Na podstawie analizy orzecznictwa dotyczącego spraw związanych z kredytem indeksowanym lub denominowanym do franka szwajcarskiego można uznać, że to frankowicze wygrywają większość postępowań. Ich pozycję umocnił między innymi październikowy wyrok Trybunału Sprawiedliwość Unii Europejskiej, a także wsparcie instytucji, takich jak Rzecznik Finansowy czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czym jest istotny pogląd w sprawie i jak go wykorzystać?

Masz kredyt we frankach? Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Wsparcie Rzecznika Finansowego

Instytucja Rzecznika Finansowego została powołana, aby wspierać konsumentów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Jest to realizowane w szerokim zakresie, począwszy od poradnictwa do wsparcia w trakcie postępowania sądowego. Ponadto Rzecznik Finansowy podczas procesu sądowego może wydać tzw. istotny pogląd w sprawie.

W 2019 r. urząd wydał 755 istotnych poglądów wobec 486 rok wcześniej. Od początku swojej działalności Rzecznik Finansowy wydał łącznie 1664 istotne poglądy w sporach sądowych dotyczących tzw. kredytów frankowych.

Czym jest istotny pogląd w sprawie?

Istotny pogląd to nic innego jak opinia Rzecznika Finansowego. Ma ona charakter pomocniczy. Co więcej może mieć charakter ogólny i odnosić się do zagadnień prawnych lub odnosić się do konkretnej sprawy i zawierać jej ocenę prawną.

Warto zauważyć, że wydanie istotnego poglądu w sprawie może być podjęte z inicjatywy własnej Rzecznika Finansowego lub na wniosek stron postępowania. Rzecznik po zapoznaniu się ze skierowanym do niego wnioskiem weryfikuje czy wskutek działania lub zaniechania podmiotu rynku finansowego nie nastąpiło naruszenie prawa lub interesów klienta.

Biorąc pod uwagę skuteczność działań Rzecznika Finansowego na rzecz ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym, jesteśmy przekonani, że podobny skutek odniesie wsparcie udzielane kredytobiorcom w sporach z bankami. Dlatego korzystamy z pomocy urzędu na różnych etapach postępowania. Liczymy zwłaszcza że korzystne dla naszych klientów istotne poglądy pozytywnie wpłyną na wynik prowadzonych postępowań sądowych – informuje Kacper Jankowski, Prezes Votum Robin Lawyers SA., spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej VOTUM.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego na portalu BiznesTuba.