskutkowały już pierwszymi złożonymi pozwami i otrzymaniem przez banki nakazów zapłaty. Stanowi to mocny fundament pod przyszłe działania GK Votum, w tym przewidywane efekty finansowe na rok 2025, które skumulują się z zyskiem z wieloletnich inwestycji w sprawy frankowe.

Rekordowy zysk netto Grupy Kapitałowej Votum w 2023 r.

Zysk netto Grupy Votum w ubiegłym roku wzrósł do 133,9 mln złotych, co stanowi wzrost o 46% w porównaniu do roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży przekroczyły 387 mln złotych, zwiększając się o 28% w stosunku do roku ubiegłego. Liczba prowadzonych spraw przekroczyła 48 tysięcy, a łączna wartość spornych kredytów przekroczyła 11 mld zł.

Poszerzanie działalności Grupy Kapitałowej Votum na terenie całego kraju stanowi strategiczną inwestycję, która umożliwia rozwój kancelarii prawnych należących do Votum Group. Rozbudowa obecności firmy na rynku pozwoli nie tylko poprawić warunki jej kadry i klientów, ale także ograniczyć koszty związane z czynszami. Działania w zakresie ekspansji nie wpłyną jednak na realizację zamiarów dotyczących dywidendy dla akcjonariuszy.

W ramach przyjętej polityki dywidendy na lata 2025 i 2026 Zarząd Votum S.A. będzie rekomendować wypłatę zysku netto do akcjonariuszy w formie dywidendy w zależności od bieżącej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej Spółki. Dywidenda zostanie przyporządkowana w granicach od 25% do 50% zysku netto Grupy Kapitałowej Votum, przyporządkowanego podmiotowi dominującemu. Jednakże nie przekroczy ona 100% zysku netto Votum S.A.

GK Votum – podziękowania za owocną współpracę

Grupa Kapitałowa Votum nie osiągnęłaby powyższych sukcesów bez determinacji i zaangażowania całego zespołu ekspertów. Dziękujemy wszystkim pracownikom za pasję i ciężką pracę, która sprawiła, że GK Votum jest liderem w swojej branży. Rok 2023 był ważnym rokiem w historii Grupy, dlatego firma już teraz patrzy z dużą dozą optymizmu w przyszłość, będąc gotową na kolejne wyzwania.