Najnowsze wyroki TSUE dotyczące Frankowiczów są korzystne dla kredytobiorców. Jednak co dla osoby posiadającej kredyt CHF dokładnie oznacza decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że bank nie może pobierać od Frankowiczów żadnych innych opłat niż zwrot wypłaconego kapitału? Mówią wprost, więcej pieniędzy na ich kontach, liczonych nawet w dziesiątkach tysiącach złotych.

Unieważnienie kredytu CHF – korzyści dla frankowiczów

Eksperci Votum Robin Lawyers przygotowali dla TVN24 Biznes konkretne wyliczenia dotyczące skutków unieważnienia umowy kredytu frankowego. Wskazali też na zalety korzystnego wyroku w procesie frankowicza przeciwko bankowi. Są to:

 • Zmniejszenie bieżącego salda zadłużenia do zera.
 • Oszczędność odsetek od pozostałej kwoty do spłaty.
 • Obniżenie bieżącej raty do zera.
 • Zwrot nadpłaty powyżej udzielonego kapitału (różnica pomiędzy wszystkimi wpłatami do banku a wartością wypłaconego kredytu).
 • Zwrot odsetek ustawowych za opóźnienie, obliczonych od kwoty do zapłaty określonej w wyroku, która zwykle obejmuje wartość wszystkich wpłat do banku.
 • Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej oraz danych z Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Prawdziwa historia frankowiczów

Kredyt CHF na 450 000 złotych

W jednym z przykładów opisywanych przez ekspertów z Votum Robin Lawyers pewne małżeństwo wzięło w banku w 2008 roku 20-letni kredyt we frankach szwajcarskich o wartości 450 000 złotych. Pierwsza rata kredytu wynosiła 1774,95 zł, a ostatnia przed wyrokiem aż 4828,39 zł. 11 maja 2021 roku kredytobiorcy frankowi złożyli pozew do sądu, 4 sierpnia 2022 roku otrzymali wyrok sądu pierwszej instancji, który stwierdził nieważność umowy kredytowej, a 15 maja 2023 roku uzyskali wyrok sądu drugiej instancji, który potwierdził wcześniejszy wyrok. Dzięki prawomocnemu wyrokowi frankowicze uzyskali następujące korzyści:

 • Saldo zadłużenia zostało obniżone z 255 843,20 zł do 0 zł.
 • Oszczędności z tytułu odsetek do końca okresu kredytowania wynoszą około 17 756 zł.
 • Rata kredytu CHF została zmniejszona z 4828,39 zł do 0 zł.
 • Ze względu na to, że kredytobiorcy wpłacili łącznie 692 461,38 zł na konto bankowe, podczas gdy zaciągnęli kredyt na 450 000 zł, bank jest zobowiązany do zwrotu różnicy, czyli 242 461,38 zł.
 • Wartość przyznanych odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi w tym przypadku 53 007,48 zł.
kredyt chf unieważnienie umowy kredytowej

Łączna suma korzyści dla frankowiczów to 569 068,06 zł. W jej skład wchodzą:

 • Saldo zadłużenia, czyli kwota 255 843,20 zł, nie musi zostać spłacona przez kredytobiorców.
 • Zwrot wpłat, które przewyższają wartość zaciągniętego kredytu CHF, czyli 242 461,38 zł, które bank powinien zwrócić kredytobiorcom.

  Frankowicze wygrywają z bankami

  Kredyt CHF na 300 000 złotych

  W innym studium przypadku opisanym przez ekspertów Votum Robin Lawyers para będąca w związku małżeńskim otrzymała od banku kredyt CHF na 300 000 złotych. Okres kredytowania wyniósł 30 lat. Pierwsza rata kredytu frankowego była na poziomie 879,48 zł, a aktualna 1393,81 zł. Co zyskali frankowicze na korzystnym wyroku?

  • Saldo zadłużenia zostało zredukowane z 160 166,85 zł do 0 zł.
  • Oszczędności z tytułu odsetek do końca okresu kredytowania wynoszą około 18 784 zł.
  • Rata kredytu została zmniejszona z 1393,81 zł do 0 zł.
  • Kredytobiorcy frankowi wpłacili łącznie 446 728,50 zł na konto bankowe, podczas gdy zaciągnęli kredyt na 300 000 zł, co oznacza, że bank jest zobowiązany do zwrotu im 146 728,50 zł.
  • Wartość przyznanych odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 38 599,18 zł.
  • Suma korzyści w tym przypadku wynosi 364 278,52 zł.
  kredyt frankowy

  Frankowicze – czy warto iść do sądu?

  Kalkulacje przygotowane przez specjalistów z Grupy Kapitałowej Votum wprost pokazują, ile pieniędzy mogą zyskać frankowicze, jeśli zdecydują się pozwać bank. To naprawdę duże kwoty mogące poprawić sytuację finansową kredytobiorców, którzy przez lata zmagali się z kredytami frankowymi naszpikowanymi niedozwolonymi klauzami. Jeśli masz kredyt CHF lub już go spłaciłeś, możesz unieważnić umowę kredytową, z czym wiążą się korzyści finansowe.

  Więcej wyliczeń specjalistów Votum Robin Lawyers w artykule na stronie TVN Biznes. Szczegółowe informacje o korzystnych dla frankowiczów wyrokach TSUE C-520/21 oraz TSUE C-287/22 oraz komentarze ekspertów z Votum Group dotyczące aktualnej sytuacji frankowiczów znajdziesz w naszych publikacjach.